***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2020 19:39
***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor


***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 237.000.000 0 0 10.455.864 -23.687.474 8.076.420 -3.802.532 60.158 -75.906.947 -25.530.350 126.665.139 -5.733.343 120.931.796
Transferler
-251.670 -25.278.680 25.530.350 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
25 -753.973 33.250.698 32.496.725 -1.181.727 31.314.998
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Dönem Sonu Bakiyeler
18 237.000.000 0 0 10.455.864 -23.687.474 7.824.750 -4.556.505 60.158 -101.185.627 33.250.698 159.161.864 -6.915.070 152.246.794
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 237.000.000 0 0 10.455.864 -23.687.474 34.046.232 -5.394.822 60.158 -101.185.627 -18.245.084 133.049.247 -5.274.545 127.774.702
Transferler
-706.531 -17.538.553 18.245.084 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
25 -956.918 90.206.575 89.249.657 -797.911 88.451.746
Sermaye Arttırımı
18 237.000.000 2.493.129 239.493.129 239.493.129
Dönem Sonu Bakiyeler
18 474.000.000 0 0 12.948.993 -23.687.474 33.339.701 -6.351.740 60.158 -118.724.180 90.206.575 461.792.033 -6.072.456 455.719.577


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.712.620 28.027.532
Dönem Karı (Zararı)
88.219.910 32.785.911
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
88.219.910 32.785.911
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-66.040.988 -25.906.291
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 9.969.349 5.732.147
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
16,17 893.237 1.057.195
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
21,22 4.851.197 1.558.154
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
21,22 -34.548.841 6.204.431
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-47.690.320 -51.746.711
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
6 -47.690.320 -51.746.711
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
719.760 11.762.848
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
13 719.760 11.762.848
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -235.370 -474.355
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-28.891.542 22.725.748
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6 0 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8,9 -17.821.651 -1.594.535
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8,10 -22.746.912 35.973.405
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
11 -8.089.159 947.916
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8,9 -1.589.059 -5.351.817
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8,10 21.355.239 -7.249.221
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-6.712.620 29.605.368
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
24 0 -1.577.836
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-10.129.694 -27.213.149
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
6 0 -25.328.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15 267.508 479.063
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -10.397.202 -2.364.212
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
131.708.999 1.517.462
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
239.493.129 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18 239.493.129 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 0 1.517.462
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-107.784.130 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -107.784.130 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
114.866.685 2.331.845
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
114.866.685 2.331.845
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 2.102.797 1.343.431
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 116.969.482 3.675.276


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 116.969.482 2.102.797
Ticari Alacaklar
55.154.829 37.333.178
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
9 22.690 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 55.132.139 37.333.178
Diğer Alacaklar
95.428.227 93.828.222
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8,10 95.040.464 93.684.647
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 387.763 143.575
Stoklar
11 29.570.573 21.481.414
Peşin Ödenmiş Giderler
19.924.710 406.125
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 339.601 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 19.585.109 406.125
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
24 363.599 201.803
Diğer Dönen Varlıklar
14 2.497.201 1.030.675
ARA TOPLAM
319.908.621 156.384.214
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
319.908.621 156.384.214
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 107.303.222 59.612.902
Diğer Alacaklar
334 334
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 334 334
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
13 7.021.288 7.741.048
Maddi Duran Varlıklar
0 123.521.708 123.102.086
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
0 36.878 60.785
Ertelenmiş Vergi Varlığı
0 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
237.883.430 190.517.155
TOPLAM VARLIKLAR
557.792.051 346.901.369
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 1.791.975 43.142.847
Ticari Borçlar
24.416.908 26.005.967
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8,9 168.746 116.869
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 24.248.162 25.889.098
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 2.685.620 2.500.774
Diğer Borçlar
40.740.015 62.806.996
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8,10 40.735.889 62.804.039
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 4.126 2.957
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
5.283.531 786.535
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 5.283.531 786.535
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.339.665 3.416.716
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
0 0 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 3.339.665 3.416.716
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 6.611.014 2.419.477
ARA TOPLAM
84.868.728 141.079.312
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
84.868.728 141.079.312
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 0 61.582.061
Uzun Vadeli Karşılıklar
14.603.310 12.431.647
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 14.603.310 12.431.647
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 2.600.436 4.033.647
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
17.203.746 78.047.355
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
102.072.474 219.126.667
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
461.792.033 133.049.247
Ödenmiş Sermaye
18 474.000.000 237.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18 12.948.993 10.455.864
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
18 -23.687.474 -23.687.474
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
26.987.961 28.651.410
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
26.987.961 28.651.410
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
18 33.339.701 34.046.232
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -6.351.740 -5.394.822
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 60.158 60.158
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 -118.724.180 -101.185.627
Net Dönem Karı veya Zararı
25 90.206.575 -18.245.084
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
18 -6.072.456 -5.274.545
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
455.719.577 127.774.702
TOPLAM KAYNAKLAR
557.792.051 346.901.369


