***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

18.08.2022 19:01
***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor


***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 474.000.000 0 0 12.948.993 -23.687.474 36.433.601 -6.767.957 134.606.205 60.158 -129.170.098 39.893.279 538.316.707 2.271.683 540.588.390
Transferler
-3.017.063 42.910.342 -39.893.279 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -708.709 -65.038.037 99.479.584 33.732.838 -2.340.712 31.392.126
Sermaye Arttırımı
17 317.000.000 843.015 317.843.015 0 317.843.015
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 1.646.092 -177.683 448 -4.508.893 -2.270 3.547.558 505.252 11.759.592 12.264.844
Dönem Sonu Bakiyeler
17 791.000.000 0 0 13.792.008 -22.041.382 33.238.855 -7.476.218 65.059.275 57.888 -82.712.198 99.479.584 890.397.812 11.690.563 902.088.375
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 791.000.000 0 0 13.792.008 -21.831.692 47.958.008 -13.324.586 11.570.194 39.375.692 8.773.309 57.599 -78.210.128 319.568.760 1.118.729.164 18.081.760 1.136.810.924
Transferler
-910.541 320.479.301 -319.568.760 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
24 0 2.070.105 -429.665 -27.524.338 -7.848.178 200.327.150 166.595.074 3.475.170 170.070.244
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
-15.000.000 -4.276.374 -9.684 -19.286.058 -163.752 -19.449.810
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
17 791.000.000 0 -15.000.000 13.792.008 -26.108.066 47.047.467 -11.254.481 11.140.529 11.851.354 925.131 57.599 242.259.489 200.327.150 1.266.038.180 21.393.178 1.287.431.358


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
72.399.232 47.192.400
Dönem Karı (Zararı)
209.887.447 76.417.534
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
209.887.447 76.417.534
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-131.895.193 -46.075.515
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 10.420.068 6.419.739
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
15 1.843.405 1.649.257
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
20,21 -2.887.611 -1.219.273
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 -90.317.288 -53.732.008
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-36.002.664 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 0 0
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
6,20 -36.002.664 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-11.334.453 -1.497.247
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
20,21 -11.334.453 -1.497.247
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
12 -1.433.363 39.195
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -2.183.287 2.264.822
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.705.498 17.102.763
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6 0 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7,8 -113.484.240 -25.683.174
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -7.437.032 -4.706.858
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -27.651.761 9.338.266
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7,8 47.522.874 3.781.958
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 97.344.661 34.372.571
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
74.286.756 47.444.782
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
23 -1.887.524 -252.382
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-211.069.765 -62.056.492
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
6 -94.707.256 0
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
0 10.000.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 2.318.369 2.772.354
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -122.675.141 -74.828.846
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 3.994.263 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.887.611 319.062.288
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 317.843.015
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17 0 317.843.015
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 2.887.611 1.219.273
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-135.782.922 304.198.196
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-135.782.922 304.198.196
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 511.335.369 87.346.858
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 375.552.447 391.545.054


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 375.552.447 511.335.369
Ticari Alacaklar
218.727.676 105.243.436
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8 2.974 5.076
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 218.724.702 105.238.360
Diğer Alacaklar
12.658.937 37.993.104
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7,9 9.265.979 37.853.473
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 3.392.958 139.631
Stoklar
10 87.963.332 60.311.571
Peşin Ödenmiş Giderler
19.715.696 9.657.395
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 19.715.696 9.657.395
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
23 12.049 340.851
Diğer Dönen Varlıklar
13 5.228.860 2.935.395
ARA TOPLAM
719.858.997 727.817.121
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
719.858.997 727.817.121
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
193.492.331 115.062.520
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
6 777.505 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
6 80.882.004 34.980.000
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
6 111.832.822 80.082.520
Diğer Alacaklar
13.951.458 13.951.458
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7-9 13.951.124 13.951.124
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 334 334
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
12 78.747.942 76.404.100
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
23 3.157.500 3.157.500
Maddi Duran Varlıklar
0 362.379.353 258.402.980
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
0 4.056.159 48.570
Peşin Ödenmiş Giderler
11 47.354.725 26.606.490
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 23.361.047 21.616.373
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
726.500.515 515.249.991
TOPLAM VARLIKLAR
1.446.359.512 1.243.067.112
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0 0
Ticari Borçlar
110.447.774 62.924.900
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7,8 1.638.800 3.431.477
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 108.808.974 59.493.423
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 8.103.438 4.978.909
Diğer Borçlar
5.608.564 4.869.165
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7,9 5.603.472 4.865.039
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 5.092 4.126
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3.630.745 1.026.175
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 3.630.745 1.026.175
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
23 113.526 1.249.905
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.080.975 3.375.690
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
0 0 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 3.080.975 3.375.690
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 2.961.263 2.402.394
ARA TOPLAM
133.946.285 80.827.138
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
133.946.285 80.827.138
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
24.981.869 25.429.050
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 24.981.869 25.429.050
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
24.981.869 25.429.050
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
158.928.154 106.256.188
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.266.038.180 1.118.729.164
Ödenmiş Sermaye
17 791.000.000 791.000.000
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
17 -15.000.000 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
17 13.792.008 13.792.008
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
17 -26.108.066 -21.831.692
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
46.933.515 46.203.616
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
35.792.986 34.633.422
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
17 47.047.467 47.958.008
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -11.254.481 -13.324.586
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 11.140.529 11.570.194
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
12.776.485 48.149.001
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
11.851.354 39.375.692
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
17 11.851.354 39.375.692
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 925.131 8.773.309
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 57.599 57.599
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17 242.259.489 -78.210.128
Net Dönem Karı veya Zararı
24 200.327.150 319.568.760
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
17 21.393.178 18.081.760
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.287.431.358 1.136.810.924
TOPLAM KAYNAKLAR
1.446.359.512 1.243.067.112


