***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2017 18:28
***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor


***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 237.000.000 12.576.325 -71.846.108 15.921.980 -1.308.775 403.522 9.537.328 -16.223.022 186.061.250 22.045.625 208.106.875
Transferler
-411.167 0 -15.811.855 16.223.022 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
24 0 -340.213 -686.565 -1.026.778 -558.851 -1.585.629
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Dönem Sonu Bakiyeler
18 237.000.000 12.576.325 -71.846.108 15.510.813 -1.648.988 403.522 -6.274.527 -686.565 185.034.472 21.486.774 206.521.246
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 237.000.000 -29.199 12.137.869 -67.031.045 15.547.818 -2.071.397 379.964 -6.858.359 -25.077.932 163.997.719 25.738.470 189.736.189
Transferler
-316.546 -24.761.386 25.077.932 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
24 -1.108.415 -224.395 -4.645.195 -5.978.005 -500.678 -6.478.683
Dönem Sonu Bakiyeler
18 237.000.000 -29.199 12.137.869 -67.031.045 14.122.857 -2.295.792 379.964 -31.619.745 -4.645.195 158.019.714 25.237.792 183.257.506


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-23.165.561 -23.061.549
Dönem Karı (Zararı)
-5.182.942 -1.397.900
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-5.182.942 -1.397.900
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
6.130.781 -1.194.993
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 1.822.306 1.770.161
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
16 -348.975 -126.933
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.054.077 -1.128.773
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
2.181.572 -1.070.319
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
4.247.808 702.437
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
13 4.247.808 702.437
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
0 -178.275
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
15 -717.853 -1.163.291
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-24.113.400 -20.468.656
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6 -2.761 631.504
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -3.968.276 -2.202.548
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8, 10 -24.248.206 -21.100.295
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
11 -2.932.535 -380.707
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 2.859.520 -2.001.942
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8, 10 4.178.858 4.585.332
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-23.165.561 -23.061.549
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.745.843 790.927
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0 0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15 1.160.022 1.705.464
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -2.905.865 -914.537
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.467.626 -792.528
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 8.467.626 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 0 -792.528
Ödenen Temettüler
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-16.443.778 -23.063.150
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-16.443.778 -23.063.150
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 19.251.160 25.755.889
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 2.807.382 2.692.739


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 2.807.382 19.251.160
Finansal Yatırımlar
6 110.050 107.289
Ticari Alacaklar
29.448.218 25.479.942
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
9 890.881 375.113
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 28.557.337 25.104.829
Diğer Alacaklar
97.241.434 72.401.193
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8, 10 96.260.877 71.711.548
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 980.557 689.645
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
20 1.693.187 4.469.075
Stoklar
11 20.492.179 17.559.644
Peşin Ödenmiş Giderler
12 4.923.868 4.626.807
Diğer Dönen Varlıklar
14 4.322.405 4.302.345
ARA TOPLAM
161.038.723 148.197.455
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
161.038.723 148.197.455
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 10.000 10.000
Diğer Alacaklar
18.231.432 16.364.700
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8, 10 18.222.524 16.355.792
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 8.908 8.908
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
13 59.199.038 63.446.846
Maddi Duran Varlıklar
113.817.266 114.329.769
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
15 11.417.128 9.201.696
Diğer Maddi Duran Varlıklar
15 102.400.138 105.128.073
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
64.640 77.500
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 64.640 77.500
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 1.843.221 1.657.702
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
193.165.597 195.886.517
TOPLAM VARLIKLAR
354.204.320 344.083.972
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 34.072.297 29.745.092
Ticari Borçlar
36.707.485 33.847.965
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
9 917.301 808.279
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 35.790.184 33.039.686
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 2.286.593 2.036.400
Diğer Borçlar
14.758.484 9.720.348
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8, 10 14.754.358 9.716.222
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 4.126 4.126
Ertelenmiş Gelirler
12 6.192.794 6.166.287
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.486.270 3.459.046
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 320.459 340.080
Sigortacılık Teknik Karşılıkları
16 3.165.811 3.118.966
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 2.103.621 1.085.251
ARA TOPLAM
99.607.544 86.060.389
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
99.607.544 86.060.389
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 61.765.439 58.679.095
Uzun Vadeli Karşılıklar
9.573.831 9.608.299
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 9.573.831 9.608.299
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
71.339.270 68.287.394
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
170.946.814 154.347.783
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
158.019.714 163.997.719
Ödenmiş Sermaye
18 237.000.000 237.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-29.199 -29.199
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18 12.137.869 12.137.869
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
18 -67.031.045 -67.031.045
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
11.827.065 13.476.421
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11.827.065 13.476.421
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
14.122.857 15.547.818
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.295.792 -2.071.397
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 379.964 379.964
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 -31.619.745 -6.858.359
Net Dönem Karı veya Zararı
26 -4.645.195 -25.077.932
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
18 25.237.792 25.738.470
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
183.257.506 189.736.189
TOPLAM KAYNAKLAR
354.204.320 344.083.972


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 31.036.472 27.965.008
Satışların Maliyeti
19 -27.847.675 -23.676.268
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.188.797 4.288.740
BRÜT KAR (ZARAR)
3.188.797 4.288.740
Genel Yönetim Giderleri
-2.712.529 -2.217.935
Pazarlama Giderleri
-1.213.753 -844.688
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-1.723 -89.816
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 2.634.080 1.829.477
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -1.896.265 -1.967.795
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.393 997.983
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 816.408 1.201.135
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
25 0 -631.983
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
13 -4.247.808 -702.437
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-3.432.793 864.698
Finansman Gelirleri
23 3.317.277 2.844.031
Finansman Giderleri
23 -5.067.426 -5.106.629
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-5.182.942 -1.397.900
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
64.279 361.332
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 64.279 361.332
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-5.118.663 -1.036.568
DÖNEM KARI (ZARARI)
-5.118.663 -1.036.568
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-473.468 -350.003
Ana Ortaklık Payları
26 -4.645.195 -686.565
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 26 -0,02000000 -0,00300000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.360.020 -549.061
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
24 -1.166.753 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 -314.507 -686.326
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
121.240 137.265
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
24 58.338 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
24 62.902 137.265
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.360.020 -549.061
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-6.478.683 -1.585.629
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-500.678 -558.851
Ana Ortaklık Payları
-5.978.005 -1.026.778http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/606458


BIST
'
18:059.179
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  9.351  
Önceki Kapanış :  9.179  
En Düşük
9.179
En Yüksek
9.351
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ISATR 1.426.550,00 1.426.550 % 11.999,80  
ISBTR 588.445,00 2.942.225 % 669,89  
KERVN 1,98 5.747.850 % 10,00  
EDATA 33,00 246.215.622 % 10,00  
PATEK 99,55 1.060.567.572 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 31,1615 31,2752 % 0,42  
Euro 33,7384 34,1629 % 1,05  
Sterlin 39,3520 39,5494 % -0,06  
Frank 35,2730 35,4855 % 0,01  
Riyal 8,2805 8,3220 % 0,02  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,48 22,50 % 0,66  
Platin 890,80 892,29 % 0,66  
Paladyum 937,66 942,33 % 0,66  
Brent Pet. 82,34 82,34 % 0,66  
Altın Ons 2.032,28 2.032,66 % 0,66