***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

25.04.2018 18:16
***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
19 100.975.680 734.940 -2.740.456 6.392.228 -88.585 11.319.899 63.207.874 28.698.151 208.499.731 208.499.731
Transferler
1.368.621 27.329.530 -28.698.151 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-275.623 -8.430 13.796.555 13.512.502 13.512.502
Dönem Karı (Zararı)
13.796.555 13.796.555 13.796.555
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-275.623 -8.430 -284.053 -284.053
Kar Payları
19 -3.563.836 -3.563.836 -3.563.836
Dönem Sonu Bakiyeler
100.975.680 734.940 -3.016.079 6.392.228 -97.015 12.688.520 86.973.568 13.796.555 218.448.397 218.448.397
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
19 100.975.680 -3.390.418 37.881 12.688.520 87.583.208 90.962.085 288.856.956 288.856.956
Transferler
4.775.023 86.187.062 -90.962.085
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-856.008 23.617.524 22.761.516 22.761.516
Dönem Karı (Zararı)
23.617.524 23.617.524 23.617.524
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-856.008 -856.008 -856.008
Kar Payları
19 -5.939.743 -5.939.743 -5.939.743
Dönem Sonu Bakiyeler
100.975.680 -4.246.426 37.881 17.463.543 167.830.527 23.617.524 305.678.729 305.678.729


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.675.868 15.127.770
Dönem Karı (Zararı)
23.617.524 13.796.555
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
23.617.524 13.796.555
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
10.924.333 7.966.715
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13-14 3.778.224 3.096.650
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
266.915 548.623
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 266.915 206.623
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 342.000
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
464.765 301.028
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
8 -138.839 -106.411
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
8 603.604 407.439
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-535.365 945.812
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
6-23 -535.365 945.812
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-484.379
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
12 -484.379
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 5.757.954 3.278.088
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
1.191.840 280.893
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
22 1.191.840 280.893
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-27.887.540 -4.972.607
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-35.032.263 -2.483.582
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -35.032.263 -2.483.582
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
17.688.327 -174.072
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 16.561.440
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 1.126.887 -174.072
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -14.537.247 -11.272.938
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.367.878 3.734.473
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 81.423 35.889
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -1.449.301 3.698.584
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.361.521 5.223.512
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
4 5.939.743 3.563.836
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-578.222 1.659.676
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
6.654.317 16.790.663
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -73.177 -139.111
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
25 -3.905.272 -1.523.782
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-15.097.800 -11.200.122
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 10.000
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 10.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-15.097.800 -11.210.122
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -14.150.682 -10.670.881
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -947.118 -539.241
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.904.023 7.261.860
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
120.118.223 59.711.180
Kredilerden Nakit Girişleri
7 120.118.223 59.711.180
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-106.274.457 -48.885.484
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -106.274.457 -48.885.484
Ödenen Temettüler
19 -5.939.743 -3.563.836
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.517.909 11.189.508
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.517.909 11.189.508
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 20.534.907 10.413.502
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 16.016.998 21.603.010


