***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

03.08.2017 21:47***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16.500.000 8.642.368 -2.754.138 832.018 8.098.425 635.679 31.954.352
Transferler
304.045 331.634 -635.679
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.210.667 2.210.667
Dönem Sonu Bakiyeler
17 16.500.000 8.642.368 -2.754.138 1.136.063 8.430.059 2.210.667 34.165.019 34.165.019
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16.500.000 8.642.368 -3.184.260 1.136.063 8.430.059 2.058.536 33.582.766
Transferler
91.244 1.967.292 -2.058.536
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
5.251.294 5.251.294
Kar Payları
-1.155.000 -1.155.000
Dönem Sonu Bakiyeler
17 16.500.000 8.642.368 -3.184.260 1.227.307 9.242.351 5.251.294 37.679.060 37.679.060


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.834.024 20.186.635
Dönem Karı (Zararı)
5.251.294 2.210.667
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.671.560 4.278.783
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11 2.313.255 2.430.137
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 9.905
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 0 9.905
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
439.843 638.075
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12,14 615.324 532.061
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 -6.844 114.550
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-168.637 -8.536
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
25.005 171.501
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
21 -266.277 -280.978
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
22 366.824 534.643
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
21 -235.588 -82.164
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
21 160.046 0
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
1.764.169 476.505
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
129.288 552.660
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-6.077.018 14.195.377
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.103.737 138.441
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.442.220 758.782
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-11.122.873 858.153
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8.476.697 12.724.626
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.115.115 -284.625
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.845.836 20.684.827
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -557.687 -452.598
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
12 -13.156 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 -45.594
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
6 -440.969 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.563.904 -1.275.539
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10,11 -3.563.904 -1.275.539
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.113.709 -25.783.395
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
29.458.610 20.045.285
Kredilerden Nakit Girişleri
17.068.656 6.385.496
Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri
12.389.954 13.659.789
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-33.347.091 -45.579.906
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-22.876.832 -26.449.000
Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları
-10.470.259 -19.130.906
Ödenen Temettüler
-1.155.000 0
Ödenen Faiz
-366.824 -534.643
Alınan Faiz
296.596 285.869
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.843.589 -6.872.299
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.843.589 -6.872.299
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 17.808.024 13.006.029
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 11.964.435 6.133.730


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 11.980.304 17.854.212
Ticari Alacaklar
50.866.237 46.917.306
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 50.866.237 46.917.306
Diğer Alacaklar
7 356.732 771.080
Stoklar
9 41.218.506 29.898.939
Peşin Ödenmiş Giderler
15 294.550 214.593
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
23 0 235.661
Diğer Dönen Varlıklar
16 2.078.492 348.757
ARA TOPLAM
106.794.821 96.240.548
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
106.794.821 96.240.548
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 20.087 20.087
Maddi Duran Varlıklar
10 29.371.534 28.844.789
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 562.528 35.318
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 551.818 445.445
Diğer Duran Varlıklar
16 463.537 416.661
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
30.969.504 29.762.300
TOPLAM VARLIKLAR
137.764.325 126.002.848
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 25.839.422 27.962.323
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 1.411
Ticari Borçlar
64.343.191 55.706.448
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 64.343.191 55.706.448
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8 898.103 913.477
Diğer Borçlar
306.884 146.652
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7,25 306.884 146.652
Ertelenmiş Gelirler
15 2.280.909 998.494
Kısa Vadeli Karşılıklar
350.412 325.031
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 156.712 111.331
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 193.700 213.700
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
7 59.896 372.054
ARA TOPLAM
94.078.817 86.425.890
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
94.078.817 86.425.890
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
6.006.448 5.994.192
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 6.006.448 5.994.192
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.006.448 5.994.192
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
100.085.265 92.420.082
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
37.679.060 33.582.766
Ödenmiş Sermaye
17 16.500.000 16.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
17 8.642.368 8.642.368
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-3.184.260 -3.184.260
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.184.260 -3.184.260
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -3.184.260 -3.184.260
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 1.227.307 1.136.063
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
9.242.351 8.430.059
Net Dönem Karı veya Zararı
5.251.294 2.058.536
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
37.679.060 33.582.766
TOPLAM KAYNAKLAR
137.764.325 126.002.848


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 103.515.408 74.067.213 54.979.952 41.008.901
Satışların Maliyeti
18 -86.150.832 -64.519.477 -46.648.834 -34.992.746
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
17.364.576 9.547.736 8.331.118 6.016.155
BRÜT KAR (ZARAR)
17.364.576 9.547.736 8.331.118 6.016.155
Genel Yönetim Giderleri
19 -3.429.031 -3.023.088 -1.978.780 -1.557.765
Pazarlama Giderleri
19 -4.356.421 -3.460.492 -2.433.896 -1.810.556
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 13.345.081 3.197.244 3.833.971 2.127.429
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -14.238.313 -2.462.123 -4.226.556 -1.485.984
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
8.685.892 3.799.277 3.525.857 3.289.279
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
8.685.892 3.799.277 3.525.857 3.289.279
Finansman Giderleri
22 -2.168.830 -1.035.950 -732.396 -387.588
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
6.517.062 2.763.327 2.793.461 2.901.691
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
23 -1.265.768 -552.660 -602.842 -569.414
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 -1.372.141 -696.204 -630.628 -696.204
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 106.373 143.544 27.786 126.790
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
5.251.294 2.210.667 2.190.619 2.332.277
DÖNEM KARI (ZARARI)
5.251.294 2.210.667 2.190.619 2.332.277
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
5.251.294 2.210.667 2.190.619 2.332.277
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç/(kayıp) 24 0,32000000 0,13000000 0,13000000 0,14000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.251.294 2.210.667 2.190.619 2.332.277
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
5.251.294 2.210.667 2.190.619 2.332.277http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/622728


BIST10:061.321
Değişim :  0,55% |  7,17
Açılış :  1.323  
Önceki Kapanış :  1.314  
En Yüksek
1.328
En Düşük
1.321
BIST En Aktif Hisseler10:06
BALAT 8,80 296.437 % 10,00  
POLTK 387,20 171.530 % 10,00  
KLMSN 22,68 23.268.654 % 9,99  
IZTAR 16,97 1.468.414 % 9,98  
AVGYO 4,19 5.290.064 % 9,97  
10:06 Alış Satış %  
Dolar 7,8732 7,8821 % -0,07  
Euro 9,3316 9,3446 % 0,07  
Sterlin 10,5582 10,6111 % 0,82  
Frank 8,6726 8,7249 % 0,77  
Riyal 2,1098 2,1204 % 0,62  
10:06 Alış Satış %  
Altın Ons 1.829 1.830 -6,64  
Altın Gr. 467 467 1,53  
Cumhuriyet 3.161 3.208 88,00  
Tam 3.154 3.235 102,57  
Yarım 1.524 1.565 49,62  
Çeyrek 765 783 24,81  
Gümüş.Ons 23,44 23,48 -0,13  
Gümüş Gr. 5,98 5,99 0,01  
B. Petrol 46,62 46,62 0,58