***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2018 18:45
***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor


***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 237.000.000 -29.199 12.137.869 -67.031.045 15.547.818 -2.071.397 379.964 -6.858.359 -25.077.932 163.997.719 25.738.470 189.736.189
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
-315.333 0 -24.762.599 25.077.932 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
26 -1.290.379 -623.762 -1.001.759 -2.915.900 -1.702.027 -4.617.927
Dönem Karı (Zararı)
0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
237.000.000 0 0 0 0 -29.199 0 12.137.869 -67.031.045 0 0 0 13.942.106 0 -2.695.159 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 379.964 0 0 0 -31.620.958 -1.001.759 0 161.081.819 24.036.443 185.118.262
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 237.000.000 -21.202 -25.700.000 11.677.210 -65.169.290 12.406.320 -2.903.619 292.377 -51.232.596 -35.558.603 80.790.597 17.084.546 97.875.143
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
-205.056 -35.353.547 35.558.603 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
26 5.916.592 -333.752 -49.555.138 -43.972.298 -7.479.469 -51.451.767
Dönem Karı (Zararı)
0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Sermaye Arttırımı
0 23.941.270 23.941.270
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
21.202 0 -7.845 0 0 0 0 23.622 0 36.979 37.021 74.000
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
6.103.997 -758.572 16.057.464 -1.359.881 221.595 -145.163 -3.777.617 16.341.823 4.214.466 20.556.289
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
26 237.000.000 0 0 0 0 0 -19.596.003 10.910.793 -49.111.826 0 0 0 16.757.975 0 -3.015.776 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 147.214 0 0 0 -90.340.138 -49.555.138 0 53.197.101 37.797.834 90.994.935


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-54.906.152 -20.113.043
Dönem Karı (Zararı)
-61.118.545 -1.929.766
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-61.118.545 -1.929.766
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
59.412.925 2.573.120
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 5.875.101 5.426.381
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
16 1.809.000 -554.379
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
22, 23 -183.608 -3.868.933
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
22, 23 37.173.884 1.020.548
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
13 16.295.811 1.430.905
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 0 0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
15 -1.557.263 -881.402
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-53.200.532 -20.756.397
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6 117.410 83.264
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8,9 6.242.609 6.360.671
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8,10 -41.649.473 -31.356.462
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
11 -12.622.184 -11.010.096
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8,9 2.132.108 6.010.430
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8,10 -7.421.002 9.155.796
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-54.906.152 -20.113.043
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-5.512.461 -3.715.512
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
4.706.165 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15,16 5.554.843 1.462.144
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -15.773.469 -5.177.656
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
69.893.905 8.293.137
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
23.941.270 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
23.941.270 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15.924.124 0
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
74.000 0
Karşılıklı İştirak Paylarındaki Değişimden Kaynaklanan Nakit Girişleri
15.850.124 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
30.028.511 8.293.137
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.475.292 -15.535.418
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.475.292 -15.535.418
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 3.332.314 19.251.160
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 12.807.606 3.715.742


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 12.807.606 3.332.314
Finansal Yatırımlar
6 0 117.410
Ticari Alacaklar
39.484.820 45.727.436
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8,9 1.254.247 1.253.268
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 38.230.573 44.474.168
Diğer Alacaklar
102.898.495 60.859.563
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8,10 100.053.810 60.085.175
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 2.844.685 774.388
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
20 360.654 1.241.601
Stoklar
11 36.333.415 23.711.231
Peşin Ödenmiş Giderler
12 1.214.713 931.039
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 226.757 455.983
Diğer Dönen Varlıklar
14 1.776.075 1.703.927
ARA TOPLAM
195.102.535 138.080.504
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
195.102.535 138.080.504
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 10.000 10.000
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
6 10.000 10.000
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
6 0 0
Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
6.141.064 5.776.172
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8,10 6.127.569 5.767.264
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 13.495 8.908
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
13 23.269.145 39.564.956
Maddi Duran Varlıklar
0 130.898.867 112.970.051
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
17.015.270 5.769.626
Diğer Maddi Duran Varlıklar
113.883.597 107.200.425
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
0 150.430 119.151
Şerefiye
0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
0 150.430 119.151
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 0 620.745
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
160.469.506 159.061.075
TOPLAM VARLIKLAR
355.572.041 297.141.579
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 33.935.263 38.921.976
Ticari Borçlar
51.394.820 49.262.712
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8,9 1.967.349 1.444.605
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 49.427.471 47.818.107
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 3.326.076 3.240.031
Diğer Borçlar
47.612.328 21.117.873
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8,10 47.599.347 21.113.747
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 12.981 4.126
Ertelenmiş Gelirler
12 14.777.637 10.594.486
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
5.531.050 3.752.877
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 315.529 409.329
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 5.215.521 3.343.548
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 1.837.644 3.049.106
ARA TOPLAM
158.414.818 129.939.061
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
158.414.818 129.939.061
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 93.734.924 58.903.308
Uzun Vadeli Karşılıklar
11.358.201 10.424.067
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 11.358.201 10.424.067
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
12 200.693 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 868.470 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
106.162.288 69.327.375
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
264.577.106 199.266.436
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
53.197.101 80.790.597
Ödenmiş Sermaye
18 237.000.000 237.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
18 0 -21.202
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
18 -19.596.003 -25.700.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18 10.910.793 11.677.210
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
18 -49.111.826 -65.169.290
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
13.742.199 9.502.701
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13.742.199 9.502.701
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
18 16.757.975 12.406.320
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -3.015.776 -2.903.619
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 147.214 292.377
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-90.340.138 -51.232.596
Net Dönem Karı veya Zararı
26 -49.555.138 -35.558.603
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
18 37.797.834 17.084.546
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
90.994.935 97.875.143
TOPLAM KAYNAKLAR
355.572.041 297.141.579


