***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

30.03.2017 14:22***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Kararları Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2016
Karar Tarihi 01.03.2017
Genel Kurul Tarihi 28.03.2017
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.03.2017
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ÜSKÜDAR
Adres Burhaniye Mahallesi Kısıklı Caddesi No: 65

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili.
2 - Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
3 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifa eden Sayın Soner Gedik'in görev süresini tamamlamak üzere Sayın Metin Tanju Erkoç'un Yönetim Kurulu Üyeliği'ne atanmasının ortakların onayına sunulması.
4 - T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu' nun 10/02/2017 tarih ve 29833736-110.03.02-E.1845 sayılı izni ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı' nın 16/02/2017 tarih ve 50035491-431.02 sayılı izni çerçevesinde ve izin alındığı şekliyle Şirketimiz'in mevcut "Kayıtlı Sermaye Tavanı" süresinin 2021 yılı dahil olmak üzere 5 (beş) yıl daha uzatılması, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Kayıtlı ve Çıkarılmış Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin Kayıtlı Sermaye Sistemi'nin süresi ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili düzenlemelerine uyum sağlamak ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın vermiş olduğu imkan dahilinde ve ancak lüzumu halinde uygulanmak üzere itibari değerinin altında pay ihracına da olanak sağlamak amacıyla ekli tadil metninde yer alan yeni şekliyle değiştirilmesi hakkında karar alınması.
5 - 1 Ocak 2016 – 31 Aralık 2016 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.
6 - 1 Ocak 2016 – 31 Aralık 2016 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü'nün okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.
7 - 1 Ocak 2016 – 31 Aralık 2016 hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.
8 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerin 1 Ocak 2016 – 31 Aralık 2016 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri.
9 - Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" çerçevesinde, 2016 yılı karının dağıtılmasına ilişkin Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi ile kar dağıtım kararı alınması halinde kar dağıtım tarihinin belirlenmesi.
10 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi ile belirlenecek sürede görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi.
11 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın, Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hususunda ortakların bilgilendirilmesi.
12 - Yönetim Kurulu üyelerine görevleri süresince ödenecek ücretlerin belirlenmesi.
13 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülmesi ve onaya sunulması.
14 - Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, 1 Ocak 2017 – 31 Aralık 2017 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar yardım ve bağışlar için üst sınır belirlenmesi ve Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması.
15 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun izni ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kadar borçluluğu ifade eden sermaye piyasası aracı (varantdahil) ihraç edilmesi ile ihraç zaman ve koşullarının tespiti hususlarında 1 Ocak 2017 – 31 Aralık 2017 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunun görüşülmesi ve onaya sunulması.
16 - Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kadar kar payı avansı verilmesi ile zaman ve koşullarının tespiti ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunun görüşülmesi ve onaya sunulması.
17 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması.
18 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, ortaklık ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
19 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında Şirket'in 1 Ocak 2016 – 31 Aralık 2016 hesap döneminde, sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi.
20 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Olağan Genel Kurul Çağrı İlan Metni.pdf - İlan Metni
EK: 3 Esas Sözleşme Tadil Metni( Bakanlık Onaylı).pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 4 Finansal Rapor.pdf - Denetim Kurulu Raporu
EK: 5 Faaliyet Raporu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 6 Yönetim Kurulu Kar Dağıtım Teklifi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 7 Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimiz'in 2016 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 28.03.2017 tarihinde (bugün) saat 11:00' da Burhaniye Mah. Kısıklı Cad. No:65 Üsküdar İstanbul adresinde yapılmıştır. Alınan Kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Cetveli, Kar Dağıtım Tablosu ilişikte sunulmuştur.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 30.03.2017

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 CELHA 2016, GK HAZİRUN CETVELİ.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 CELHA 2016 GK TUTANAK.pdf - Tutanak
EK: 3 CELHA 2016 GK KAR DAĞITIM TABLOSU.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirketimiz'in 28 Mart 2017 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçları Kocaeli Ticaret Odası tarafından 30.03.2017 tarihinde (bugün) tescil edilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/596134


BIST
18:051.342
Değişim :  1,28% |  17,02
Açılış :  1.335  
Önceki Kapanış :  1.325  
En Yüksek
1.344
En Düşük
1.326
BIST En Aktif Hisseler18:05
RYSAS 9,68 137.641.065 % 10,00  
KLNMA 73,70 24.794.259 % 10,00  
LOGO 108,90 66.182.354 % 10,00  
BASCM 10,45 372.858 % 10,00  
COSMO 7,81 368.582 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,8743 7,8752 % 0,04  
Euro 9,3775 9,3942 % 0,07  
Sterlin 10,4815 10,5341 % -1,29  
Frank 8,6444 8,6965 % -0,91  
Riyal 2,0919 2,1024 % -1,06  
18:05 Alış Satış %  
Altın Gr. 457 458 -3,94  
Cumhuriyet 3.056 3.102 -39,00  
Tam 3.041 3.120 -37,86  
Yarım 1.470 1.509 -18,31  
Çeyrek 737 755 -9,16