***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

06.02.2018 18:17
***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20 100.975.680 734.940 -2.175.285 6.392.228 11.087.426 59.278.241 7.725.942 184.019.172 184.019.172
Transferler
232.473 7.493.469 -7.725.942 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-565.171 -88.585 28.698.151 28.044.395 28.044.395
Dönem Karı (Zararı)
28.698.151 28.698.151 28.698.151
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-565.171 -88.585 -653.756 -653.756
Kar Payları
20 -3.563.836 -3.563.836 -3.563.836
Dönem Sonu Bakiyeler
100.975.680 734.940 -2.740.456 6.392.228 -88.585 11.319.899 63.207.874 28.698.151 208.499.731 208.499.731
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20 100.975.680 734.940 -2.740.456 6.392.228 -88.585 11.319.899 63.207.874 28.698.151 208.499.731 208.499.731
Diğer Düzeltmeler
-13.989 -13.989 -13.989
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
100.975.680 734.940 -2.740.456 6.392.228 -88.585 11.319.899 63.193.885 28.698.151 208.485.742 208.485.742
Transferler
-734.940 -6.354.347 111.311 1.368.621 27.953.159 -28.698.151 -6.354.347 -6.354.347
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-649.962 -22.726 90.962.085 90.289.397 90.289.397
Dönem Karı (Zararı)
90.962.085 90.962.085 90.962.085
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-649.962 -22.726 -672.688 -672.688
Kar Payları
20 -3.563.836 -3.563.836 -3.563.836
Dönem Sonu Bakiyeler
100.975.680 0 -3.390.418 37.881 0 12.688.520 87.583.208 90.962.085 288.856.956 288.856.956


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-83.690.370 16.870.072
Dönem Karı (Zararı)
90.962.085 28.698.151
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
90.962.085 28.698.151
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-11.591.993 11.937.750
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13-14 13.276.029 10.280.383
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
158.090
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
158.090
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.329.094 833.255
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 904.882 755.382
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 424.212 77.873
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
607.695 318.895
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
8 -156.778 -85.131
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
8 764.473 404.026
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
1.606.095 -3.497.719
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
6-25 1.606.095 -3.497.719
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-687.711 -1.814.014
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
12 -687.711 -1.814.014
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
29 14.035.135 6.016.871
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
895.411 -358.011
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
24 895.411 -358.011
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
12 -42.653.741
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-150.263.627 -18.620.001
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-35.838.068 -19.670.922
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -35.838.068 -19.670.922
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-65.692.436 4.275.262
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 -53.600.409
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -12.092.027 4.275.262
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -62.158.906 -9.044.784
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10.837.605 5.465.881
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 -143.903 -40.791
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 10.981.508 5.506.672
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.588.178 354.562
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
4 126
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
2.588.052 354.562
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-70.893.535 22.015.900
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
18 -343.669 -1.103.127
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
29 -12.453.166 -4.042.701
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
39.986.638 -32.481.379
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
4 65.629.254
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10.012 524.018
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 10.012 524.018
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-25.652.628 -33.005.397
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -22.485.911 -31.807.326
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -3.166.717 -1.198.071
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
53.825.137 17.594.321
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
106.274.457 48.885.484
Kredilerden Nakit Girişleri
7 106.274.457 48.885.484
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-48.885.484 -27.727.327
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -48.885.484 -27.727.327
Ödenen Temettüler
20 -3.563.836 -3.563.836
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.121.405 1.983.014
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.121.405 1.983.014
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 10.413.502 8.430.488
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5'
18:059.530
Değişim :  -0,18% |  -17,62
Açılış :  9.617  
Önceki Kapanış :  9.548  
En Düşük
9.504
En Yüksek
9.717
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ATSYH 52,25 6.766.016 % 10,00  
BURCE 237,90 132.381.870 % 9,99  
KTLEV 155,20 299.708.358 % 9,99  
ORMA 225,70 6.230.243 % 9,99  
ATATP 142,00 234.007.339 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,4978 32,5108 % 0,18  
Euro 34,6184 34,6461 % 0,29  
Sterlin 40,3719 40,5743 % 0,03  
Frank 35,6176 35,7961 % 0,12  
Riyal 8,6611 8,7045 % 0,03  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 28,34 28,37 % 0,66  
Platin 945,77 947,33 % 0,66  
Paladyum 1.015,75 1.017,86 % 0,66  
Brent Pet. 87,89 87,89 % 0,66  
Altın Ons 2.381,08 2.381,47 % 0,66