***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

07.11.2017 18:21
***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor


***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 237.000.000 12.576.325 -71.846.108 15.921.980 -1.308.775 403.522 9.537.328 -16.223.022 186.061.250 22.045.625 208.106.875
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-708.436 49.190 -15.563.776 16.223.022 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
24 1.960.528 -587.759 -5.350.828 -3.978.059 -135.726 -4.113.785
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-303.725 -303.725
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 -449.260 -860.400 65.094 -72.748 3.983.152 0 2.665.838 3.993.061 6.658.899
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
18 237.000.000 12.127.065 -71.846.108 16.313.672 -1.831.440 379.964 -2.043.296 -5.350.828 184.730.634 25.567.252 210.297.886
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 237.000.000 -29.199 12.137.869 -67.031.045 15.547.818 -2.071.397 379.964 -6.858.359 -25.077.932 163.997.719 25.738.470 189.736.189
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-315.333 0 -24.762.599 25.077.932 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
24 -1.290.379 -623.762 -1.001.759 -2.915.900 -1.702.027 -4.617.927
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
18 237.000.000 -29.199 12.137.869 -67.031.045 13.942.106 -2.695.159 379.964 -31.620.958 -1.001.759 161.081.819 24.036.443 185.118.262


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-20.113.043 -23.783.037
Dönem Karı (Zararı)
-1.929.766 -5.865.952
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-1.929.766 -5.865.952
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.573.120 3.105.734
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 5.426.381 5.254.446
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
16 -554.379 -30.066
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-3.868.933 2.282.773
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
1.020.548 -1.256.964
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
1.430.905 -1.567.770
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
13 1.430.905 -1.567.770
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
0 -180.879
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
15 -881.402 -1.395.806
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-20.756.397 -21.022.819
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6 83.264 -58.376
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8,9 6.360.671 2.422.202
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 , 10 -31.356.462 -31.593.829
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
11 -11.010.096 -1.453.929
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8,9 6.010.430 1.608.325
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 , 10 9.155.796 8.052.788
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-20.113.043 -23.783.037
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.715.512 7.738.364
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0 0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
0 6.658.899
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15, 16 1.462.144 3.415.178
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15, 16 -5.177.656 -2.335.713
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.293.137 -3.064.546
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 -50.378
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -50.378
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 -2.710.443
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 8.293.137 0
Ödenen Temettüler
0 -303.725
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-15.535.418 -19.109.219
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-15.535.418 -19.109.219
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 19.251.160 25.755.889
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 3.715.742 6.646.670


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 3.715.742 19.251.160
Finansal Yatırımlar
6 24.025 107.289
Ticari Alacaklar
19.119.271 25.479.942
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8 , 9 702.057 375.113
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 18.417.214 25.104.829
Diğer Alacaklar
100.721.122 72.401.193
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8, 10 99.832.289 71.711.548
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 888.833 689.645
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
20 0 4.469.075
Stoklar
11 28.569.740 17.559.644
Peşin Ödenmiş Giderler
12 10.633.175 4.626.807
Diğer Dönen Varlıklar
14 3.462.812 4.302.345
ARA TOPLAM
166.245.887 148.197.455
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
166.245.887 148.197.455
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 10.000 10.000
Diğer Alacaklar
18.703.473 16.364.700
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8 , 10 18.694.565 16.355.792
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 8.908 8.908
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
13 62.015.941 63.446.846
Maddi Duran Varlıklar
112.167.057 114.329.769
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
15 10.854.618 9.201.696
Diğer Maddi Duran Varlıklar
15 101.312.439 105.128.073
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
52.451 77.500
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 52.451 77.500
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 1.296.824 1.657.702
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
194.245.746 195.886.517
TOPLAM VARLIKLAR
360.491.633 344.083.972
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 33.218.604 29.745.092
Ticari Borçlar
39.858.395 33.847.965
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8 , 9 1.193.462 808.279
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 38.664.933 33.039.686
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 2.700.013 2.036.400
Diğer Borçlar
13.019.282 9.720.348
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8, 10 13.014.027 9.716.222
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 5.255 4.126
Ertelenmiş Gelirler
12 12.059.036 6.166.287
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.590.908 3.459.046
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 398.250 340.080
Sigortacılık Teknik Karşılıkları
16 3.192.658 3.118.966
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 1.274.437 1.085.251
ARA TOPLAM
105.720.675 86.060.389
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
105.720.675 86.060.389
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 59.629.787 58.679.095
Uzun Vadeli Karşılıklar
10.022.909 9.608.299
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 10.022.909 9.608.299
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
69.652.696 68.287.394
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
175.373.371 154.347.783
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
161.081.819 163.997.719
Ödenmiş Sermaye
18 237.000.000 237.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-29.199 -29.199
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18 12.137.869 12.137.869
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
18 -67.031.045 -67.031.045
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
11.246.947 13.476.421
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11.246.947 13.476.421
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
13.942.106 15.547.818
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.695.159 -2.071.397
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 379.964 379.964
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 -31.620.958 -6.858.359
Net Dönem Karı veya Zararı
26 -1.001.759 -25.077.932
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
18 24.036.443 25.738.470
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
185.118.262 189.736.189
TOPLAM KAYNAKLAR
360.491.633 344.083.972


