***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

16.08.2017 18:14
***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor


***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 237.000.000 12.576.325 -71.846.108 15.921.980 -1.308.775 403.522 9.537.328 -16.223.022 186.061.250 22.045.625 208.106.875
Transferler
-382.365 49.190 -15.889.847 16.223.022 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
24 0 -426.081 -4.142.036 -4.568.117 -926.772 -5.494.889
Kar Payları
-303.725 -303.725
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 -449.260 -860.398 65.094 -72.748 3.983.152 0 2.665.840 3.993.061 6.658.901
Dönem Sonu Bakiyeler
18 237.000.000 12.127.065 -71.846.108 14.679.217 -1.669.762 379.964 -2.369.367 -4.142.036 184.158.973 24.808.189 208.967.162
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 237.000.000 -29.199 12.137.869 -67.031.045 15.547.818 -2.071.397 379.964 -6.858.359 -25.077.932 163.997.719 25.738.470 189.736.189
Transferler
-316.546 0 -24.761.386 25.077.932 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
24 -1.108.415 161.814 2.147.285 1.200.684 -998.474 202.210
Dönem Sonu Bakiyeler
18 237.000.000 -29.199 12.137.869 -67.031.045 14.122.857 -1.909.583 379.964 -31.619.745 2.147.285 165.198.403 24.739.996 189.938.399


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-17.075.079 -25.995.622
Dönem Karı (Zararı)
1.204.011 -5.026.400
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.204.011 -5.026.400
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.852.822 3.469.371
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 3.629.066 3.530.014
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
16 -211.300 -310.111
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.957.447 2.419.894
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
7.451 338.302
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
2.130.412 -1.106.578
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
13 2.130.412 -1.106.578
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
0 -179.147
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
15 -745.360 -1.223.003
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-21.131.912 -24.438.593
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6 -2.007.906 -3.957.124
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8,9 201.230 -542.166
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 , 10 -23.353.136 -25.522.154
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
11 -3.688.755 15.938
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8,9 3.835.474 42.566
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 , 10 3.881.181 5.524.347
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-17.075.079 -25.995.622
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.482.885 7.264.719
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0 6.658.901
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15, 16 1.233.309 2.362.075
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15, 16 -3.716.194 -1.756.257
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.776.545 -4.568.548
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 -4.264.823
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 1.776.545 0
Ödenen Temettüler
0 -303.725
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-17.781.419 -23.299.451
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-17.781.419 -23.299.451
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 19.251.160 25.755.889
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 1.469.741 2.456.438


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.469.741 19.251.160
Finansal Yatırımlar
6 2.115.195 107.289
Ticari Alacaklar
25.278.712 25.479.942
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8 , 9 1.116.530 375.113
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 24.162.182 25.104.829
Diğer Alacaklar
95.559.806 72.401.193
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8, 10 94.697.489 71.711.548
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 862.317 689.645
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
20 0 4.469.075
Stoklar
11 21.248.399 17.559.644
Peşin Ödenmiş Giderler
12 8.447.050 4.626.807
Diğer Dönen Varlıklar
14 3.072.706 4.302.345
ARA TOPLAM
157.191.609 148.197.455
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
157.191.609 148.197.455
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 10.000 10.000
Diğer Alacaklar
18.437.694 16.364.700
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8 , 10 18.428.786 16.355.792
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 8.908 8.908
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
13 61.316.434 63.446.846
Maddi Duran Varlıklar
112.782.419 114.329.769
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
15 11.094.574 9.201.696
Diğer Maddi Duran Varlıklar
15 101.687.845 105.128.073
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
57.277 77.500
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 57.277 77.500
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 1.695.183 1.657.702
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
194.299.007 195.886.517
TOPLAM VARLIKLAR
351.490.616 344.083.972
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 30.350.118 29.745.092
Ticari Borçlar
37.683.439 33.847.965
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8 , 9 984.413 808.279
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 36.699.026 33.039.686
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 2.280.228 2.036.400
Diğer Borçlar
12.235.633 9.720.348
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8, 10 12.231.507 9.716.222
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 4.126 4.126
Ertelenmiş Gelirler
12 6.955.451 6.166.287
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.572.525 3.459.046
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 379.590 340.080
Sigortacılık Teknik Karşılıkları
16 3.192.935 3.118.966
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 1.312.127 1.085.251
ARA TOPLAM
94.389.521 86.060.389
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
94.389.521 86.060.389
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 57.893.168 58.679.095
Uzun Vadeli Karşılıklar
9.269.528 9.608.299
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 9.269.528 9.608.299
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
67.162.696 68.287.394
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
161.552.217 154.347.783
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
165.198.403 163.997.719
Ödenmiş Sermaye
18 237.000.000 237.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-29.199 -29.199
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18 12.137.869 12.137.869
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
18 -67.031.045 -67.031.045
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
12.213.274 13.476.421
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12.213.274 13.476.421
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
14.122.857 15.547.818
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.909.583 -2.071.397
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 379.964 379.964
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 -31.619.745 -6.858.359
Net Dönem Karı veya Zararı
26 2.147.285 -25.077.932
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
18 24.739.996 25.738.470
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
189.938.399 189.736.189
TOPLAM KAYNAKLAR
351.490.616 344.083.972


