***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

13.03.2017 18:24
***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor


***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
19 237.000.000 12.576.325 -27.136.023 13.991.853 -797.262 392.421 33.280.466 -23.900.977 245.406.803 18.524.890 263.931.693
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-168.940 11.101 -23.743.138 23.900.977 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
29 2.099.067 -511.348 -16.223.022 -14.635.303 3.517.710 -11.117.593
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
-44.710.085 -165 0 -44.710.250 3.025 -44.707.225
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
19 237.000.000 12.576.325 -71.846.108 15.921.980 -1.308.775 403.522 9.537.328 -16.223.022 186.061.250 22.045.625 208.106.875
Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
19 237.000.000 12.576.325 -71.846.108 15.921.980 -1.308.775 403.522 9.537.328 -16.223.022 186.061.250 22.045.625 208.106.875
Transferler
-708.436 49.190 -15.563.776 16.223.022 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
29 1.194.674 -827.716 -25.077.932 -24.710.974 35.492 -24.675.482
Kar Payları
0 -303.723 -303.723
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
19 -29.199 10.804 -18.395 -31.983 -50.378
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-449.260 4.815.063 -860.400 65.094 -72.748 -831.911 2.665.838 3.993.059 6.658.897
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
19 237.000.000 -29.199 12.137.869 -67.031.045 15.547.818 -2.071.397 379.964 -6.858.359 -25.077.932 163.997.719 25.738.470 189.736.189


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-24.761.234 63.874.827
Dönem Karı (Zararı)
-22.492.122 -14.238.643
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-22.492.122 -14.238.643
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
17.596.783 8.186.577
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 7.016.590 6.474.852
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
18 235.481 102.741
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
25,26 -1.032.897 -3.807.989
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
25,26 8.257.609 -6.195.018
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
5.326.959 11.481.648
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
13 5.326.959 11.481.648
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 -179.147 -2.550.907
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
15 -2.027.812 2.681.250
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-19.865.895 69.926.893
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6 6.934.140 2.902.298
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -5.879.777 -860.438
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8,10 -19.590.688 63.707.874
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
11 -2.380.197 553.483
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 4.729.935 1.584.221
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8,10 -3.679.308 2.039.455
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-24.761.234 63.874.827
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
7.221.376 -72.792.963
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
6.658.897 0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
3 0 -60.992.276
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15 4.689.961 2.041.654
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -4.127.482 -13.842.341
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
11.035.129 10.093.237
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-50.378 0
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-50.378 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 10.093.237
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 11.389.230 0
Ödenen Temettüler
-303.723 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.504.729 1.175.101
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.504.729 1.175.101
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 25.755.889 24.580.788
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 19.251.160 25.755.889