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 96.780.770 87.706.129 27.002.201 27.777.561
Satışların Maliyeti
19 -87.468.857 -78.617.841 -26.739.621 -26.271.589
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
9.311.913 9.088.288 262.580 1.505.972
BRÜT KAR (ZARAR)
9.311.913 9.088.288 262.580 1.505.972
Genel Yönetim Giderleri
-8.840.036 -7.923.756 -3.192.967 -3.264.436
Pazarlama Giderleri
-3.991.940 -2.686.054 -1.217.473 -840.418
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-1.723 -93.576 0 -3.760
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 5.664.172 3.987.273 1.487.335 1.084.497
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -4.066.475 -4.106.121 -1.086.112 -748.563
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.924.089 -1.733.946 -3.746.637 -2.266.708
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 1.052.233 3.093.262 170.405 457.552
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
22 0 -6.281.370 0 -716.529
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
13 -1.430.905 1.557.770 699.507 451.192
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.302.761 -3.364.284 -2.876.725 -2.074.493
Finansman Gelirleri
23 12.491.091 9.622.355 3.732.409 4.629.518
Finansman Giderleri
23 -12.118.096 -12.124.023 -3.989.461 -3.394.577
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.929.766 -5.865.952 -3.133.777 -839.552
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-622.591 -78.109 -627.229 -287.473
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 0 -500.955 0 -500.955
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 -622.591 422.846 -627.229 213.482
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.552.357 -5.944.061 -3.761.006 -1.127.025
DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.552.357 -5.944.061 -3.761.006 -1.127.025
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.550.598 -593.233 -611.962 81.767
Ana Ortaklık Payları
26 -1.001.759 -5.350.828 -3.149.044 -1.208.792
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.065.570 1.830.276 -1.059.131 2.508.129
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
25 -1.358.294 2.675.534 -191.541 2.675.534
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
25 -968.989 -1.101.346 -1.096.460 -254.030
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
261.713 256.088 228.870 86.625
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
25 67.915 220.269 219.293 50.806
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
25 193.798 35.819 9.577 35.819
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.065.570 1.830.276 -1.059.131 2.508.129
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-4.617.927 -4.113.785 -4.820.137 1.381.104
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.702.027 -135.726 -703.553 791.046
Ana Ortaklık Payları
-2.915.900 -3.978.059 -4.116.584 590.058http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/639678


BIST
'
18:059.179
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  9.351  
Önceki Kapanış :  9.179  
En Düşük
9.179
En Yüksek
9.351
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ISATR 1.426.550,00 1.426.550 % 11.999,80  
ISBTR 588.445,00 2.942.225 % 669,89  
KERVN 1,98 5.747.850 % 10,00  
EDATA 33,00 246.215.622 % 10,00  
PATEK 99,55 1.060.567.572 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 31,1448 31,1554 % 0,04  
Euro 33,7799 33,8045 % -0,01  
Sterlin 39,3621 39,5595 % -0,03  
Frank 35,2810 35,4935 % 0,03  
Riyal 8,2799 8,3214 % 0,01  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,49 22,52 % 0,66  
Platin 891,45 892,87 % 0,66  
Paladyum 936,16 940,72 % 0,66  
Brent Pet. 82,38 82,38 % 0,66  
Altın Ons 2.032,60 2.032,84 % 0,66