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 16.016.998 20.534.907
Ticari Alacaklar
135.037.099 100.608.440
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 135.037.099 100.608.440
Diğer Alacaklar
37.301.955 36.289.210
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4-9 37.038.969 35.973.377
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 262.986 315.833
Stoklar
10 136.586.279 122.049.032
Peşin Ödenmiş Giderler
9.072.632 9.142.903
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 9.072.632 9.142.903
Diğer Dönen Varlıklar
14.044.066 15.047.835
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
14.044.066 15.047.835
ARA TOPLAM
348.059.029 303.672.327
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
348.059.029 303.672.327
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
10.277.122 9.741.757
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
6 10.277.122 9.741.757
Diğer Alacaklar
85 17.627.117
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4-9 17.627.032
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 85 85
Maddi Duran Varlıklar
118.031.192 107.632.387
Arazi ve Arsalar
13 1.962.547 1.962.547
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
13 591.245 615.191
Binalar
13 12.400.111 12.491.136
Tesis, Makine ve Cihazlar
13 84.763.572 87.062.582
Taşıtlar
13 315.818 358.093
Mobilya ve Demirbaşlar
13 4.155.189 4.136.058
Yapılmakta Olan Yatırımlar
13 13.842.710 1.006.780
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
3.423.458 3.694.527
Diğer Haklar
14 504.315 392.184
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
14 1.677.193 2.254.310
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 1.241.950 1.048.033
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 6.240.355 5.470.678
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
137.972.212 144.166.466
TOPLAM VARLIKLAR
486.031.241 447.838.793
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
90.311.070 87.212.326
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
90.311.070 87.212.326
Banka Kredileri
7 90.311.070 87.212.326
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9.807.153 9.062.131
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9.807.153 9.062.131
Banka Kredileri
7 9.807.153 9.062.131
Ticari Borçlar
30.982.847 32.489.564
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4-8 134.154 52.731
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 30.848.693 32.436.833
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 2.911.413 2.426.507
Diğer Borçlar
5.939.869 126
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 5.939.869 126
Ertelenmiş Gelirler
1.562.820 1.964.232
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
11 1.562.820 1.964.232
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 6.277.419 3.896.498
Kısa Vadeli Karşılıklar
752.073 971.232
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 752.073 971.232
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.444.646 1.887.203
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.444.646 1.887.203
ARA TOPLAM
149.989.310 139.909.819
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
149.989.310 139.909.819
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
20.000.000 10.000.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
20.000.000 10.000.000
Banka Kredileri
7 20.000.000 10.000.000
Uzun Vadeli Karşılıklar
10.363.202 9.072.018
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 10.363.202 9.072.018
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
30.363.202 19.072.018
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
180.352.512 158.981.837
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
305.678.729 288.856.956
Ödenmiş Sermaye
19 100.975.680 100.975.680
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-4.208.545 -3.352.537
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.208.545 -3.352.537
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -4.246.426 -3.390.418
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 37.881 37.881
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17.463.543 12.688.520
Yasal Yedekler
17.463.543 12.688.520
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19 167.830.527 87.583.208
Net Dönem Karı veya Zararı
26 23.617.524 90.962.085
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
305.678.729 288.856.956
TOPLAM KAYNAKLAR
486.031.241 447.838.793


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 170.819.717 98.965.810
Satışların Maliyeti
20 -132.921.454 -73.629.035
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
37.898.263 25.336.775
BRÜT KAR (ZARAR)
37.898.263 25.336.775
Genel Yönetim Giderleri
21 -2.763.121 -1.925.032
Pazarlama Giderleri
21 -6.332.385 -4.359.930
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
21 -1.752.932 -729.103
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 7.416.214 2.644.198
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -1.212.042 -1.392.319
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
33.253.997 19.574.589
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 2.631.039 1.066.540
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 -850.935 -1.823.781
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
12 484.379
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
35.034.101 19.301.727
Finansman Giderleri
24 -5.658.623 -2.227.084
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
29.375.478 17.074.643
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-5.757.954 -3.278.088
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -6.286.193 -3.557.738
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 528.239 279.650
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
23.617.524 13.796.555
DÖNEM KARI (ZARARI)
26 23.617.524 13.796.555
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
23.617.524 13.796.555
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 26 0,23400000 0,13700000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-856.008 -284.053
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -1.097.446 -344.529
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-8.430
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-8.430
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
25 241.438 68.906
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
25 241.438 68.906
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-856.008 -284.053
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
22.761.516 13.512.502
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
22.761.516 13.512.502http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/678915


BIST
'
18:059.548
Değişim :  -1,36% |  -131,71
Açılış :  9.645  
Önceki Kapanış :  9.680  
En Düşük
9.513
En Yüksek
9.650
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
MAGEN 18,37 576.507.472 % 10,00  
KCAER 63,25 1.832.055.682 % 10,00  
UFUK 379,50 27.577.234 % 10,00  
OYAYO 42,94 10.178.594 % 9,99  
DNISI 19,61 79.764.082 % 9,98  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,4928 32,5147 % 0,32  
Euro 34,5228 34,5760 % 0,24  
Sterlin 40,3758 40,5782 % 0,26  
Frank 35,5930 35,7714 % 0,26  
Riyal 8,6582 8,7016 % 0,37  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 28,21 28,24 % 0,66  
Platin 961,19 962,49 % 0,66  
Paladyum 1.013,66 1.016,43 % 0,66  
Brent Pet. 89,92 89,92 % 0,66  
Altın Ons 2.386,43 2.386,91 % 0,66