***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

19.08.2021 18:28
***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor


***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 237.000.000 10.455.864 -23.687.474 34.046.232 -5.394.822 60.158 -101.185.627 -18.245.084 133.049.247 -5.274.545 127.774.702
Transferler
0 0 0 -706.531 0 0 -17.538.553 18.245.084 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
24 0 0 0 0 -454.584 0 0 54.475.834 54.021.250 -375.576 53.645.674
Sermaye Arttırımı
17 237.000.000 2.493.129 239.493.129 239.493.129
Dönem Sonu Bakiyeler
17 474.000.000 12.948.993 -23.687.474 33.339.701 -5.849.406 60.158 -118.724.180 54.475.834 426.563.626 -5.650.121 420.913.505
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 474.000.000 12.948.993 -23.687.474 36.433.601 -6.767.957 134.606.205 60.158 -129.170.098 39.893.279 538.316.707 2.271.683 540.588.390
Transferler
-3.017.063 42.910.342 -39.893.279 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
24 -708.709 -65.038.037 99.479.584 33.732.838 -2.340.712 31.392.126
Sermaye Arttırımı
17 317.000.000 843.015 317.843.015 317.843.015
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
19 1.646.092 -177.683 448 -4.508.893 -2.270 3.547.558 505.252 11.759.592 12.264.844
Dönem Sonu Bakiyeler
17 791.000.000 13.792.008 -22.041.382 33.238.855 -7.476.218 65.059.275 57.888 -82.712.198 99.479.584 890.397.812 11.690.563 902.088.375


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
47.192.400 -15.994.015
Dönem Karı (Zararı)
76.417.534 53.208.667
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
76.417.534 53.208.667
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-46.075.515 -38.943.957
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 6.419.739 6.981.838
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
15,16 1.649.257 1.189.928
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
20,21 -1.219.273 4.649.712
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
20,21 -53.732.008 -12.504.695
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 -39.603.701
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-1.497.247 396.115
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
12 -1.497.247 396.115
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
39.195 -53.154
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
2.264.822 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
16.850.381 -30.258.725
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6 0 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7,8 -25.683.174 -7.275.146
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7,9 -4.706.858 -7.827.969
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 9.338.266 -4.941.182
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7,8 3.781.958 -5.357.928
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7,9 34.372.571 -4.856.500
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-252.382 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-252.382
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
47.192.400 -15.994.015
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-72.056.492 -3.393.750
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 2.772.354 65.513
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -74.828.846 -3.459.263
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
329.062.288 131.202.436
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
317.843.015 239.493.129
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17 317.843.015 239.493.129
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 1.219.273 -108.290.693
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
10.000.000 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
304.198.196 111.814.671
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
304.198.196 111.814.671
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 87.346.858 2.102.797
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 391.545.054 113.917.468


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 391.545.054 87.346.858
Ticari Alacaklar
86.635.373 60.952.199
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8 633 85.309
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 86.634.740 60.866.890
Diğer Alacaklar
48.975.809 44.524.774
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7,9 47.482.850 44.381.643
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 1.492.959 143.131
Stoklar
10 28.975.199 38.313.465
Peşin Ödenmiş Giderler
2.918.539 2.633.561
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 2.918.539 2.633.561
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
23 3.992 150.117
Diğer Dönen Varlıklar
13 860.268 806.969
ARA TOPLAM
559.914.234 234.727.943
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
559.914.234 234.727.943
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 143.796.686 227.952.986
Diğer Alacaklar
334 334
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 334 334
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
12 39.609.575 38.112.328
Maddi Duran Varlıklar
208.445.793 142.864.562
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
44.018 27.691
Peşin Ödenmiş Giderler
22.498.419 22.434.748
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 22.498.419 22.434.748
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 11.819.317 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
426.214.142 431.392.649
TOPLAM VARLIKLAR
986.128.376 666.120.592
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0 0
Ticari Borçlar
38.572.278 34.790.320
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7,8 764.735 1.399.103
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 37.807.543 33.391.217
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 4.727.369 2.983.572
Diğer Borçlar
10.971.340 36.860.959
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7,9 10.967.214 36.856.833
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 4.126 4.126
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
5.720.146 2.250.592
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 5.720.146 2.250.592
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
23 62.110 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.405.056 3.363.195
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
0 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 3.405.056 3.363.195
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 2.853.898 1.537.089
ARA TOPLAM
66.312.197 81.785.727
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
66.312.197 81.785.727
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
17.727.804 15.234.151
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 17.727.804 15.234.151
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
23 0 28.512.324
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
17.727.804 43.746.475
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
84.040.001 125.532.202
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
890.397.812 538.316.707
Ödenmiş Sermaye
17 791.000.000 474.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
17 13.792.008 12.948.993
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
17 -22.041.382 -23.687.474
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
25.762.637 29.665.644
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
25.762.637 29.665.644
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
17 33.238.855 36.433.601
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -7.476.218 -6.767.957
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
65.059.275 134.606.205
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
65.059.275 134.606.205
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
6,17 65.059.275 134.606.205
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 57.888 60.158
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17 -82.712.198 -129.170.098
Net Dönem Karı veya Zararı
24 99.479.584 39.893.279
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
17 11.690.563 2.271.683
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
902.088.375 540.588.390
TOPLAM KAYNAKLAR
986.128.376 666.120.592


