***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

18.08.2016 19:27
***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor  )


***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 237.000.000 12.576.325 13.991.853 -797.262 392.421 1.946.155 28.280.099 -23.900.977 269.488.614 18.524.890 288.013.504
Transferler
11.101 -23.912.078 23.900.977
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
26 2.099.067 -606.968 8.341.070 9.833.169 3.001.194 12.834.363
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-168.940 168.940
Dönem Sonu Bakiyeler
18 237.000.000 12.576.325 15.921.980 -1.404.230 403.522 1.946.155 4.536.961 8.341.070 279.321.783 21.526.084 300.847.867
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 237.000.000 12.576.325 15.921.980 -1.308.775 403.522 -71.846.108 9.537.328 -16.223.022 186.061.250 22.045.625 208.106.875
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Transferler
49.190 -16.272.212 16.223.022
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
26 -426.081 -4.142.036 -4.568.117 -926.772 -5.494.889
Kar Payları
-303.725 -303.725
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-449.260 -860.398 65.094 -72.748 3.983.152 2.665.840 3.993.061 6.658.901
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-382.365 382.365
Dönem Sonu Bakiyeler
18 237.000.000 12.127.065 14.679.217 -1.669.762 379.964 -71.846.108 -2.369.367 -4.142.036 184.158.973 24.808.189 208.967.162


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-25.995.622 -19.829.373
Dönem Karı (Zararı)
-5.026.400 10.201.172
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-5.026.400 10.201.172
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.469.371 6.697.122
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3.530.014 2.227.789
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-310.111 -24.917
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.419.894 -754.906
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
338.302 -148.703
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-1.106.578 6.857.897
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-1.106.578 6.857.897
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-179.147 -1.455.870
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.223.003 -4.168
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-24.438.593 -36.727.667
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-3.957.124 -15.619.222
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-542.166 571.792
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-25.522.154 -17.500.402
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
15.938 -2.348.660
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
42.566 3.545.180
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.524.347 -5.376.355
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-25.995.622 -19.829.373
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
7.264.719 -7.561.750
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
6.658.901
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.362.075 32.932
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.756.257 -7.594.682
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.568.548 3.624.744
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.624.744
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.264.823
Ödenen Temettüler
-303.725
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-23.299.451 -23.766.379
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-23.299.451 -23.766.379
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
25.755.889 24.580.788
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.456.438 814.409


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 2.456.438 25.755.889
Finansal Yatırımlar
5 3.424.761 99.620
Ticari Alacaklar
20.142.331 19.600.165
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7,8 1.037.147 380.139
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 19.105.184 19.220.026
Diğer Alacaklar
79.550.555 54.864.278
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7,9 78.939.767 54.477.655
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 610.788 386.623
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
19 2.890.669
Stoklar
10 15.163.509 15.179.447
Peşin Ödenmiş Giderler
11 3.960.097 4.231.929
Diğer Dönen Varlıklar
16 4.849.318 5.689.063
ARA TOPLAM
132.437.678 125.420.391
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
132.437.678 125.420.391
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 7.583.792 6.951.809
Diğer Alacaklar
16.844.947 17.788.162
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7,9 16.836.039 17.779.254
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 8.908 8.908
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
12 69.880.383 68.773.805
Maddi Duran Varlıklar
13 115.101.561 117.990.458
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 74.764 98.696
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 4.747.414 4.368.587
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
214.232.861 215.971.517
TOPLAM VARLIKLAR
346.670.539 341.391.908
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 28.174.589 25.434.154
Ticari Borçlar
29.160.596 29.118.030
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7,8 904.735 715.653
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 28.255.861 28.402.377
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 1.862.308 1.472.126
Diğer Borçlar
7.709.727 5.965.602
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7,9 7.705.601 5.961.476
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 4.126 4.126
Ertelenmiş Gelirler
11 9.142.453 6.286.021
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
26 179.147
Kısa Vadeli Karşılıklar
4.297.336 3.148.043
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 308.404 245.802
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 3.988.932 2.902.241
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 739.855 1.017.239
ARA TOPLAM
81.086.864 72.620.362
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
81.086.864 72.620.362
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 48.048.336 52.633.700
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 8.568.177 8.030.971
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
56.616.513 60.664.671
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
137.703.377 133.285.033
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
184.158.973 186.061.250
Ödenmiş Sermaye
18 237.000.000 237.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18 12.127.065 12.576.325
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
13.009.455 14.613.205
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 14.679.217 15.921.980
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
18 -1.669.762 -1.308.775
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 379.964 403.522
Diğer Özkaynak Payları
18 -71.846.108 -71.846.108
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 -2.369.367 9.537.328
Net Dönem Karı veya Zararı
27 -4.142.036 -16.223.022
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
18 24.808.189 22.045.625
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
208.967.162 208.106.875
TOPLAM KAYNAKLAR
346.670.539 341.391.908


