***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2019 18:19
***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor


***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 237.000.000 -21.202 -25.700.000 11.677.210 -65.169.290 12.406.320 -2.903.619 292.377 -51.232.596 -35.558.603 80.790.597 17.084.546 97.875.143
Transferler
-203.114 -35.355.489 35.558.603 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
25 -387.597 -12.820.588 -7.352.437 -1.510.795 -8.863.232
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
18 21.202 -7.845 23.622 36.979 37.021 74.000
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
18 0 -822.140 9.939.197 -1.473.838 240.164 -157.327 -7.174.144 551.912 4.154.258 4.706.170
Dönem Sonu Bakiyeler
18 237.000.000 0 -25.700.000 10.847.225 -55.230.093 16.585.116 -3.051.052 135.050 -93.738.607 -12.820.588 74.027.051 19.765.030 93.792.081
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 237.000.000 0 0 10.455.864 -23.687.474 8.076.420 -3.802.532 60.158 -75.906.947 -25.530.350 126.665.139 -5.733.343 120.931.796
Transferler
-251.670 -25.278.680 25.530.350 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
25 -122.209 26.208.903 26.086.694 -1.143.854 24.942.840
Dönem Sonu Bakiyeler
18 237.000.000 0 0 10.455.864 -23.687.474 7.824.750 -3.924.741 60.158 -101.185.627 26.208.903 152.751.833 -6.877.197 145.874.636


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.737.727 -7.306.500
Dönem Karı (Zararı)
25.490.946 -18.337.843
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
25.490.946 -18.337.843
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
20.962.405 13.240.260
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 3.819.238 3.826.856
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
16 , 17 1.119.697 1.988.887
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
22 , 23 -233.089 -1.071.908
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
22 , 23 7.588.982 13.892.947
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
8.667.577 -4.590.617
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
13 8.667.577 -4.590.617
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
15 0 -805.905
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-47.651.577 -2.208.917
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6 -69.506.464 -3.300.983
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -1.591.816 9.445.543
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 32.849.787 -15.554.435
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
11 -2.687.121 -5.498.319
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -7.482.440 2.767.313
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 766.477 9.931.964
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.198.226 -7.306.500
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
24 -1.539.501 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.454.895 -6.131.275
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15 0 4.324.056
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -1.454.895 -10.455.331
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.176.390 12.593.103
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
18 0 4.706.170
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 74.000
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 74.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 5.176.390 7.812.933
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
983.768 -844.672
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
983.768 -844.672
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 1.343.431 3.332.314
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 2.327.199 2.487.642


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 2.327.199 1.343.431
Ticari Alacaklar
36.982.835 35.391.019
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8,9 0 868.755
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 36.982.835 34.522.264
Diğer Alacaklar
99.337.923 130.566.040
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8,10 97.992.513 127.972.471
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 1.345.410 2.593.569
Stoklar
11 26.555.049 23.867.928
Peşin Ödenmiş Giderler
725.384 1.131.748
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 725.384 1.131.748
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
24 57.823 14.130
Diğer Dönen Varlıklar
14 1.149.305 490.194
ARA TOPLAM
167.135.518 192.804.490
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
167.135.518 192.804.490
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 90.922.634 21.416.170
Diğer Alacaklar
1.077.706 2.995.816
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8,10 1.077.372 2.995.482
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 334 334
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
13 14.332.314 22.999.891
Maddi Duran Varlıklar
92.072.207 94.402.058
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
94.568 129.061
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 739.147 482.384
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
199.238.576 142.425.380
TOPLAM VARLIKLAR
366.374.094 335.229.870
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 40.800.265 32.855.865
Ticari Borçlar
41.556.518 49.038.958
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8,9 417.927 2.466.925
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 41.138.591 46.572.033
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 3.357.594 2.176.152
Diğer Borçlar
47.080.057 39.218.182
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8,10 47.068.911 39.209.597
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 11.146 8.585
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
726.827 755.203
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 726.827 755.203
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 0 949.592
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.343.371 3.302.586
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 0 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 3.343.371 3.302.586
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 1.147.718 1.757.027
ARA TOPLAM
138.012.350 130.053.565
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
138.012.350 130.053.565
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 71.739.114 74.740.213
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 0 50.173
Uzun Vadeli Karşılıklar
10.747.994 9.454.123
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 10.747.994 9.454.123
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
82.487.108 84.244.509
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
220.499.458 214.298.074
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
152.751.833 126.665.139
Ödenmiş Sermaye
18 237.000.000 237.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18 10.455.864 10.455.864
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
18 -23.687.474 -23.687.474
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
3.900.009 4.273.888
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
3.900.009 4.273.888
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
18 7.824.750 8.076.420
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -3.924.741 -3.802.532
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 60.158 60.158
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 -101.185.627 -75.906.947
Net Dönem Karı veya Zararı
25 26.208.903 -25.530.350
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
18 -6.877.197 -5.733.343
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
145.874.636 120.931.796
TOPLAM KAYNAKLAR
366.374.094 335.229.870


