***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

26.10.2017 18:27***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16.500.000 8.642.368 -2.754.138 832.018 8.098.425 635.679 31.954.352
Transferler
304.045 331.634 -635.679
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.167.308 2.167.308
Dönem Sonu Bakiyeler
17 16.500.000 8.642.368 -2.754.138 1.136.063 8.430.059 2.167.308 34.121.660 34.121.660
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16.500.000 8.642.368 -3.184.260 1.136.063 8.430.059 2.058.536 33.582.766
Transferler
91.244 1.967.292 -2.058.536
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
7.343.387 7.343.387
Kar Payları
-1.155.000 -1.155.000
Dönem Sonu Bakiyeler
17 16.500.000 8.642.368 -3.184.260 1.227.307 9.242.351 7.343.387 39.771.153 39.771.153


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
20.440.369 21.638.386
Dönem Karı (Zararı)
7.343.387 2.167.308
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
9.156.934 5.384.949
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11 3.733.948 3.536.137
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-71.997 7.327
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -168.637 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 96.640 7.327
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.239.473 795.770
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12,14 1.244.017 683.570
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 -4.544 112.200
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
159.457 275.346
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
21 -342.012 -397.884
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
22 487.449 816.783
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
21 203.135 -143.553
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
21 -189.115 0
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
2.305.229 226.700
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.790.824 543.669
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
5.923.728 15.184.060
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.932.626 339.712
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-684.642 -654.533
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-4.025.231 -1.603.515
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
12.450.322 16.932.307
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.115.905 170.089
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
22.424.049 22.736.317
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -1.025.419 -1.084.486
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
12 -15.156 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.384.074 -13.445
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
6 440.969 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-8.201.691 -2.080.168
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10,11 -8.201.691 -2.080.168
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-17.930.969 -27.593.984
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
36.171.696 13.524.198
Kredilerden Nakit Girişleri
21.174.572 13.524.198
Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri
14.997.124 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-52.864.147 -40.713.109
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-32.996.144 -28.791.929
Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları
-19.868.003 -11.921.180
Ödenen Temettüler
-1.155.000 0
Ödenen Faiz
-407.626 -760.974
Alınan Faiz
324.108 355.901
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.692.291 -8.035.766
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.692.291 -8.035.766
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 17.808.024 13.006.029
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 12.115.733 4.970.263


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 12.133.637 17.854.212
Ticari Alacaklar
50.374.465 46.917.306
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 50.374.465 46.917.306
Diğer Alacaklar
7 340.668 771.080
Stoklar
9 33.949.115 29.898.939
Peşin Ödenmiş Giderler
15 379.444 214.593
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
23 0 235.661
Diğer Dönen Varlıklar
16 1.059.143 348.757
ARA TOPLAM
98.236.472 96.240.548
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
98.236.472 96.240.548
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 20.087 20.087
Maddi Duran Varlıklar
10 32.555.139 28.844.789
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 671.126 35.318
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 400.425 445.445
Diğer Duran Varlıklar
16 530.409 416.661
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
34.177.186 29.762.300
TOPLAM VARLIKLAR
132.413.658 126.002.848
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 13.610.147 27.962.323
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 1.411
Ticari Borçlar
67.967.655 55.706.448
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 67.967.655 55.706.448
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8 1.618.485 913.477
Diğer Borçlar
200.810 146.652
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7,25 200.810 146.652
Ertelenmiş Gelirler
15 2.660.992 998.494
Kısa Vadeli Karşılıklar
694.435 325.031
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 500.435 111.331
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 194.000 213.700
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
7 66.295 372.054
ARA TOPLAM
86.818.819 86.425.890
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
86.818.819 86.425.890
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
5.823.686 5.994.192
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 5.823.686 5.994.192
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.823.686 5.994.192
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
92.642.505 92.420.082
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
39.771.153 33.582.766
Ödenmiş Sermaye
17 16.500.000 16.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
17 8.642.368 8.642.368
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-3.184.260 -3.184.260
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.184.260 -3.184.260
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -3.184.260 -3.184.260
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 1.227.307 1.136.063
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
9.242.351 8.430.059
Net Dönem Karı veya Zararı
7.343.387 2.058.536
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
39.771.153 33.582.766
TOPLAM KAYNAKLAR
132.413.658 126.002.848


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 160.509.947 110.762.190 56.994.539 36.694.977
Satışların Maliyeti
18 -134.221.701 -96.698.333 -48.070.869 -32.178.856
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
26.288.246 14.063.857 8.923.670 4.516.121
BRÜT KAR (ZARAR)
26.288.246 14.063.857 8.923.670 4.516.121
Genel Yönetim Giderleri
19 -5.577.246 -4.615.144 -2.148.215 -1.592.056
Pazarlama Giderleri
19 -6.757.517 -4.827.858 -2.401.096 -1.367.366
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 17.900.136 4.839.445 4.555.055 1.642.201
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -19.535.437 -5.002.575 -5.297.124 -2.540.452
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
12.318.182 4.457.725 3.632.290 658.448
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
12.318.182 4.457.725 3.632.290 658.448
Finansman Giderleri
22 -3.183.971 -1.746.748 -1.015.141 -710.798
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
9.134.211 2.710.977 2.617.149 -52.350
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
23 -1.790.824 -543.669 -525.056 8.991
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 -1.745.804 -533.288 -373.663 162.916
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 -45.020 -10.381 -151.393 -153.925
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
7.343.387 2.167.308 2.092.093 -43.359
DÖNEM KARI (ZARARI)
7.343.387 2.167.308 2.092.093 -43.359
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
7.343.387 2.167.308 2.092.093 -43.359
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına Kazanç (Zarar) 24 0,45000000 0,13000000 0,13000000 -0,00200000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.343.387 2.167.308 2.092.093 -43.359
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
7.343.387 2.167.308 2.092.093 -43.359http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/637079


BIST
18:051.329
Değişim :  -1,03% |  -13,76
Açılış :  1.348  
Önceki Kapanış :  1.342  
En Yüksek
1.352
En Düşük
1.325
BIST En Aktif Hisseler18:05
EUYO 4,95 3.680.764 % 10,00  
AKCNS 15,18 58.674.487 % 10,00  
SEYKM 18,70 14.604.345 % 10,00  
SAFKR 13,87 34.267.095 % 9,99  
TKNSA 11,03 11.150.227 % 9,97  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,8101 7,8160 % -0,71  
Euro 9,3425 9,3622 % -0,27  
Sterlin 10,3631 10,4151 % -1,11  
Frank 8,6008 8,6526 % -0,52  
Riyal 2,0768 2,0872 % -0,73  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.787 1.789 -20,86  
Altın Gr. 449 449 -8,57  
Cumhuriyet 2.983 3.028 -74,00  
Tam 2.971 3.050 -70,08  
Yarım 1.436 1.475 -33,90  
Çeyrek 720 738 -16,95  
Gümüş.Ons 22,66 22,70 -0,64  
Gümüş Gr. 5,69 5,70 -0,20  
B. Petrol 48,28 48,28 0,49