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 122.805.852 96.780.770 37.777.108 27.002.201
Satışların Maliyeti
19 -101.207.621 -87.468.857 -28.573.992 -26.739.621
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
21.598.231 9.311.913 9.203.116 262.580
BRÜT KAR (ZARAR)
21.598.231 9.311.913 9.203.116 262.580
Genel Yönetim Giderleri
0 -10.869.167 -8.840.036 -3.535.876 -3.192.967
Pazarlama Giderleri
0 -6.183.622 -3.991.940 -2.193.395 -1.217.473
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0 -1.723 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 12.970.153 5.664.172 5.644.269 1.487.335
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -14.297.553 -4.066.475 -6.467.558 -1.086.112
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.218.042 -1.924.089 2.650.556 -3.746.637
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 1.626.702 1.052.233 753.652 170.405
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
22 -1.041.302 0 -158.402 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
13 -25.381.347 -1.430.905 -20.886.428 699.507
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-21.577.905 -2.302.761 -17.640.622 -2.876.725
Finansman Gelirleri
23 12.204.338 12.491.091 4.544.127 3.732.409
Finansman Giderleri
23 -51.744.978 -12.118.096 -29.684.207 -3.989.461
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-61.118.545 -1.929.766 -42.780.702 -3.133.777
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
525.054 -622.591 106.919 -627.229
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 525.054 -622.591 106.919 -627.229
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-60.593.491 -2.552.357 -42.673.783 -3.761.006
DÖNEM KARI (ZARARI)
-60.593.491 -2.552.357 -42.673.783 -3.761.006
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
18 -11.038.353 -1.550.598 -5.939.233 -611.962
Ana Ortaklık Payları
26 -49.555.138 -1.001.759 -36.734.550 -3.149.044
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
9.141.724 -2.065.570 85.248 -1.059.131
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 12.059.300 -1.358.294 0 -191.541
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 -903.307 -968.989 106.560 -1.096.460
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-2.014.269 261.713 -21.312 228.870
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
0 -2.194.930 67.915 0 9.577
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
0 180.661 193.798 -21.312 219.293
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
9.141.724 -2.065.570 85.248 -1.059.131
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-51.451.767 -4.617.927 -42.588.535 -4.820.137
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 -7.479.469 -1.702.027 -5.968.674 -703.553
Ana Ortaklık Payları
0 -43.972.298 -2.915.900 -36.619.861 -4.116.584http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/719103


BIST
'
18:059.097
Değişim :  -1,05% |  -96,54
Açılış :  9.218  
Önceki Kapanış :  9.194  
En Düşük
9.091
En Yüksek
9.227
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
VKING 37,84 53.338.791 % 10,00  
FONET 40,08 352.952.225 % 9,99  
OTTO 390,75 7.618.362 % 9,99  
TGSAS 52,75 30.216.185 % 9,99  
LMKDC 31,52 1.700.407.896 % 9,98  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 31,3374 32,1464 % 2,50  
Euro 34,0164 34,9548 % 2,69  
Sterlin 39,6603 39,8592 % 0,21  
Frank 35,4242 35,6376 % 0,16  
Riyal 8,3514 8,3933 % 0,16  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,13 23,17 % 0,66  
Platin 887,69 889,18 % 0,66  
Paladyum 958,61 964,00 % 0,66  
Brent Pet. 83,70 83,70 % 0,66  
Altın Ons 2.083,38 2.083,73 % 0,66