***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

27.02.2018 22:10***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Yönetim Kurulumuzun 01.01.2017 - 31.12.2017 hesap dönemine ilişkin kâr dağıtım teklifi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27.02.2018
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
CELHA, TRACELHA91G1 Peşin 0,32 32 0,272 27,2

Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)

Peşin 30.04.2018 03.05.2018 02.05.2018

(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
CELHA, TRACELHA91G1 4.488.000 27,2

Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 27.02.2018 tarihli ve 2018-04 nolu karar ile Türk Ticaret Kanunu (TTK) madde 390 / IV hükmü uyarınca, Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") Düzenlemeleri, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümleri ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri ve kamuya açıklamış olduğumuz "kâr dağıtım politikası" dikkate alınarak
- SPK'nın Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1 sayılı Tebliğ) hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları'na ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanan sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin Kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2017-31.12.2017 hesap dönemine ait Şirketimiz'in Bireysel Finansal Tabloları'na göre "Dönem Vergi Gideri" ve "Ertelenmiş Vergi Gideri" birlikte dikkate alındığında 10.765.070,00 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğu bu tutardan TTK'nın 519'uncu maddesinin (1)'inci fıkrası uyarınca 469.785,49 Türk Lirası tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan ve 2017 yılında yapılan toplam 256.050,00 Türk Lirası tutarında "Bağışlar" eklendikten sonra, SPK'nun kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 01.01.2017 - 31.12.2017 hesap dönemine ilişkin olarak 10.551.334,51 Türk Lirası tutarında "Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı" hesaplandığı,
- Vergi Mevzuatı kapsamında ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı'na göre tutulan 01.01.2017-31.12.2017 hesap dönemine ait "mali" kayıtlarımızda ise 01.01.2017-31.12.2017 hesap döneminde 9.395.709,71 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğu bu tutardan TTK'nın 519'uncu maddesinin (1)'inci fıkrası uyarınca 469.785,49 Türk Lirası tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan sonra 8.925.924,22 Türk Lirası tutarında "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" hesaplandığı,
görülerek
TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrasının (c) bendi uyarınca 445.500,00 Türk Lirası tutarında ilave "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan sonra, kar payı dağıtımına başlandığı tarihte "küsurat" konusunda geçerli olan, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. kurallarına da uymak suretiyle, "Çıkarılmış Sermaye"nin brüt %32,00'si net %27,20'si oranında olmak üzere,toplam 5.280.000,00 Türk Lirası (brüt), 4.488.000,00 Türk Lirası (net) tutarında "nakit" kar dağıtımı yapılması ve kar payı dağıtımına en geç 30 Nisan 2018 tarihinde başlanması,
- Bağımsız denetimden geçen Şirketimiz'in Bireysel Finansal Tabloları'na göre gerekli yasal karşılıklar ayrıldıktan sonra kar dağıtımına konu edilmeyen 5.015.284,51 Türk Lirası tutarındaki dağıtılmayan karların "Geçmiş Yıllar Karları" hesabına alınması,
- Şirketimiz'in mali kayıtlarına göre gerekli yasal karşılıklar ayrıldıktan sonra kar dağıtımına konu edilmeyen 3.200.424,22 Türk Lirası tutarındaki dağıtılmayan karların "Olağanüstü Yedekler" hesabına alınması,
- Şirketimiz'in mali kayıtlarına göre 3.223.988,02 Türk Lirası tutarındaki geçmiş yıllar kar/zarar hesabında bulunan tutarın tamamının "Olağanüstü Yedekler" hesabına alınması,
- 01.01.2016-31.12.2016 hesap dönemi karının dağıtımında, TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrasının (c) bendi uyarınca sehven hesaplanması unutulan, 33.000,00 Türk Lirası tutarının da "Genel Kanuni Yedek Akçe" hesabına alınması,
hususlarının birlikte Genel Kurul'un onayına sunulmasına, karar verildi.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 CELHA 2017 Kar Dağıtım Tablosu.pdf


KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş. 01.01.2017/31.12.2017 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 16.500.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 1.227.306,6
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur.

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 13.402.133 11.746.042,73
4. Vergiler ( - ) -2.637.063 -2.350.333,02
5. Net Dönem Kârı 10.765.070 9.395.709,71
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) -469.785,49 -469.785,49
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 10.295.284,51 8.925.924,22
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 256.050 0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 10.551.334,51 0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 5.280.000 0
* Nakit 5.280.000 0
* Bedelsiz 0 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0
* Çalışanlara 0 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 445.500 0
17. Statü Yedekleri 0 0
18. Özel Yedekler 0 0
19. Olağanüstü Yedek 0 0
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
- - - 4.488.000 0 50,28 0,272 27,2
TOPLAM 4.488.000 0 50,28 0,272 27,2

Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
Ektedir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/662927


BIST17:521.326
Değişim :  0,35% |  4,63
Açılış :  1.330  
Önceki Kapanış :  1.321  
En Yüksek
1.342
En Düşük
1.323
BIST En Aktif Hisseler17:52
BANVT 27,50 15.938.566 % 10,00  
BURVA 62,70 6.689.778 % 10,00  
RODRG 14,08 2.636.474 % 10,00  
BMELK 28,60 1.413.098 % 10,00  
CLEBI 99,05 60.404.228 % 9,99  
17:52 Alış Satış %  
Dolar 7,9846 7,9900 % -0,19  
Euro 9,5005 9,5066 % -0,19  
Sterlin 10,6383 10,6916 % -0,24  
Frank 8,7449 8,7975 % -0,06  
Riyal 2,1226 2,1333 % -0,25  
17:52 Alış Satış %  
Altın Ons 1.813 1.814 5,84  
Altın Gr. 466 466 0,85  
Cumhuriyet 3.094 3.141 16,00  
Tam 3.078 3.158 18,74  
Yarım 1.488 1.528 9,06  
Çeyrek 746 764 4,53  
Gümüş.Ons 23,36 23,40 0,13  
Gümüş Gr. 6,02 6,03 0,04  
B. Petrol 48,19 48,19 0,41