***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

07.08.2018 18:15
***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
19 100.975.680 734.940 -2.740.456 6.392.228 -88.585 11.319.899 63.207.874 28.698.151 208.499.731 208.499.731
Diğer Düzeltmeler
-13.989 -13.989
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
100.975.680 734.940 -2.740.456 6.392.228 -88.585 11.319.899 63.193.885 28.698.151 208.485.742 208.485.742
Transferler
1.368.621 27.329.530 -28.698.151
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-307.130 -22.726 25.582.822 25.252.966 25.252.966
Dönem Karı (Zararı)
25.582.822 25.582.822 25.582.822
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-307.130 -22.726 -329.856 -329.856
Kar Payları
19 -3.563.836 -3.563.836 -3.563.836
Dönem Sonu Bakiyeler
100.975.680 734.940 -3.047.586 6.392.228 -111.311 12.688.520 86.959.579 25.582.822 230.174.872 230.174.872
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
19 100.975.680 -3.390.418 37.881 12.688.520 87.583.208 90.962.085 288.856.956 288.856.956
Transferler
4.775.023 86.187.062 -90.962.085
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.460.503 55.864.231 54.403.728 54.403.728
Dönem Karı (Zararı)
55.864.231 55.864.231 55.864.231
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.460.503 -1.460.503 -1.460.503
Kar Payları
19 -5.939.743 -5.939.743 -5.939.743
Dönem Sonu Bakiyeler
100.975.680 -4.850.921 37.881 17.463.543 167.830.527 55.864.231 337.320.941 337.320.941


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
36.376.498 14.893.712
Dönem Karı (Zararı)
55.864.231 25.582.822
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
55.864.231 25.582.822
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
25.052.231 13.882.418
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13-14 7.638.897 6.376.917
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
565.882 822.862
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 565.882 427.293
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 395.569
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
355.057 373.906
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
8 -189.412 -104.627
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
8 544.469 478.533
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
713.820 785.202
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
6-23 713.820 785.202
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-687.711
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
12 -687.711
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 14.582.126 5.930.348
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
1.196.449 280.894
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
22 1.196.449 280.894
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-34.158.279 -19.276.785
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-23.371.534 -6.606.857
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -23.371.534 -6.606.857
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
18.881.147 -1.631.344
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 10.386.350
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 8.494.797 -1.631.344
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -39.114.522 -13.757.433
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.618.287 306.949
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 195.916 5.381
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 3.422.371 301.568
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.828.343 2.411.900
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
4 5.939.742 126
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-111.399 2.411.774
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
46.758.183 20.188.455
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -187.931 -193.495
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
25 -10.193.754 -5.101.248
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-22.965.821 -18.408.105
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 10.001
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 8 10.001
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-22.965.829 -18.418.106
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -21.156.735 -17.319.629
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -1.809.094 -1.098.477
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-19.068.471 7.372.568
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
93.145.729 59.821.888
Kredilerden Nakit Girişleri
7 93.145.729 59.821.888
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-106.274.457 -48.885.484
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -106.274.457 -48.885.484
Ödenen Temettüler
19 -5.939.743 -3.563.836
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.657.794 3.858.175
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.657.794 3.858.175
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 20.534.907 10.413.502
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 14.877.113 14.271.677


