***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2022 18:23
***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor


***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 474.000.000 0 0 12.948.993 -23.687.474 36.433.601 -6.767.957 134.606.205 60.158 -129.170.098 39.893.279 538.316.707 2.271.683 540.588.390
Transferler
-3.806.038 43.699.317 -39.893.279 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -14.933 -38.774.816 88.443.157 49.653.408 9.251 49.662.659
Sermaye Arttırımı
17 317.000.000 843.015 317.843.015 0 317.843.015
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
17 791.000.000 0 0 13.792.008 -23.687.474 32.627.563 -6.782.890 95.831.389 60.158 -85.470.781 88.443.157 905.813.130 2.280.934 908.094.064
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 791.000.000 0 0 13.792.008 -21.831.692 47.958.008 -13.324.586 39.375.692 57.599 -78.210.128 319.568.760 1.118.729.164 18.081.760 1.136.810.924
Transferler
-910.541 320.479.301 -319.568.760 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
24 0 1.282.303 -414.923 -19.801.593 -6.461.190 110.117.639 84.722.236 2.180.761 86.902.997
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
-9.684 -9.684 -9.684
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
17 791.000.000 0 0 13.792.008 -21.831.692 47.047.467 -12.042.283 11.155.271 19.574.099 2.312.119 57.599 242.259.489 110.117.639 1.203.441.716 20.262.521 1.223.704.237


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
41.961.885 39.705.395
Dönem Karı (Zararı)
109.772.088 65.529.766
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
109.772.088 65.529.766
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-78.090.684 -48.603.101
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 5.140.202 3.208.873
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
15 2.546.834 1.636.256
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
20,21 -1.815.928 -54.432
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 -47.800.005 -33.380.564
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-25.419.204 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 0 0
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
6,20 -25.419.204 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-9.188.792 -20.014.844
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
20,21 -9.188.792 -20.014.844
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
12 -554.083 1.610
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -999.708 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
11.699.966 22.778.730
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6 0 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7,8 -54.678.836 -22.092.319
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 11.575.137 -1.904.058
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -16.978.579 8.385.067
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7,8 15.521.602 -3.040.654
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 56.260.642 41.430.694
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
43.381.370 39.705.395
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
23 -1.419.485 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-87.152.657 -30.002.693
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
6 -31.688.689 0
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 709.883 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -58.351.358 -30.002.693
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 2.177.507 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.815.928 317.897.447
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 317.843.015
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17 0 317.843.015
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 1.815.928 54.432
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-43.374.844 327.600.149
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-43.374.844 327.600.149
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 511.335.369 87.346.858
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 467.960.525 414.947.007


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 467.960.525 511.335.369
Ticari Alacaklar
159.922.272 105.243.436
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8 8.572 5.076
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 159.913.700 105.238.360
Diğer Alacaklar
9.956.452 37.993.104
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7,9 8.871.687 37.853.473
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 1.084.765 139.631
Stoklar
10 77.290.150 60.311.571
Peşin Ödenmiş Giderler
15.698.524 9.657.395
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 15.698.524 9.657.395
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
23 185.644 340.851
Diğer Dönen Varlıklar
13 3.468.700 2.935.395
ARA TOPLAM
734.482.267 727.817.121
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
734.482.267 727.817.121
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
146.373.522 115.062.520
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
6 777.505 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
6 59.221.405 34.980.000
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
6 86.374.612 80.082.520
Diğer Alacaklar
13.951.458 13.951.458
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
9 13.951.124 13.951.124
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 334 334
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
12 78.124.707 76.404.100
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
23 3.157.500 3.157.500
Maddi Duran Varlıklar
0 311.460.890 258.402.980
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
0 46.016 48.570
Peşin Ödenmiş Giderler
11 36.648.778 26.606.490
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 29.878.014 21.616.373
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
619.640.885 515.249.991
TOPLAM VARLIKLAR
1.354.123.152 1.243.067.112
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0 0
Ticari Borçlar
78.446.502 62.924.900
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7,8 4.750.967 3.431.477
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 73.695.535 59.493.423
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 7.543.270 4.978.909
Diğer Borçlar
5.005.923 4.869.165
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7,9 5.001.797 4.865.039
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 4.126 4.126
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
6.613.366 1.026.175
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 6.613.366 1.026.175
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
23 485.476 1.249.905
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.242.977 3.375.690
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
0 0 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 3.242.977 3.375.690
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 2.574.721 2.402.394
ARA TOPLAM
103.912.235 80.827.138
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
103.912.235 80.827.138
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
26.506.680 25.429.050
Çalışa 16 26.506.680 25.429.050
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
26.506.680 25.429.050
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
130.418.915 106.256.188
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.203.441.716 1.118.729.164
Ödenmiş Sermaye
17 791.000.000 791.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
17 13.792.008 13.792.008
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
17 -21.831.692 -21.831.692
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
46.160.455 46.203.616
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
ı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 2.312.119 8.773.309
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 57.599 57.599
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17 242.259.489 -78.210.128
Net Dönem Karı veya Zararı
24 110.117.639 319.568.760
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
17 20.262.521 18.081.760
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.223.704.237 1.136.810.924
TOPLAM KAYNAKLAR
1.354.123.152 1.243.067.112


