***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2021 18:18
***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor


***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 237.000.000 10.455.864 -23.687.474 34.046.232 -5.394.822 60.158 -101.185.627 -18.245.084 133.049.247 -5.274.545 127.774.702
Transferler
0 0 0 -706.531 0 0 -17.538.553 18.245.084 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
24 0 0 0 0 193.619 0 0 4.431.218 4.624.837 -797.284 3.827.553
Sermaye Arttırımı
17 237.000.000 2.493.129 239.493.129 239.493.129
Dönem Sonu Bakiyeler
17 474.000.000 12.948.993 -23.687.474 33.339.701 -5.201.203 60.158 -118.724.180 4.431.218 377.167.213 -6.071.829 371.095.384
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 474.000.000 12.948.993 -23.687.474 36.433.601 -6.767.957 60.158 -129.170.098 39.893.279 538.316.707 2.271.683 540.588.390
Transferler
-3.806.038 43.699.317 -39.893.279 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
24 -14.933 88.443.157 49.653.408 9.251 49.662.659
Sermaye Arttırımı
17 317.000.000 843.015 317.843.015 317.843.015
Dönem Sonu Bakiyeler
17 791.000.000 13.792.008 -23.687.474 32.627.563 -6.782.890 60.158 -85.470.781 88.443.157 905.813.130 2.280.934 908.094.064


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
39.705.395 -10.526.762
Dönem Karı (Zararı)
65.529.766 3.060.019
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
65.529.766 3.060.019
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-48.603.101 3.387.809
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 3.208.873 3.444.200
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
15,16 1.636.256 1.030.786
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
20,21 -54.432 4.483.842
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
20,21 -33.380.564 -5.533.885
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-20.014.844 13.339
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
12 -20.014.844 13.339
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
1.610 -50.473
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
22.778.730 -16.974.590
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6 0 311.029
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7,8 -22.092.319 -15.292.521
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7,9 -1.904.058 -666.147
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 8.385.067 -899.433
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7,8 -3.040.654 5.161.790
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7,9 41.430.694 -5.589.308
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
39.705.395 -10.526.762
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
23 0 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-30.002.693 -1.974.879
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 0 50.473
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -30.002.693 -2.025.352
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
317.897.447 134.310.055
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
317.843.015 239.493.129
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17 317.843.015 239.493.129
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
54.432 -105.183.074
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
327.600.149 121.808.414
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
327.600.149 121.808.414
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 87.346.858 2.102.797
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 414.947.007 123.911.211


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 414.947.007 87.346.858
Ticari Alacaklar
83.044.518 60.952.199
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8 26.211 85.309
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 83.018.307 60.866.890
Diğer Alacaklar
45.861.646 44.524.774
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7,9 45.674.594 44.381.643
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 187.052 143.131
Stoklar
10 29.928.398 38.313.465
Peşin Ödenmiş Giderler
3.008.136 2.633.561
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 3.008.136 2.633.561
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
23 553.591 150.117
Diğer Dönen Varlıklar
13 1.609.015 806.969
ARA TOPLAM
578.952.311 234.727.943
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
578.952.311 234.727.943
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 179.460.751 227.952.986
Diğer Alacaklar
334 334
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 334 334
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
12 58.127.172 38.112.328
Maddi Duran Varlıklar
169.665.637 142.864.562
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18.826 27.691
Peşin Ödenmiş Giderler
21.421.839 22.434.748
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 21.421.839 22.434.748
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 4.131.321 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
432.825.880 431.392.649
TOPLAM VARLIKLAR
1.011.778.191 666.120.592
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
31.749.666 34.790.320
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7,8 627.648 1.399.103
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 31.122.018 33.391.217
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 5.346.651 2.983.572
Diğer Borçlar
37.551.260 36.860.959
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7,9 37.546.665 36.856.833
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 4.595 4.126
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
6.723.348 2.250.592
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 6.723.348 2.250.592
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
23 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.504.390 3.363.195
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 3.504.390 3.363.195
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 2.061.084 1.537.089
ARA TOPLAM
86.936.399 81.785.727
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
86.936.399 81.785.727
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
16.747.728 15.234.151
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 16.747.728 15.234.151
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
23 0 28.512.324
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
16.747.728 43.746.475
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
103.684.127 125.532.202
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
905.813.130 538.316.707
Ödenmiş Sermaye
17 791.000.000 474.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
17 13.792.008 12.948.993
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
17 -23.687.474 -23.687.474
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
25.844.673 29.665.644
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
25.844.673 29.665.644
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
17 32.627.563 36.433.601
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -6.782.890 -6.767.957
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
95.831.389 134.606.205
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
95.831.389 134.606.205
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
6,17 95.831.389 134.606.205
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 60.158 60.158
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17 -85.470.781 -129.170.098
Net Dönem Karı veya Zararı
24 88.443.157 39.893.279
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
17 2.280.934 2.271.683
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
908.094.064 540.588.390
TOPLAM KAYNAKLAR
1.011.778.191 666.120.592


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 83.044.510 52.315.788
Satışların Maliyeti
18 -66.611.464 -44.440.452
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
16.433.046 7.875.336
BRÜT KAR (ZARAR)
16.433.046 7.875.336
Genel Yönetim Giderleri
-4.765.375 -3.681.517
Pazarlama Giderleri
-3.603.235 -2.373.150
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 11.274.434 3.202.946
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -7.054.818 -2.462.079
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
12.284.052 2.561.536
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 201 50.473
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
20 -1.610 -311.024
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
12 20.014.844 -13.339
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
32.297.487 2.287.646
Finansman Gelirleri
21 35.838.155 8.176.765
Finansman Giderleri
21 -2.605.876 -7.404.392
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
65.529.766 3.060.019
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
22.941.495 570.367
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 22.941.495 570.367
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
88.471.261 3.630.386
DÖNEM KARI (ZARARI)
88.471.261 3.630.386
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
17 28.104 -800.832
Ana Ortaklık Payları
24 88.443.157 4.431.218
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,11200000 0,00900000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-14.814 197.167
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22 -18.517 246.458
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
3.703 -49.291
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 3.703 -49.291
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-38.793.788 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-48.492.235 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
6,17 -48.492.235 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
9.698.447 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
22 9.698.447 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-38.808.602 197.167
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
49.662.659 3.827.553
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
17 9.251 -797.284
Ana Ortaklık Payları
49.653.408 4.624.837http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935931


BIST
'
18:059.345
Değişim :  1,62% |  148,56
Açılış :  9.239  
Önceki Kapanış :  9.196  
En Düşük
9.200
En Yüksek
9.351
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
KARYE 65,45 244.296.570 % 10,00  
YAPRK 385,00 297.349.268 % 10,00  
TMPOL 101,20 99.762.573 % 10,00  
TURGG 687,50 107.338.645 % 10,00  
TETMT 8.222,50 26.620.430 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 30,9065 30,9141 % 0,01  
Euro 33,4430 33,4617 % 0,04  
Sterlin 38,9060 39,1011 % 0,00  
Frank 34,9192 35,1296 % -0,04  
Riyal 8,2185 8,2597 % 0,01  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,01 23,04 % 0,66  
Platin 906,21 907,76 % 0,66  
Paladyum 979,11 984,94 % 0,66  
Brent Pet. 82,53 82,53 % 0,66  
Altın Ons 2.025,47 2.025,72 % 0,66