***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

12.03.2018 19:50
***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor


***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
19 237.000.000 12.576.325 -71.846.108 15.921.980 -1.308.775 403.522 9.537.328 -16.223.022 186.061.250 22.045.625 208.106.875
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
-708.436 49.190 -15.563.776 16.223.022 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
29 1.194.674 -827.716 -25.077.932 -24.710.974 35.492 -24.675.482
Dönem Karı (Zararı)
0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 -303.723 -303.723
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
19 -29.199 10.804 -18.395 -31.983 -50.378
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-449.260 4.815.063 -860.400 65.094 -72.748 -831.911 2.665.838 3.993.059 6.658.897
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
237.000.000 0 0 0 0 -29.199 0 12.137.869 -67.031.045 0 0 0 15.547.818 0 -2.071.397 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 379.964 0 0 0 -6.858.359 -25.077.932 0 163.997.719 25.738.470 189.736.189
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
19 237.000.000 -29.199 12.137.869 -67.031.045 15.547.818 -2.071.397 379.964 -6.858.359 -25.077.932 163.997.719 25.738.470 189.736.189
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
-299.946 -24.777.986 25.077.932 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
29 -1.965.426 -937.250 -35.558.603 -38.461.279 -3.575.423 -42.036.702
Dönem Karı (Zararı)
0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-25.700.000 -26.811.294 -52.511.294 -27.216 -52.538.510
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
7.997 -460.659 28.673.049 -876.126 105.028 -87.587 -19.596.251 0 7.765.451 -5.051.285 2.714.166
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
19 237.000.000 0 0 0 0 -21.202 -25.700.000 11.677.210 -65.169.290 0 0 0 12.406.320 0 -2.903.619 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 292.377 0 0 0 -51.232.596 -35.558.603 0 80.790.597 17.084.546 97.875.143


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
27.108.626 -24.761.234
Dönem Karı (Zararı)
-38.206.457 -22.492.122
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-38.206.457 -22.492.122
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
30.551.219 17.596.783
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15,16 7.457.062 7.016.590
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
18 -619.226 235.481
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
25,26 -3.964.135 -1.032.897
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
25,26 4.724.557 8.257.609
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
13 23.881.890 5.326.959
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 0 -179.147
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
15,16 -928.929 -2.027.812
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
34.763.864 -19.865.895
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6 -10.121 6.934.140
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8,9 -16.887.494 -5.879.777
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8,10 27.835.835 -19.590.688
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
11 -6.151.587 -2.380.197
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8,9 15.414.747 4.729.935
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8,10 14.562.484 -3.679.308
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
27.108.626 -24.761.234
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.854.194 7.221.376
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
2.714.166 6.658.897
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15,16 1.565.116 4.689.961
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15,16 -8.133.476 -4.127.482
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-39.173.278 11.035.129
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 -50.378
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0 -50.378
Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -52.538.510 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 13.365.232 11.389.230
Ödenen Temettüler
0 0 -303.723
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-15.918.846 -6.504.729
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-15.918.846 -6.504.729
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 19.251.160 25.755.889
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 3.332.314 19.251.160