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 77.331.140 85.028.744 43.405.443 40.198.454
Satışların Maliyeti
19 -68.341.509 -72.633.629 -34.153.695 -33.433.005
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
8.989.631 12.395.115 9.251.748 6.765.449
BRÜT KAR (ZARAR)
8.989.631 12.395.115 9.251.748 6.765.449
Genel Yönetim Giderleri
-4.355.056 -7.333.291 -2.149.866 -3.674.576
Pazarlama Giderleri
-4.726.916 -3.990.227 -2.776.947 -1.765.794
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 4.151.492 7.325.884 785.782 3.250.679
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -4.764.330 -7.829.995 -717.023 -2.265.031
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-705.179 567.486 4.393.694 2.310.727
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 44.505.109 873.050 17.592.008 602.861
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
21 0 -882.900 0 47.200
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
13 -8.667.577 -4.494.919 -2.464.023 -4.788.364
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
35.132.353 -3.937.283 19.521.679 -1.827.576
Finansman Gelirleri
22 13.291.166 7.660.211 5.219.117 4.649.497
Finansman Giderleri
22 -22.932.573 -22.060.771 -11.004.785 -15.462.172
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
25.490.946 -18.337.843 13.736.011 -12.640.251
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-376.137 418.135 -187.703 43.045
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -589.909 0 38.258 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 213.772 418.135 -225.961 43.045
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
25.114.809 -17.919.708 13.548.308 -12.597.206
DÖNEM KARI (ZARARI)
25.114.809 -17.919.708 13.548.308 -12.597.206
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
18 -1.094.094 -5.099.120 -281.729 -4.071.443
Ana Ortaklık Payları
25 26.208.903 -12.820.588 13.830.037 -8.525.763
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 26 0,11100000 -0,05400000 0,05800000 -0,03600000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-171.969 9.056.476 -759.070 9.719.625
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
23 0 12.059.300 0 12.059.300
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23 -214.961 -1.009.867 -948.837 -180.930
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
42.992 -1.992.957 189.767 -2.158.745
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
23 42.992 -1.992.957 189.767 -2.158.745
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-171.969 9.056.476 -759.070 9.719.625
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
24.942.840 -8.863.232 12.789.238 -2.877.581
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
18 -1.143.854 -1.510.795 -333.047 -240.837
Ana Ortaklık Payları
26.086.694 -7.352.437 13.122.285 -2.636.744http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/781926


BIST
'
18:059.097
Değişim :  -1,05% |  -96,54
Açılış :  9.218  
Önceki Kapanış :  9.194  
En Düşük
9.091
En Yüksek
9.227
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
VKING 37,84 53.338.791 % 10,00  
FONET 40,08 352.952.225 % 9,99  
OTTO 390,75 7.618.362 % 9,99  
TGSAS 52,75 30.216.185 % 9,99  
LMKDC 31,52 1.700.407.896 % 9,98  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 31,3374 32,1464 % 2,50  
Euro 34,0164 34,9548 % 2,69  
Sterlin 39,6603 39,8592 % 0,21  
Frank 35,4242 35,6376 % 0,16  
Riyal 8,3514 8,3933 % 0,16  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,13 23,17 % 0,66  
Platin 887,69 889,18 % 0,66  
Paladyum 958,61 964,00 % 0,66  
Brent Pet. 83,70 83,70 % 0,66  
Altın Ons 2.083,38 2.083,73 % 0,66