***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

11.08.2020 22:46***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16.500.000 8.642.368 -4.538.909 4.382 2.175.592 13.779.136 18.372.631 54.935.200 54.935.200
Transferler
1.730.497 16.642.134 -18.372.631 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-16.415 -4.185.236 -4.201.651 -4.201.651
Kar Payları
-10.000.000 -10.000.000 -10.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
18 16.500.000 8.642.368 -4.538.909 -12.033 3.906.089 20.421.270 -4.185.236 40.733.549 40.733.549
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16.500.000 8.642.368 -5.504.130 -33.245 3.906.090 20.421.269 -10.447.614 33.484.738 33.484.738
Transferler
-10.447.614 10.447.614 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-127.090 -11.589.406 -11.716.496 -11.716.496
Dönem Sonu Bakiyeler
18 16.500.000 8.642.368 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5.504.130 0 0 0 0 0 0 0 0 -160.335 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.906.090 0 0 0 9.973.655 -11.589.406 0 21.768.242 21.768.242


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-12.561.261 21.578.102
Dönem Karı (Zararı)
-11.589.406 -4.185.236
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
18.916.850 17.558.923
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11,12 6.302.587 6.691.103
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
130.797 731.735
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 130.797 807.079
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 -75.344
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.443.038 1.722.071
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13,15 1.594.464 1.664.871
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 -28.000 57.200
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-123.426
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.111.775 1.585.021
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
22 -149.953 -92.102
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23 2.212.844 1.504.728
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
22 282.886 297.556
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
22 -234.002 -125.161
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
9.426.212 7.149.074
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 -497.559 -320.081
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-19.378.513 9.210.885
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
17.405.985 -15.765.234
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
514.330 -9.080.524
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-7.223.178 1.438.534
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-28.922.493 33.752.273
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.153.157 -1.134.164
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-12.051.069 22.584.572
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13,15 -510.192 -1.006.470
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-6.080.975 -7.729.109
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.080.975 -7.729.109
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.127.771 -15.231.492
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
142.282.096 104.628.943
Kredilerden Nakit Girişleri
142.282.096 91.987.581
Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri
12.641.362
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-131.778.470 -109.872.958
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-131.778.470 -81.085.853
Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları
-28.787.105
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -902.320 1.425.149
Ödenen Temettüler
-10.000.000
Ödenen Faiz
-1.623.488 -1.504.728
Alınan Faiz
149.953 92.102
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-10.514.465 -1.382.499
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-10.514.465 -1.382.499
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 17.230.550 2.948.073
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 6.716.085 1.565.574


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 6.716.085 17.230.550
Ticari Alacaklar
55.845.087 73.147.867
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
27 45.676 324.199
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 55.799.411 72.823.668
Diğer Alacaklar
633.661 4.658.862
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 633.661 4.658.862
Stoklar
9 70.550.123 62.790.623
Peşin Ödenmiş Giderler
16 2.360.857 2.047.540
Diğer Dönen Varlıklar
17 9.256.577 6.020.006
ARA TOPLAM
145.362.390 165.895.448
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
145.362.390 165.895.448
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 20.087 20.087
Maddi Duran Varlıklar
11 61.072.684 61.218.226
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 921.243 83.781
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 8.030.786 7.690.716
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 4.646.601 4.149.042
Diğer Duran Varlıklar
17 628.660 667.677
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
75.320.061 73.829.529
TOPLAM VARLIKLAR
220.682.451 239.724.977
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
93.653.013 73.156.600
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
93.653.013 73.156.600
Banka Kredileri
5 93.653.013 73.156.600
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.134.187 96.712
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
36.017 96.712
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 36.017 96.712
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.098.170
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 1.098.170
Ticari Borçlar
88.775.274 117.414.881
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 88.775.274 117.414.881
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8 1.049.222 992.424
Diğer Borçlar
1.040.669 895.290
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7,27 1.040.669 895.290
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
16 386.845 907.472
Kısa Vadeli Karşılıklar
662.780 1.904.015
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 640.780 1.730.589
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 22.000 173.426
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
7 714.818 180.492
ARA TOPLAM
187.416.808 195.547.886
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
187.416.808 195.547.886
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
11.497.401 10.692.353
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 11.497.401 10.692.353
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
11.497.401 10.692.353
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
198.914.209 206.240.239
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
21.768.242 33.484.738
Ödenmiş Sermaye
18 16.500.000 16.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
18 8.642.368 8.642.368
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-5.504.130 -5.504.130
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.504.130 -5.504.130
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -5.504.130 -5.504.130
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-160.335 -33.245
Yabancı Para Çevrim Farkları
18 -160.335 -33.245
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 3.906.090 3.906.090
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
9.973.655 20.421.269
Net Dönem Karı veya Zararı
-11.589.406 -10.447.614
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
21.768.242 33.484.738
TOPLAM KAYNAKLAR
220.682.451 239.724.977