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2015 - 30.06.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 59.928.568 43.091.194 31.963.560 21.716.686
Satışların Maliyeti
19 -52.346.252 -40.801.465 -28.669.984 -20.736.631
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
7.582.316 2.289.729 3.293.576 980.055
BRÜT KAR (ZARAR)
7.582.316 2.289.729 3.293.576 980.055
Genel Yönetim Giderleri
-4.659.320 -4.629.615 -2.441.385 -2.237.102
Pazarlama Giderleri
-1.845.636 -2.180.427 -1.000.948 -1.216.848
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
21 -89.816
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 2.902.776 5.092.725 1.073.299 1.557.449
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -3.357.558 -3.781.150 -1.389.763 -853.525
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
532.762 -3.208.738 -465.221 -1.769.971
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 2.635.710 17.886.227 1.434.575 16.315.948
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
22 -5.564.841 -1.316.208 -4.932.858 315.992
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
12 1.106.578 -3.766.312 1.809.015 1.145.631
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.289.791 9.594.969 -2.154.489 16.007.600
Finansman Gelirleri
23 4.992.837 2.312.550 2.148.806 1.210.610
Finansman Giderleri
23 -8.729.446 -1.706.347 -3.622.817 -820.520
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-5.026.400 10.201.172 -3.628.500 16.397.690
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
209.364 -1.231.855 -151.968 -1.582.385
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -1.817.702 0 -1.577.248
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 209.364 585.847 -151.968 -5.137
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-4.817.036 8.969.317 -3.780.468 14.815.305
DÖNEM KARI (ZARARI)
-4.817.036 8.969.317 -3.780.468 14.815.305
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 -675.000 628.247 -324.997 -3.374
Ana Ortaklık Payları
27 -4.142.036 8.341.070 -3.455.471 14.818.679
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
25 - 26 -677.853 3.865.046 -128.792 -552.616
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-677.853 3.865.046 -128.792 -552.616
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-5.494.889 12.834.363 -3.909.260 14.262.689
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-926.772 3.001.194 -367.921 36.610
Ana Ortaklık Payları
-4.568.117 9.833.169 -3.541.339 14.226.079http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/553811


BIST
'
18:059.179
Değişim :  -1,66% |  -154,65
Açılış :  9.351  
Önceki Kapanış :  9.334  
En Düşük
9.179
En Yüksek
9.351
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ISATR 1.426.550,00 1.426.550 % 11.999,80  
ISBTR 588.445,00 2.942.225 % 669,89  
KERVN 1,98 5.747.850 % 10,00  
EDATA 33,00 246.215.622 % 10,00  
PATEK 99,55 1.060.567.572 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 31,1427 31,1551 % 0,04  
Euro 33,7718 33,8037 % -0,01  
Sterlin 39,3642 39,5616 % -0,03  
Frank 35,2848 35,4974 % 0,04  
Riyal 8,2803 8,3218 % 0,02  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,49 22,52 % 0,66  
Platin 891,45 892,87 % 0,66  
Paladyum 936,16 940,72 % 0,66  
Brent Pet. 82,38 82,38 % 0,66  
Altın Ons 2.032,60 2.032,84 % 0,66