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 141.407.124 115.727.271 44.669.960 38.396.131
Satışların Maliyeti
19 -117.424.653 -105.411.082 -36.930.505 -37.069.573
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
23.982.471 10.316.189 7.739.455 1.326.558
BRÜT KAR (ZARAR)
23.982.471 10.316.189 7.739.455 1.326.558
Genel Yönetim Giderleri
-12.002.655 -6.616.411 -4.673.421 -2.261.355
Pazarlama Giderleri
-6.309.742 -6.745.321 -1.895.978 -2.018.405
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 12.582.423 4.572.729 7.078.605 421.237
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -6.272.377 -4.228.676 -2.875.509 535.654
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
11.980.120 -2.701.490 5.373.152 -1.996.311
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 47.925.887 52.223.876 8.268.844 7.718.767
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
21 0 -1.358 0 -1.358
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
13 -719.760 -5.648.893 -323.645 3.018.684
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
59.186.247 43.872.135 13.318.351 8.739.782
Finansman Gelirleri
22 40.470.558 17.702.348 22.709.986 4.411.182
Finansman Giderleri
22 -11.436.895 -28.788.572 -1.017.094 -5.855.999
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
88.219.910 32.785.911 35.011.243 7.294.965
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.192.936 -664.919 300.529 -288.782
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 0 -993.048 0 -403.139
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 1.192.936 328.129 300.529 114.357
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
89.412.846 32.120.992 35.311.772 7.006.183
DÖNEM KARI (ZARARI)
89.412.846 32.120.992 35.311.772 7.006.183
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
18 -793.729 -1.129.706 -418.969 -35.612
Ana Ortaklık Payları
25 90.206.575 33.250.698 35.730.741 7.041.795
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 25 0,19000000 0,14000000 0,15100000 0,03000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-961.100 -805.994 -505.700 -634.025
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23 -1.201.375 -1.007.492 -632.126 -792.531
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
240.275 201.498 126.426 158.506
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
23 240.275 201.498 126.426 158.506
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-961.100 -805.994 -505.700 -634.025
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
88.451.746 31.314.998 34.806.072 6.372.158
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
18 -797.911 -1.181.727 -422.335 -37.873
Ana Ortaklık Payları
89.249.657 32.496.725 35.228.407 6.410.031http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887444


BIST
'
18:059.097
Değişim :  -1,05% |  -96,54
Açılış :  9.218  
Önceki Kapanış :  9.194  
En Düşük
9.091
En Yüksek
9.227
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
VKING 37,84 53.338.791 % 10,00  
FONET 40,08 352.952.225 % 9,99  
OTTO 390,75 7.618.362 % 9,99  
TGSAS 52,75 30.216.185 % 9,99  
LMKDC 31,52 1.700.407.896 % 9,98  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 31,3374 32,1464 % 2,50  
Euro 34,0164 34,9548 % 2,69  
Sterlin 39,6603 39,8592 % 0,21  
Frank 35,4242 35,6376 % 0,16  
Riyal 8,3514 8,3933 % 0,16  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,13 23,17 % 0,66  
Platin 887,69 889,18 % 0,66  
Paladyum 958,61 964,00 % 0,66  
Brent Pet. 83,70 83,70 % 0,66  
Altın Ons 2.083,38 2.083,73 % 0,66