***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

11.11.2019 19:07
***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor


***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 237.000.000 -21.202 -25.700.000 11.677.210 -65.169.290 12.406.320 -2.903.619 292.377 -51.232.596 -35.558.603 80.790.597 17.084.546 97.875.143
Transferler
-205.056 -35.353.547 35.558.603 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
23-25 -333.752 -49.555.138 -43.972.298 -7.479.469 -51.451.767
Sermaye Arttırımı
23.941.270 23.941.270
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
18 21.202 -7.845 23.622 36.979 37.021 74.000
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
18 0 -758.572 16.057.464 -1.359.881 221.595 -145.163 -3.777.617 16.341.823 4.214.466 20.556.289
Dönem Sonu Bakiyeler
237.000.000 0 -19.596.003 10.910.793 -49.111.826 16.757.975 -3.015.776 147.214 -90.340.138 -49.555.138 53.197.101 37.797.834 90.994.935
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
237.000.000 0 0 10.455.864 -23.687.474 8.076.420 -3.802.532 60.158 -75.906.947 -25.530.350 126.665.139 -5.733.343 120.931.796
Transferler
-251.670 -25.278.680 25.530.350 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
23-25 -753.973 33.250.698 32.496.725 -1.181.727 31.314.998
Dönem Sonu Bakiyeler
237.000.000 0 0 10.455.864 -23.687.474 7.824.750 -4.556.505 60.158 -101.185.627 33.250.698 159.161.864 -6.915.070 152.246.794


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.699.532 -54.906.152
Dönem Karı (Zararı)
32.785.911 -61.118.545
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
32.785.911 -61.118.545
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
25.840.420 59.412.925
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 5.732.147 5.875.101
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
16 , 17 1.057.195 1.809.000
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
21 , 22 1.558.154 -183.608
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
21 , 22 6.204.431 37.173.884
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
11.762.848 16.295.811
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
13 11.762.848 16.295.811
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
21 -474.355 -1.557.263
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-54.348.963 -53.200.532
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6 -77.074.711 117.410
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -1.594.535 6.242.609
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8,10 35.973.405 -41.649.473
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
11 947.916 -12.622.184
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -5.351.817 2.132.108
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8,10 -7.249.221 -7.421.002
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
4.277.368 -54.906.152
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
24 -1.577.836 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.885.149 -5.512.461
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0 4.706.165
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15 479.063 5.554.843
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -2.364.212 -15.773.469
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.517.462 69.893.905
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
18 0 23.941.270
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 15.924.124
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 74.000
Karşılıklı İştirak Paylarındaki Değişimden Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 15.850.124
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 1.517.462 30.028.511
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.331.845 9.475.292
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.331.845 9.475.292
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 1.343.431 3.332.314
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 3.675.276 12.807.606


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 3.675.276 1.343.431
Ticari Alacaklar
36.985.554 35.391.019
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8,9 0 868.755
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 36.985.554 34.522.264
Diğer Alacaklar
96.268.019 130.566.040
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8,10 96.022.750 127.972.471
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 245.269 2.593.569
Stoklar
11 22.920.012 23.867.928
Peşin Ödenmiş Giderler
612.803 1.131.748
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 612.803 1.131.748
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
24 23.026 14.130
Diğer Dönen Varlıklar
14 1.242.969 490.194
ARA TOPLAM
161.727.659 192.804.490
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
161.727.659 192.804.490
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 98.490.881 21.416.170
Diğer Alacaklar
1.077.706 2.995.816
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8,10 1.077.372 2.995.482
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 334 334
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
13 11.237.043 22.999.891
Maddi Duran Varlıklar
91.081.156 94.402.058
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
77.320 129.061
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 1.012.011 482.384
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
202.976.117 142.425.380
TOPLAM VARLIKLAR
364.703.776 335.229.870
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 44.023.340 32.855.865
Ticari Borçlar
43.687.141 49.038.958
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8,9 10.034.051 2.466.925
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 33.653.090 46.572.033
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 2.870.424 2.176.152
Diğer Borçlar
38.788.985 39.218.182
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8,10 38.784.774 39.209.597
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 4.211 8.585
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
411.409 755.203
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 411.409 755.203
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 364.804 949.592
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.313.645 3.302.586
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 0 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 3.313.645 3.302.586
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 841.131 1.757.027
ARA TOPLAM
134.300.879 130.053.565
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
134.300.879 130.053.565
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 66.648.354 74.740.213
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 0 50.173
Uzun Vadeli Karşılıklar
11.507.749 9.454.123
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 11.507.749 9.454.123
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
78.156.103 84.244.509
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
212.456.982 214.298.074
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
159.161.864 126.665.139
Ödenmiş Sermaye
18 237.000.000 237.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18 10.455.864 10.455.864
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
18 -23.687.474 -23.687.474
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
3.268.245 4.273.888
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
3.268.245 4.273.888
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
18 7.824.750 8.076.420
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -4.556.505 -3.802.532
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 60.158 60.158
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 -101.185.627 -75.906.947
Net Dönem Karı veya Zararı
25 33.250.698 -25.530.350
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
18 -6.915.070 -5.733.343
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
152.246.794 120.931.796
TOPLAM KAYNAKLAR
364.703.776 335.229.870


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 115.727.271 122.805.852 38.396.131 37.777.108
Satışların Maliyeti
19 -105.411.082 -101.207.621 -37.069.573 -28.573.992
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
10.316.189 21.598.231 1.326.558 9.203.116
BRÜT KAR (ZARAR)
10.316.189 21.598.231 1.326.558 9.203.116
Genel Yönetim Giderleri
'
18:059.345
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  9.239  
Önceki Kapanış :  9.345  
En Düşük
9.200
En Yüksek
9.351
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
KARYE 65,45 244.296.570 % 10,00  
YAPRK 385,00 297.349.268 % 10,00  
TMPOL 101,20 99.762.573 % 10,00  
TURGG 687,50 107.338.645 % 10,00  
TETMT 8.222,50 26.620.430 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 30,9113 30,9269 % 0,05  
Euro 33,4657 33,4842 % 0,11  
Sterlin 38,9448 39,1401 % 0,10  
Frank 34,9574 35,1680 % 0,07  
Riyal 8,2205 8,2618 % 0,03  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,08 23,11 % 0,66  
Platin 907,45 909,03 % 0,66  
Paladyum 982,10 987,61 % 0,66  
Brent Pet. 82,56 82,56 % 0,66  
Altın Ons 2.027,29 2.027,61 % 0,66