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 135.215.026 164.176.371 47.568.773 89.516.999
Satışların Maliyeti
19 -116.431.566 -142.397.685 -40.739.788 -76.289.842
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
18.783.460 21.778.686 6.828.985 13.227.157
BRÜT KAR (ZARAR)
18.783.460 21.778.686 6.828.985 13.227.157
Genel Yönetim Giderleri
20 -7.940.507 -7.499.629 -3.743.894 -4.092.845
Pazarlama Giderleri
20 -10.469.425 -9.797.035 -4.620.737 -4.962.842
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
20 -793.167 -1.373.363 -321.678 -701.810
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 12.295.020 11.071.212 5.553.653 4.584.109
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -12.867.089 -10.280.304 -6.283.093 -4.508.942
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-991.708 3.899.567 -2.586.764 3.544.827
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-991.708 3.899.567 -2.586.764 3.544.827
Finansman Giderleri
23 -11.095.257 -8.404.884 -5.524.699 -3.971.414
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-12.086.965 -4.505.317 -8.111.463 -426.587
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
497.559 320.081 152.237 -558.580
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 497.559 320.081 152.237 -558.580
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-11.589.406 -4.185.236 -7.959.226 -985.167
DÖNEM KARI (ZARARI)
-11.589.406 -4.185.236 -7.959.226 -985.167
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-11.589.406 -4.185.236 -7.959.226 -985.167
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç (Zarar) -0,70000000 -0,25000000 -0,48000000 -0,06000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-127.090 -16.415 -61.217 -7.034
Yabancı Para Çevrim Farkları
-127.090 -16.415 -61.217 -7.034
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-127.090 -16.415 -61.217 -7.034
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-11.716.496 -4.201.651 -8.020.443 -992.201
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-11.716.496 -4.201.651 -8.020.443 -992.201http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868211


BIST
18:051.441
Değişim :  0,95% |  13,60
Açılış :  1.432  
Önceki Kapanış :  1.428  
En Yüksek
1.445
En Düşük
1.423
BIST En Aktif Hisseler18:05
IHGZT 1,43 7.562.169 % 10,00  
AYES 22,00 1.864.170 % 10,00  
INVEO 120,00 220.807.036 % 9,99  
TGSAS 13,87 5.422.685 % 9,99  
INTEM 45,72 5.850.864 % 9,96  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,2405 8,2453 % 0,14  
Euro 10,0287 10,0631 % 0,36  
Sterlin 11,4947 11,5523 % 0,37  
Frank 9,1092 9,1641 % 0,38  
Riyal 2,1903 2,2013 % -0,35  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.833 1.833 1,92  
Altın Gr. 485 485 2,34  
Cumhuriyet 3.112 3.159 45,00  
Tam 3.100 3.178 48,34  
Yarım 1.498 1.538 23,38  
Çeyrek 752 769 11,69  
Gümüş.Ons 27,48 27,52 0,05  
Gümüş Gr. 7,29 7,30 0,02  
B. Petrol 68,86 68,86 0,63