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 149.076.036 83.044.510
Satışların Maliyeti
18 -121.659.259 -66.611.464
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
27.416.777 16.433.046
BRÜT KAR (ZARAR)
27.416.777 16.433.046
Genel Yönetim Giderleri
0 -9.868.869 -4.765.375
Pazarlama Giderleri
0 -7.962.028 -3.603.235
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 21.954.940 11.274.434
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -7.329.475 -7.054.818
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
24.211.345 12.284.052
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 26.981.575 201
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
20 -2.943 -1.610
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
12 9.188.792 20.014.844
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
60.378.769 32.297.487
Finansman Gelirleri
23 54.701.229 35.838.155
Finansman Giderleri
23 -5.307.910 -2.605.876
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
109.772.088 65.529.766
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
3.005.087 22.941.495
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 -655.056 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 3.660.143 22.941.495
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
112.777.175 88.471.261
DÖNEM KARI (ZARARI)
112.777.175 88.471.261
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
17 2.659.536 28.104
Ana Ortaklık Payları
24 110.117.639 88.443.157
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 24 0,13900000 0,11200000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
830.883 -14.814
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16,22 1.601.917 -18.517
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
12,22 -450.651 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-320.383 3.703
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
22 0 3.703
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
22 -320.383 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-26.705.061 -38.793.788
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-24.609.408 -48.492.235
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
6,22 -24.609.408 -48.492.235
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
12,22 -7.017.534 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
4.921.881 9.698.447
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
23 4.921.881 9.698.447
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-25.874.178 -38.808.602
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
86.902.997 49.662.659
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
17 2.180.761 9.251
Ana Ortaklık Payları
84.722.236 49.653.408http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028546


BIST
'
18:059.179
Değişim :  -1,66% |  -154,65
Açılış :  9.351  
Önceki Kapanış :  9.334  
En Düşük
9.179
En Yüksek
9.351
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ISATR 1.426.550,00 1.426.550 % 11.999,80  
ISBTR 588.445,00 2.942.225 % 669,89  
KERVN 1,98 5.747.850 % 10,00  
EDATA 33,00 246.215.622 % 10,00  
PATEK 99,55 1.060.567.572 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 31,1402 31,1458 % 0,14  
Euro 33,8254 33,8460 % 0,15  
Sterlin 39,3869 39,5844 % 0,15  
Frank 35,2601 35,4725 % 0,20  
Riyal 8,2792 8,3207 % 0,15  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,47 22,50 % 0,66  
Platin 891,87 894,47 % 0,66  
Paladyum 943,06 946,26 % 0,66  
Brent Pet. 82,27 82,27 % 0,66  
Altın Ons 2.030,55 2.030,90 % 0,66