***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

01.03.2021 22:57
***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor


***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
19 237.000.000 0 0 10.455.864 -23.687.474 8.076.420 -3.802.532 0 60.158 -75.906.947 -25.530.350 126.665.139 -5.733.343 120.931.796
Transferler
-251.670 -25.278.680 25.530.350 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
28 26.221.482 -1.592.290 -18.245.084 6.384.108 458.798 6.842.906
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
19 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
19 237.000.000 0 0 10.455.864 -23.687.474 34.046.232 -5.394.822 0 60.158 -101.185.627 -18.245.084 133.049.247 -5.274.545 127.774.702
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
19 237.000.000 0 0 10.455.864 -23.687.474 34.046.232 -5.394.822 0 60.158 -101.185.627 -18.245.084 133.049.247 -5.274.545 127.774.702
Transferler
-828.498 -17.416.586 18.245.084 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
28 -1.354.870 134.606.205 39.893.279 173.144.614 175.945 173.320.559
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
19 3.215.867 -18.265 -10.567.885 -7.370.283 7.370.283 0
Dönem Sonu Bakiyeler
19 474.000.000 0 0 12.948.993 -23.687.474 36.433.601 -6.767.957 134.606.205 60.158 -129.170.098 39.893.279 538.316.707 2.271.683 540.588.390


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-12.658.362 8.724.552
Dönem Karı (Zararı)
31.546.868 -21.061.705
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
31.546.868 -21.061.705
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
5.561.546 18.706.958
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 12.378.599 8.345.072
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
17,18 1.054.471 1.092.232
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
24,25 5.140.205 3.976.152
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
24,25 -33.758.261 9.651.404
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
24 0 -12.868.732
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
21.128.920 9.144.888
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
13 21.128.920 9.144.888
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
24 -382.388 -634.058
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-49.373.572 12.833.727
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
13 -51.500.200 -19.214.045
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8,9 -23.619.021 -1.942.159
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8,10 24.916.656 39.730.767
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
11 -16.832.051 2.386.514
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8,9 8.784.353 -23.032.991
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8,10 8.876.691 14.905.641
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-12.265.158 10.478.980
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
27 -393.204 -1.754.428
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-31.725.593 -1.117.864
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15,16 414.526 1.457.660
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15,16 -32.140.119 -2.575.524
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
129.628.016 -6.847.322
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
19 239.493.129 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 -109.865.113 -6.847.322
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
85.244.061 759.366
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
85.244.061 759.366
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 2.102.797 1.343.431
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 87.346.858 2.102.797


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 87.346.858 2.102.797
Ticari Alacaklar
60.952.199 37.333.178
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
9 85.309 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 60.866.890 37.333.178
Diğer Alacaklar
44.524.774 93.828.222
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8,10 44.381.643 93.684.647
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 143.131 143.575
Stoklar
11 38.313.465 21.481.414
Peşin Ödenmiş Giderler
2.633.561 406.125
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 2.633.561 406.125
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
27 150.117 201.803
Diğer Dönen Varlıklar
14 806.969 1.030.675
ARA TOPLAM
234.727.943 156.384.214
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
234.727.943 156.384.214
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 227.952.986 59.612.902
Diğer Alacaklar
334 334
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 334 334
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
13 38.112.328 7.741.048
Maddi Duran Varlıklar
15 142.864.562 123.102.086
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 27.691 60.785
Peşin Ödenmiş Giderler
12 22.434.748 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
431.392.649 190.517.155
TOPLAM VARLIKLAR
666.120.592 346.901.369
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 0 43.142.847
Ticari Borçlar
34.790.320 26.005.967
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8,9 1.399.103 116.869
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 33.391.217 25.889.098
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 2.983.572 2.500.774
Diğer Borçlar
36.860.959 62.806.996
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8,10 36.856.833 62.804.039
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 4.126 2.957
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
2.250.592 786.535
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 2.250.592 786.535
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
27 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.363.195 3.416.716
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17 3.363.195 3.416.716
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 1.537.089 2.419.477
ARA TOPLAM
81.785.727 141.079.312
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
81.785.727 141.079.312
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 0 61.582.061
Uzun Vadeli Karşılıklar
15.234.151 12.431.647
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 15.234.151 12.431.647
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
27 28.512.324 4.033.647
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
43.746.475 78.047.355
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
125.532.202 219.126.667
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
538.316.707 133.049.247
Ödenmiş Sermaye
19 474.000.000 237.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
19 12.948.993 10.455.864
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
19 -23.687.474 -23.687.474
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
29.665.644 28.651.410
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
29.665.644 28.651.410
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
19 36.433.601 34.046.232
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -6.767.957 -5.394.822
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
134.606.205 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
134.606.205 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
6,19 134.606.205 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 60.158 60.158
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19 -129.170.098 -101.185.627
Net Dönem Karı veya Zararı
28 39.893.279 -18.245.084
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
19 2.271.683 -5.274.545
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
540.588.390 127.774.702
TOPLAM KAYNAKLAR
666.120.592 346.901.369


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 202.781.785 145.340.024
Satışların Maliyeti
20 -160.064.276 -134.560.596
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
42.717.509 10.779.428
BRÜT KAR (ZARAR)
42.717.509 10.779.428
Genel Yönetim Giderleri
22 -17.358.409 -9.704.366
Pazarlama Giderleri
22 -9.313.318 -8.313.778
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 20.766.922 8.664.068
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -12.322.119 -8.238.291
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
24.490.585 -6.812.939
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 382.747 13.505.599
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
24 0 -1.357
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
13 -21.128.920 -9.144.888
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.744.412 -2.453.585
Finansman Gelirleri
25 45.443.030 16.344.708
Finansman Giderleri
25 -17.640.574 -34.952.828
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
31.546.868 -21.061.705
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
8.457.234 -296.795
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
27 -393.204 -804.836
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 8.850.438 508.041
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
40.004.102 -21.358.500
DÖNEM KARI (ZARARI)
40.004.102 -21.358.500
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
19 110.823 -3.113.416
Ana Ortaklık Payları
28 39.893.279 -18.245.084
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 28 0,08400000 -0,07700000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.355.610 28.201.406
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
15,26 0 35.224.902
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18,26 -1.694.512 -1.999.424
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
338.902 -5.024.072
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
26,27 0 -5.423.957
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
26,27 338.902 399.885
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
134.672.067 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
168.340.084 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
6,19 168.340.084 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-33.668.017 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
26,27 -33.668.017 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
133.316.457 28.201.406
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
173.320.559 6.842.906
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
19 175.945 458.798
Ana Ortaklık Payları
173.144.614 6.384.108http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914327


BIST'
18:059.345
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  9.239  
Önceki Kapanış :  9.345  
En Düşük
9.200
En Yüksek
9.351
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
KARYE 65,45 244.296.570 % 10,00  
YAPRK 385,00 297.349.268 % 10,00  
TMPOL 101,20 99.762.573 % 10,00  
TURGG 687,50 107.338.645 % 10,00  
TETMT 8.222,50 26.620.430 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 30,9170 30,9280 % 0,06  
Euro 33,4539 33,4800 % 0,10  
Sterlin 38,9307 39,1259 % 0,06  
Frank 34,9373 35,1478 % 0,01  
Riyal 8,2193 8,2605 % 0,02  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,05 23,08 % 0,66  
Platin 907,91 909,57 % 0,66  
Paladyum 981,93 986,51 % 0,66  
Brent Pet. 82,59 82,59 % 0,66  
Altın Ons 2.026,91 2.027,15 % 0,66