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 19.251.160 25.755.889
Finansal Yatırımlar
6 107.289 99.620
Ticari Alacaklar
25.479.942 19.600.165
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
9 375.113 380.139
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 25.104.829 19.220.026
Diğer Alacaklar
72.401.193 54.864.278
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8, 10 71.711.548 54.477.655
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 689.645 386.623
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
21 4.469.075 0
Stoklar
11 17.559.644 15.179.447
Peşin Ödenmiş Giderler
12 4.626.807 4.231.929
Diğer Dönen Varlıklar
14 4.302.345 5.689.063
ARA TOPLAM
148.197.455 125.420.391
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
148.197.455 125.420.391
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 10.000 6.951.809
Diğer Alacaklar
16.364.700 17.788.162
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8, 10 16.355.792 17.779.254
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 8.908 8.908
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
13 63.446.846 68.773.805
Maddi Duran Varlıklar
114.329.769 117.990.458
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
15 9.201.696 9.997.901
Diğer Maddi Duran Varlıklar
15 105.128.073 107.992.557
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
77.500 98.696
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 77.500 98.696
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 1.657.702 4.368.587
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
195.886.517 215.971.517
TOPLAM VARLIKLAR
344.083.972 341.391.908
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 29.745.092 25.434.154
Ticari Borçlar
33.847.965 29.118.030
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
9 808.279 715.653
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 33.039.686 28.402.377
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 2.036.400 1.472.126
Diğer Borçlar
9.720.348 5.965.602
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8, 10 9.716.222 5.961.476
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 4.126 4.126
Ertelenmiş Gelirler
12 6.166.287 6.286.021
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
28 0 179.147
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.459.046 3.148.043
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18 340.080 245.802
Sigortacılık Teknik Karşılıkları
17 3.118.966 2.902.241
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 1.085.251 1.017.239
ARA TOPLAM
86.060.389 72.620.362
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
86.060.389 72.620.362
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 58.679.095 52.633.700
Uzun Vadeli Karşılıklar
9.608.299 8.030.971
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 9.608.299 8.030.971
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
68.287.394 60.664.671
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
154.347.783 133.285.033
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
163.997.719 186.061.250
Ödenmiş Sermaye
19 237.000.000 237.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
19 -29.199 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
19 12.137.869 12.576.325
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
19 -67.031.045 -71.846.108
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
13.476.421 14.613.205
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13.476.421 14.613.205
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
15 15.547.818 15.921.980
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -2.071.397 -1.308.775
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 379.964 403.522
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19 -6.858.359 9.537.328
Net Dönem Karı veya Zararı
29 -25.077.932 -16.223.022
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
19 25.738.470 22.045.625
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
189.736.189 208.106.875
TOPLAM KAYNAKLAR
344.083.972 341.391.908


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 118.402.634 96.055.429
Satışların Maliyeti
20 -106.488.390 -90.127.211
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
11.914.244 5.928.218
BRÜT KAR (ZARAR)
11.914.244 5.928.218
Genel Yönetim Giderleri
23 -10.728.329 -10.514.186
Pazarlama Giderleri
23 -3.782.586 -3.503.852
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
23 -390.281 -356.518
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 6.887.600 7.122.863
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -5.555.607 -5.277.573
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.654.959 -6.601.048
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 2.548.293 20.158.493
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
25 -7.921.269 -6.432.352
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
13 -5.326.957 -8.390.063
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-12.354.892 -1.264.970
Finansman Gelirleri
26 15.753.736 9.217.721
Finansman Giderleri
26 -25.890.966 -22.191.394
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-22.492.122 -14.238.643
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.055.380 -837.623
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28 0 -2.474.700
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 -3.055.380 1.637.077
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-25.547.502 -15.076.266
DÖNEM KARI (ZARARI)
-25.547.502 -15.076.266
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
19 -469.570 1.146.756
Ana Ortaklık Payları
29 -25.077.932 -16.223.022
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 29 -0,10600000 -0,06800000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
872.020 3.958.673
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
27 1.869.372 5.026.926
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27 -1.341.847 -715.021
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
344.495 -353.232
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
27,28 76.127 -496.236
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
27,28 268.368 143.004
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
872.020 3.958.673
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-24.675.482 -11.117.593
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
35.492 3.517.710
Ana Ortaklık Payları
-24.710.974 -14.635.303http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/592749


BIST
'
12:139.189
Değişim :  0,11% |  9,74
Açılış :  9.185  
Önceki Kapanış :  9.179  
En Düşük
9.111
En Yüksek
9.204
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler12:12
YAYLA 17,27 64.263.747 % 10,00  
INVEO 49,94 263.423.065 % 10,00  
KTLEV 132,00 401.738.089 % 10,00  
EDATA 36,30 83.457.629 % 10,00  
BRKVY 181,50 24.137.184 % 10,00  
12:12 Alış Satış %  
Dolar 31,1814 31,1860 % 0,14  
Euro 33,7136 33,7291 % -0,23  
Sterlin 39,2822 39,4792 % -0,23  
Frank 35,2560 35,4684 % -0,04  
Riyal 8,2901 8,3317 % 0,14  
12:12 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,28 22,31 % 0,66  
Platin 879,73 880,76 % 0,66  
Paladyum 917,84 921,21 % 0,66  
Brent Pet. 81,70 81,70 % 0,66  
Altın Ons 2.025,34 2.025,64 % 0,66