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 3.332.314 19.251.160
Finansal Yatırımlar
6 117.410 107.289
Ticari Alacaklar
45.727.436 28.839.942
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8,9 1.253.268 375.113
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 44.474.168 28.464.829
Diğer Alacaklar
60.859.563 72.401.193
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8,10 60.085.175 71.711.548
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 774.388 689.645
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
21 1.241.601 4.469.075
Stoklar
11 23.711.231 17.559.644
Peşin Ödenmiş Giderler
12 931.039 1.266.807
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
28 455.983 831.400
Diğer Dönen Varlıklar
14 1.703.927 3.470.945
ARA TOPLAM
138.080.504 148.197.455
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
138.080.504 148.197.455
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 10.000 10.000
Diğer Alacaklar
5.776.172 16.364.700
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8,10 5.767.264 16.355.792
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 8.908 8.908
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
13 39.564.956 63.446.846
Maddi Duran Varlıklar
15 112.970.051 114.329.769
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 119.151 77.500
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 620.745 1.657.702
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
159.061.075 195.886.517
TOPLAM VARLIKLAR
297.141.579 344.083.972
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 38.921.976 29.745.092
Ticari Borçlar
49.262.712 33.847.965
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8,9 1.444.605 808.279
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 47.818.107 33.039.686
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 3.240.031 2.036.400
Diğer Borçlar
21.117.873 9.720.348
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8,10 21.113.747 9.716.222
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 4.126 4.126
Ertelenmiş Gelirler
12 10.594.486 6.166.287
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
28 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.752.877 3.459.046
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18 409.329 340.080
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17 3.343.548 3.118.966
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 3.049.106 1.085.251
ARA TOPLAM
129.939.061 86.060.389
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
129.939.061 86.060.389
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 58.903.308 58.679.095
Uzun Vadeli Karşılıklar
10.424.067 9.608.299
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 10.424.067 9.608.299
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
69.327.375 68.287.394
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
199.266.436 154.347.783
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
80.790.597 163.997.719
Ödenmiş Sermaye
19 237.000.000 237.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
19 -21.202 -29.199
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
19 -25.700.000 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
19 11.677.210 12.137.869
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
19 -65.169.290 -67.031.045
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
9.502.701 13.476.421
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9.502.701 13.476.421
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
19 12.406.320 15.547.818
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -2.903.619 -2.071.397
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 292.377 379.964
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
0 -51.232.596 -6.858.359
Net Dönem Karı veya Zararı
29 -35.558.603 -25.077.932
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
19 17.084.546 25.738.470
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
97.875.143 189.736.189
TOPLAM KAYNAKLAR
297.141.579 344.083.972


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 147.252.577 118.402.634
Satışların Maliyeti
20 -132.926.553 -106.488.390
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
14.326.024 11.914.244
BRÜT KAR (ZARAR)
14.326.024 11.914.244
Genel Yönetim Giderleri
23 -12.718.514 -10.728.329
Pazarlama Giderleri
23 -5.776.507 -3.782.586
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
23 -1.723 -390.281
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 8.054.693 6.887.600
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -7.195.396 -5.555.607
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-3.311.423 -1.654.959
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 1.182.804 2.548.293
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
25 -8.415 -7.921.269
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
13 -31.820.708 -5.326.957
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-33.957.742 -12.354.892
Finansman Gelirleri
26 15.703.847 15.753.736
Finansman Giderleri
26 -19.952.562 -25.890.966
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-38.206.457 -22.492.122
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-420.906 -3.055.380
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 -420.906 -3.055.380
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-38.627.363 -25.547.502
DÖNEM KARI (ZARARI)
-38.627.363 -25.547.502
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
19 -3.068.760 -469.570
Ana Ortaklık Payları
20 -35.558.603 -25.077.932
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 29 -0,15000000 -0,10600000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-3.409.339 872.020
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
27 -1.358.295 1.869.372
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27 -1.434.994 -1.341.847
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-616.050 344.495
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
27 -903.049 76.127
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
27 286.999 268.368
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.409.339 872.020
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-42.036.702 -24.675.482
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 -3.575.423 35.492
Ana Ortaklık Payları
0 -38.461.279 -24.710.974http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/667916


BIST
'
18:059.345
Değişim :  1,62% |  148,56
Açılış :  9.239  
Önceki Kapanış :  9.196  
En Düşük
9.200
En Yüksek
9.351
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
KARYE 65,45 244.296.570 % 10,00  
YAPRK 385,00 297.349.268 % 10,00  
TMPOL 101,20 99.762.573 % 10,00  
TURGG 687,50 107.338.645 % 10,00  
TETMT 8.222,50 26.620.430 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 30,9114 30,9191 % 0,03  
Euro 33,4469 33,4638 % 0,05  
Sterlin 38,9077 39,1028 % 0,01  
Frank 34,9224 35,1328 % -0,03  
Riyal 8,2167 8,2579 % -0,01  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,02 23,05 % 0,66  
Platin 906,93 910,90 % 0,66  
Paladyum 980,34 985,08 % 0,66  
Brent Pet. 82,60 82,60 % 0,66  
Altın Ons 2.025,67 2.025,98 % 0,66