***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

09.11.2016 18:19
***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor  )


***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 237.000.000 12.576.325 1.946.155 13.991.853 -797.262 392.421 28.280.099 -23.900.977 269.488.614 18.524.890 288.013.504
Transferler
11.101 -23.912.078 23.900.977 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 2.099.067 -958.261 -17.883.828 -16.743.022 3.815.199 -12.927.823
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
-165 -44.708.627 -44.708.792 3.024 -44.705.768
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-168.940 168.940 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
18 237.000.000 12.576.325 1.946.155 15.921.980 -1.755.688 403.522 -40.171.666 -17.883.828 208.036.800 22.343.113 230.379.913
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 237.000.000 12.576.325 -71.846.108 15.921.980 -1.308.775 403.522 9.537.328 -16.223.022 186.061.250 22.045.625 208.106.875
Transferler
49.190 -16.272.212 16.223.022 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 1.960.528 -587.759 -5.350.828 -3.978.059 -135.726 -4.113.785
Kar Payları
0 -303.725 -303.725
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-18.395 -18.395 -31.983 -50.378
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-449.260 -860.400 65.094 -72.748 3.983.152 2.665.838 3.993.061 6.658.899
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-708.436 708.436 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
18 237.000.000 -18.395 12.127.065 -71.846.108 16.313.672 -1.831.440 379.964 -2.043.296 -5.350.828 184.730.634 25.567.252 210.297.886


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-23.783.037 43.230.774
Dönem Karı (Zararı)
-5.865.952 -15.432.403
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-5.865.952 -15.432.403
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.105.734 17.337.639
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13 5.254.446 4.865.172
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
14 -30.066 -19.517
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.282.773 -950.792
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-1.256.964 -7.338.285
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-1.567.770 22.860.497
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
12 -1.567.770 22.860.497
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-180.879 -2.075.268
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -1.395.806 -4.168
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-21.022.819 41.325.538
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 -58.376 -16.430.295
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7,8 2.422.202 3.366.067
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7,9 -31.593.829 55.032.284
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -1.453.929 -1.707.776
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7,8 1.608.325 -283.997
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7,9 8.052.788 1.349.255
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-23.783.037 43.230.774
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
7.738.364 -103.780.310
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
6.658.899
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
0 -95.130.618
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 3.415.178 32.932
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -2.335.713 -8.682.624
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.064.546 38.379.014
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-50.378 0
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-50.378 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 38.379.014
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -2.710.443 0
Ödenen Temettüler
-303.725 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-19.109.219 -22.170.522
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-19.109.219 -22.170.522
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 25.755.889 24.580.788
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 6.646.670 2.410.266


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 6.646.670 25.755.889
Finansal Yatırımlar
5 0 99.620
Ticari Alacaklar
17.177.963 19.600.165
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7,8 537.914 380.139
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 16.640.049 19.220.026
Diğer Alacaklar
84.247.222 54.864.278
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7,9 83.516.008 54.477.655
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 731.214 386.623
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
20 3.699.531 0
Stoklar
10 16.633.376 15.179.447
Peşin Ödenmiş Giderler
11 3.579.665 4.231.929
Diğer Dönen Varlıklar
16 5.201.737 5.689.063
ARA TOPLAM
137.186.164 125.420.391
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
137.186.164 125.420.391
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 7.109.805 6.951.809
Diğer Alacaklar
17.439.106 17.788.162
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7,9 17.430.198 17.779.254
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 8.908 8.908
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
12 70.341.575 68.773.805
Maddi Duran Varlıklar
115.763.135 117.990.458
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
13 8.934.324 9.997.901
Diğer Maddi Duran Varlıklar
13 106.828.811 107.992.557
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
63.448 98.696
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 63.448 98.696
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 5.047.521 4.368.587
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
215.764.590 215.971.517
TOPLAM VARLIKLAR
352.950.754 341.391.908
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 28.287.688 25.434.154
Ticari Borçlar
30.726.355 29.118.030
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7,8 861.948 715.653
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 29.864.407 28.402.377
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 2.033.771 1.472.126
Diğer Borçlar
10.323.825 5.965.602
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7,9 10.319.699 5.961.476
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 4.126 4.126
Ertelenmiş Gelirler
11 6.997.099 6.286.021
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
26 499.223 179.147
Kısa Vadeli Karşılıklar
4.649.708 3.148.043
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 324.366 245.802
Sigortacılık Teknik Karşılıkları
14 4.325.342 2.902.241
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 680.453 1.017.239
ARA TOPLAM
84.198.122 72.620.362
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
84.198.122 72.620.362
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 49.352.496 52.633.700
Uzun Vadeli Karşılıklar
9.102.250 8.030.971
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 9.102.250 8.030.971
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
58.454.746 60.664.671
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
142.652.868 133.285.033
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
184.730.634 186.061.250
Ödenmiş Sermaye
18 237.000.000 237.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-18.395 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18 12.127.065 12.576.325
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
18 -71.846.108 -71.846.108
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
14.482.232 14.613.205
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14.482.232 14.613.205
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
16.313.672 15.921.980
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.831.440 -1.308.775
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 379.964 403.522
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 -2.043.296 9.537.328
Net Dönem Karı veya Zararı
27 -5.350.828 -16.223.022
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
18 25.567.252 22.045.625
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
210.297.886 208.106.875
TOPLAM KAYNAKLAR
352.950.754 341.391.908