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 14.877.113 20.534.907
Ticari Alacaklar
123.435.505 100.608.440
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 123.435.505 100.608.440
Diğer Alacaklar
43.486.425 36.289.210
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4-9 43.214.059 35.973.377
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 272.366 315.833
Stoklar
10 161.163.554 122.049.032
Peşin Ödenmiş Giderler
5.165.673 9.142.903
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 5.165.673 9.142.903
Diğer Dönen Varlıklar
10.573.735 15.047.835
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
10.573.735 15.047.835
ARA TOPLAM
358.702.005 303.672.327
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
358.702.005 303.672.327
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
9.027.937 9.741.757
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
6 9.027.937 9.741.757
Diğer Alacaklar
85 17.627.117
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4-9 17.627.032
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 85 85
Maddi Duran Varlıklar
121.242.449 107.632.387
Arazi ve Arsalar
13 1.962.547 1.962.547
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
13 583.618 615.191
Binalar
13 12.317.194 12.491.136
Tesis, Makine ve Cihazlar
13 88.027.458 87.062.582
Taşıtlar
13 273.542 358.093
Mobilya ve Demirbaşlar
13 4.025.708 4.136.058
Yapılmakta Olan Yatırımlar
13 14.052.382 1.006.780
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4.214.940 3.694.527
Diğer Haklar
14 440.150 392.184
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
14 2.178.141 2.254.310
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 1.596.649 1.048.033
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 6.723.836 5.470.678
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
141.209.247 144.166.466
TOPLAM VARLIKLAR
499.911.252 447.838.793
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
73.145.729 87.212.326
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
73.145.729 87.212.326
Banka Kredileri
7 73.145.729 87.212.326
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9.062.131
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9.062.131
Banka Kredileri
7 9.062.131
Ticari Borçlar
35.918.439 32.489.564
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4-8 248.647 52.731
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 35.669.792 32.436.833
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 3.073.830 2.426.507
Diğer Borçlar
5.940.054 126
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 5.939.868 126
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
186
Ertelenmiş Gelirler
1.580.915 1.964.232
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
11 1.580.915 1.964.232
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 9.126.091 3.896.498
Kısa Vadeli Karşılıklar
742.922 971.232
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 742.922 971.232
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.739.922 1.887.203
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.739.922 1.887.203
ARA TOPLAM
131.267.902 139.909.819
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
131.267.902 139.909.819
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
20.000.000 10.000.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
20.000.000 10.000.000
Banka Kredileri
7 20.000.000 10.000.000
Uzun Vadeli Karşılıklar
11.322.409 9.072.018
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 11.322.409 9.072.018
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
31.322.409 19.072.018
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
162.590.311 158.981.837
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
337.320.941 288.856.956
Ödenmiş Sermaye
19 100.975.680 100.975.680
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-4.813.040 -3.352.537
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.813.040 -3.352.537
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -4.850.921 -3.390.418
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 37.881 37.881
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17.463.543 12.688.520
Yasal Yedekler
17.463.543 12.688.520
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19 167.830.527 87.583.208
Net Dönem Karı veya Zararı
26 55.864.231 90.962.085
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
337.320.941 288.856.956
TOPLAM KAYNAKLAR
499.911.252 447.838.793


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 339.813.998 205.232.761 168.994.281 106.266.951
Satışların Maliyeti
20 -257.444.546 -158.236.915 -124.523.092 -84.607.880
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
82.369.452 46.995.846 44.471.189 21.659.071
BRÜT KAR (ZARAR)
82.369.452 46.995.846 44.471.189 21.659.071
Genel Yönetim Giderleri
21 -5.667.890 -3.819.375 -2.904.769 -1.894.343
Pazarlama Giderleri
21 -14.089.188 -9.524.147 -7.756.803 -5.164.217
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
21 -2.371.116 -1.155.423 -618.184 -426.320
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 22.771.796 4.369.468 15.355.582 1.725.270
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -3.535.589 -2.221.249 -2.323.547 -828.930
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
79.477.465 34.645.120 46.223.468 15.070.531
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 8.941.063 2.822.914 6.310.024 1.756.374
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 -4.834.997 -2.642.389 -3.984.062 -818.608
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
12 687.711 203.332
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
83.583.531 35.513.356 48.549.430 16.211.629
Finansman Gelirleri
12.200 12.200
Finansman Giderleri
24 -13.137.174 -4.012.386 -7.478.551 -1.785.302
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
'
12:359.814
Değişim :  0,59% |  57,50
Açılış :  9.808  
Önceki Kapanış :  9.757  
En Düşük
9.747
En Yüksek
9.849
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler12:35
CASA 98,00 2.516.542 % 0,00  
BRMEN 6,05 698.382 % 0,00  
FONET 25,86 94.661.331 % 0,00  
ATSYH 45,00 427.843 % 0,00  
BRKO 4,99 2.278.355 % 0,00  
12:35 Alış Satış %  
Dolar 32,3524 32,3565 % 0,17  
Euro 34,3983 34,4292 % -0,71  
Sterlin 40,3487 40,5509 % -0,84  
Frank 35,4520 35,6297 % -0,48  
Riyal 8,6402 8,6835 % -0,01  
12:35 Alış Satış %  
Gümüş ONS 27,84 27,90 % 0,66  
Platin 975,34 978,32 % 0,66  
Paladyum 1.049,74 1.055,49 % 0,66  
Brent Pet. 90,10 90,10 % 0,66  
Altın Ons 2.343,36 2.344,21 % 0,66