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 167.700.057 96.737.164 84.655.547 44.421.376
Satışların Maliyeti
18 -137.535.270 -80.494.148 -70.923.806 -36.053.696
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
30.164.787 16.243.016 13.731.741 8.367.680
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
30.164.787 16.243.016 13.731.741 8.367.680
Genel Yönetim Giderleri
-9.704.865 -7.329.234 -4.939.490 -3.647.717
Pazarlama Giderleri
-8.024.597 -4.413.764 -4.421.362 -2.040.614
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 18.834.709 5.503.818 7.560.275 2.300.872
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -8.737.871 -3.396.868 -1.683.053 -934.789
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
22.532.163 6.606.968 10.248.111 4.045.432
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 542 39.657.043 341 39.606.570
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
20 -2.304.017 0 -2.302.407 311.024
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
12 1.497.247 -396.115 -18.517.597 -382.776
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
21.725.935 45.867.896 -10.571.552 43.580.250
Finansman Gelirleri
21 62.206.635 17.760.572 26.368.480 9.583.807
Finansman Giderleri
21 -7.515.036 -10.419.801 -4.909.160 -3.015.409
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
76.417.534 53.208.667 10.887.768 50.148.648
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
23.008.637 892.407 67.142 322.040
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 -314.492 0 -314.492 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 23.323.129 892.407 381.634 322.040
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
99.426.171 54.101.074 10.954.910 50.470.688
DÖNEM KARI (ZARARI)
99.426.171 54.101.074 10.954.910 50.470.688
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
17 -53.413 -374.760 -81.517 426.072
Ana Ortaklık Payları
24 99.479.584 54.475.834 11.036.427 50.044.616
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

- Basit 24 0,12500000 0,11400000 0,01400000 0,10600000
- Yeniden düzenlenmiş 24 0,13400000 0,11400000 0,01400000 0,10600000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-709.004 -455.400 -694.190 -652.567
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22 -886.257 -569.249 -867.740 -815.707
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
177.253 113.849 173.550 163.140
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 177.253 113.849 173.550 163.140
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-67.325.041 0 -28.531.253 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-84.156.301 0 -35.664.066 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
6,17 -84.156.301 0 -35.664.066 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
16.831.260 0 7.132.813 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
22 16.831.260 0 7.132.813 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-68.034.045 -455.400 -29.225.443 -652.567
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
31.392.126 53.645.674 -18.270.533 49.818.121
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
17 -2.340.712 -375.576 -2.349.963 421.708
Ana Ortaklık Payları
33.732.838 54.021.250 -15.920.570 49.396.413http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959389


BIST'
18:059.179
Değişim :  -1,66% |  -154,65
Açılış :  9.351  
Önceki Kapanış :  9.334  
En Düşük
9.179
En Yüksek
9.351
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ISATR 1.426.550,00 1.426.550 % 11.999,80  
ISBTR 588.445,00 2.942.225 % 669,89  
KERVN 1,98 5.747.850 % 10,00  
EDATA 33,00 246.215.622 % 10,00  
PATEK 99,55 1.060.567.572 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 31,1393 31,1485 % 0,15  
Euro 33,8358 33,8483 % 0,16  
Sterlin 39,4006 39,5982 % 0,18  
Frank 35,2685 35,4809 % 0,22  
Riyal 8,2789 8,3205 % 0,15  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,52 22,56 % 0,66  
Platin 893,56 895,72 % 0,66  
Paladyum 945,45 949,42 % 0,66  
Brent Pet. 82,44 82,44 % 0,66  
Altın Ons 2.035,13 2.035,42 % 0,66