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 365.966.188 167.700.057 216.890.152 84.655.547
Satışların Maliyeti
18 -287.441.195 -137.535.270 -165.781.936 -70.923.806
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
78.524.993 30.164.787 51.108.216 13.731.741
BRÜT KAR (ZARAR)
78.524.993 30.164.787 51.108.216 13.731.741
Genel Yönetim Giderleri
0 -20.628.821 -9.704.865 -10.759.952 -4.939.490
Pazarlama Giderleri
0 -18.287.618 -8.024.597 -10.325.590 -4.421.362
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 41.430.880 18.834.709 19.475.940 7.560.275
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -14.819.049 -8.737.871 -7.489.574 -1.683.053
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
66.220.385 22.532.163 42.009.040 10.248.111
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 51.341.720 542 24.360.145 341
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
20 -11.714.760 -2.304.017 -11.711.817 -2.302.407
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
12 11.334.453 1.497.247 2.145.661 -18.517.597
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
117.181.798 21.725.935 56.803.029 -10.571.552
Finansman Gelirleri
21 118.909.696 62.206.635 64.208.467 26.368.480
Finansman Giderleri
21 -26.204.047 -7.515.036 -20.896.137 -4.909.160
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
209.887.447 76.417.534 100.115.359 10.887.768
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-5.370.495 23.008.637 -8.375.582 67.142
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 -751.145 -314.492 -96.089 -314.492
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 -4.619.350 23.323.129 -8.279.493 381.634
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
204.516.952 99.426.171 91.739.777 10.954.910
DÖNEM KARI (ZARARI)
204.516.952 99.426.171 91.739.777 10.954.910
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
17 4.189.802 -53.413 1.530.266 -81.517
Ana Ortaklık Payları
24 200.327.150 99.479.584 90.209.511 11.036.427
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 24 0,25300000 0,12600000 0,11400000 0,01400000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.601.578 -709.004 770.695 -694.190
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16,22 2.585.301 -886.257 983.384 -867.740
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
12,22 -466.663 0 -16.012 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-517.060 177.253 -196.677 173.550
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
22 0 177.253 0 173.550
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
22 -517.060 0 -196.677 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-36.048.286 -67.325.041 -9.343.225 -28.531.253
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-34.405.422 -84.156.301 -9.796.014 -35.664.066
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
6,22 -34.405.422 -84.156.301 -9.796.014 -35.664.066
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
12,22 -8.523.948 0 -1.506.414 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
6.881.084 16.831.260 1.959.203 7.132.813
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
23 6.881.084 16.831.260 1.959.203 7.132.813
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-34.446.708 -68.034.045 -8.572.530 -29.225.443
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
170.070.244 31.392.126 83.167.247 -18.270.533
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
17 3.475.170 -2.340.712 1.294.409 -2.349.963
Ana Ortaklık Payları
166.595.074 33.732.838 81.872.838 -15.920.570http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056869


BIST'
18:058.908
Değişim :  -2,08% |  -189,50
Açılış :  9.139  
Önceki Kapanış :  9.097  
En Düşük
8.908
En Yüksek
9.150
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
TMSN 160,60 407.410.294 % 10,00  
MMCAS 12,87 4.605.422 % 10,00  
BANVT 181,50 147.792.539 % 10,00  
BSOKE 19,91 200.536.263 % 10,00  
CMENT 451,00 13.035.639 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 31,5693 31,5810 % 0,03  
Euro 34,2888 34,3310 % 0,03  
Sterlin 39,9506 40,1510 % 0,02  
Frank 35,5187 35,7327 % -0,04  
Riyal 8,3924 8,4345 % -0,01  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,85 23,88 % 0,66  
Platin 896,72 898,17 % 0,66  
Paladyum 960,57 965,70 % 0,66  
Brent Pet. 82,85 82,85 % 0,66  
Altın Ons 2.114,25 2.114,56 % 0,66