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2015 - 30.09.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 87.706.129 67.102.928 27.777.561 24.011.734
Satışların Maliyeti
19 -78.617.841 -63.133.477 -26.271.589 -22.332.012
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
9.088.288 3.969.451 1.505.972 1.679.722
BRÜT KAR (ZARAR)
9.088.288 3.969.451 1.505.972 1.679.722
Genel Yönetim Giderleri
-7.923.756 -7.542.091 -3.264.436 -2.912.476
Pazarlama Giderleri
-2.686.054 -2.883.194 -840.418 -702.767
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-93.576 0 -3.760 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 3.987.273 6.124.979 1.084.497 1.032.254
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -4.106.121 -4.340.197 -748.563 -559.047
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.733.946 -4.671.052 -2.266.708 -1.462.314
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 3.093.262 19.718.816 457.552 1.832.589
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
22 -6.281.370 -2.422.178 -716.529 -1.105.970
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
12 1.557.770 -19.768.912 451.192 -16.002.600
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-3.364.284 -7.143.326 -2.074.493 -16.738.295
Finansman Gelirleri
23 9.622.355 3.997.896 4.629.518 1.685.346
Finansman Giderleri
24 -12.124.023 -12.286.973 -3.394.577 -10.580.626
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-5.865.952 -15.432.403 -839.552 -25.633.575
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-78.109 -947.012 -287.473 284.843
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -500.955 -1.911.407 -500.955 -93.705
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 422.846 964.395 213.482 378.548
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-5.944.061 -16.379.415 -1.127.025 -25.348.732
DÖNEM KARI (ZARARI)
-5.944.061 -16.379.415 -1.127.025 -25.348.732
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-593.233 1.504.413 81.767 876.166
Ana Ortaklık Payları
27 -5.350.828 -17.883.828 -1.208.792 -26.224.898
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 27 -0,02300000 -0,07500000 -0,00500000 -0,11100000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.830.276 3.451.592 2.508.129 -413.454
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
25 2.675.534 5.026.925 2.675.534 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15,25 -1.101.346 -1.348.871 -254.030 -516.817
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
256.088 -226.462 86.625 103.363
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
25,26 35.819 -496.236 35.819 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
25,26 220.269 269.774 50.806 103.363
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.830.276 3.451.592 2.508.129 -413.454
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-4.113.785 -12.927.823 1.381.104 -25.762.186
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-135.726 3.815.199 791.046 814.005
Ana Ortaklık Payları
-3.978.059 -16.743.022 590.058 -26.576.191http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/567469


BIST'
18:059.097
Değişim :  -1,05% |  -96,54
Açılış :  9.218  
Önceki Kapanış :  9.194  
En Düşük
9.091
En Yüksek
9.227
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
VKING 37,84 53.338.791 % 10,00  
FONET 40,08 352.952.225 % 9,99  
OTTO 390,75 7.618.362 % 9,99  
TGSAS 52,75 30.216.185 % 9,99  
LMKDC 31,52 1.700.407.896 % 9,98  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 31,4033 31,4113 % 0,15  
Euro 34,0913 34,1121 % 0,21  
Sterlin 39,6603 39,8592 % 0,21  
Frank 35,4242 35,6376 % 0,16  
Riyal 8,3514 8,3933 % 0,16  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,13 23,17 % 0,66  
Platin 887,69 889,18 % 0,66  
Paladyum 958,61 964,00 % 0,66  
Brent Pet. 83,70 83,70 % 0,66  
Altın Ons 2.083,38 2.083,73 % 0,66