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 69.778.569 59.928.568 38.742.097 31.963.560
Satışların Maliyeti
19 -60.729.236 -52.346.252 -32.881.561 -28.669.984
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
9.049.333 7.582.316 5.860.536 3.293.576
BRÜT KAR (ZARAR)
9.049.333 7.582.316 5.860.536 3.293.576
Genel Yönetim Giderleri
-5.647.069 -4.659.320 -2.934.540 -2.441.385
Pazarlama Giderleri
-2.774.467 -1.845.636 -1.560.714 -1.000.948
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-1.723 -89.816 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 4.176.837 2.902.776 1.542.757 1.073.299
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -2.980.363 -3.357.558 -1.084.098 -1.389.763
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.822.548 532.762 1.823.941 -465.221
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 881.828 2.635.710 65.420 1.434.575
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
22 0 -5.564.841 0 -4.932.858
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
13 -2.130.412 1.106.578 2.117.396 1.809.015
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
573.964 -1.289.791 4.006.757 -2.154.489
Finansman Gelirleri
23 8.758.682 4.992.837 5.441.405 2.148.806
Finansman Giderleri
23 -8.128.635 -8.729.446 -3.061.209 -3.622.817
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.204.011 -5.026.400 6.386.953 -3.628.500
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
4.638 209.364 -59.641 -151.968
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 4.638 209.364 -59.641 -151.968
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.208.649 -4.817.036 6.327.312 -3.780.468
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.208.649 -4.817.036 6.327.312 -3.780.468
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-938.636 -675.000 -465.168 -324.997
Ana Ortaklık Payları
26 2.147.285 -4.142.036 6.792.480 -3.455.471
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.006.439 -677.853 353.581 -128.792
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
25 -1.166.753 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
25 127.471 -847.316 441.978 -160.990
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
32.843 169.463 -88.397 32.198
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
25 58.338 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
25 -25.495 169.463 -88.397 32.198
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.006.439 -677.853 353.581 -128.792
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
202.210 -5.494.889 6.680.893 -3.909.260
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-998.474 -926.772 -497.796 -367.921
Ana Ortaklık Payları
1.200.684 -4.568.117 7.178.689 -3.541.339http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/625896


BIST
'
18:059.334
Değişim :  -0,43% |  -40,07
Açılış :  9.411  
Önceki Kapanış :  9.374  
En Düşük
9.319
En Yüksek
9.450
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
KLSER 82,50 685.202.371 % 10,00  
LMKDC 21,56 10.965.826 % 10,00  
UMPAS 11,66 3.353.797 % 10,00  
ALCTL 149,60 228.386.147 % 10,00  
CMENT 459,25 10.035.072 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 31,1166 31,1240 % 0,27  
Euro 33,7941 33,8142 % 0,57  
Sterlin 39,3451 39,5425 % 0,35  
Frank 35,2184 35,4306 % 0,38  
Riyal 8,2727 8,3142 % 0,26  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,49 22,53 % 0,66  
Platin 878,61 880,59 % 0,66  
Paladyum 957,92 962,12 % 0,66  
Brent Pet. 81,36 81,36 % 0,66  
Altın Ons 2.026,95 2.027,21 % 0,66