***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2018 18:24
***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
19 100.975.680 734.940 -2.740.456 6.392.228 -88.585 11.319.899 63.207.874 28.698.151 208.499.731 208.499.731
Diğer Düzeltmeler
-13.989 -13.989 -13.989
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
100.975.680 734.940 -2.740.456 6.392.228 -88.585 11.319.899 63.193.885 28.698.151 208.485.742 208.485.742
Transferler
-734.940 -6.354.347 111.311 1.368.621 27.953.159 -28.698.151 -6.354.347 -6.354.347
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-653.238 -22.726 74.437.042 73.761.078 73.761.078
Dönem Karı (Zararı)
74.437.042 74.437.042 74.437.042
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-653.238 -22.726 -675.964 -675.964
Kar Payları
19 -3.563.836 -3.563.836 -3.563.836
Dönem Sonu Bakiyeler
100.975.680 0 -3.393.694 37.881 0 12.688.520 87.583.208 74.437.042 272.328.637 272.328.637
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
19 100.975.680 -3.390.418 37.881 12.688.520 87.583.208 90.962.085 288.856.956 288.856.956
Transferler
4.775.023 86.187.062 -90.962.085
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.298.735 134.457.283 133.158.548 133.158.548
Dönem Karı (Zararı)
134.457.283 134.457.283 134.457.283
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.298.735 -1.298.735 -1.298.735
Kar Payları
19 -5.939.743 -5.939.743 -5.939.743
Dönem Sonu Bakiyeler
100.975.680 -4.689.153 37.881 17.463.543 167.830.527 134.457.283 416.075.761 416.075.761


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
96.949.578 -46.162.639
Dönem Karı (Zararı)
134.457.283 74.437.042
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
134.457.283 74.437.042
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
51.839.121 -19.109.016
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13-14 11.736.660 9.758.097
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
837.752 1.095.969
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 837.752 671.757
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 424.212
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
727.253 406.094
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
8 -323.648 -125.872
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
8 1.050.901 531.966
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
553.211 1.945.160
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
6-23 553.211 1.945.160
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-687.708
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
12 -687.708
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 36.543.521 10.147.110
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
1.440.724 880.003
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
22 1.440.724 880.003
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
12 -42.653.741
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-69.358.558 -93.386.708
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-76.062.640 -1.268.727
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -76.062.640 -1.268.727
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
40.262.324 -62.971.074
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 25.465.112 -49.799.554
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 14.797.212 -13.171.520
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -54.496.350 -38.847.149
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
16.307.412 5.908.481
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 31.702 -138.218
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 16.275.710 6.046.699
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.630.696 3.791.761
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
4 315 126
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
4.630.381 3.791.635
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
116.937.846 -38.058.682
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -644.856 -307.357
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
25 -19.343.412 -7.796.600
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-34.316.650 44.568.972
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
65.629.254
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 10.003
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 12 10.003
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-34.316.662 -21.070.285
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -31.052.443 -19.759.378
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -3.264.219 -1.310.907
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-62.102.785 4.789.807
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
50.111.415 57.239.127
Kredilerden Nakit Girişleri
7 50.111.415 57.239.127
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-106.274.457 -48.885.484
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -106.274.457 -48.885.484
Ödenen Temettüler
19 -5.939.743 -3.563.836
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
530.143 3.196.140
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
530.143 3.196.140
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 20.534.907 10.413.502
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 21.065.050 13.609.642


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 21.065.050 20.534.907
Ticari Alacaklar
175.620.179 100.608.440
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 175.620.179 100.608.440
Diğer Alacaklar
28.429.677 36.289.210
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4-9 28.135.297 35.973.377
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 294.380 315.833
Stoklar
10 176.545.382 122.049.032
Peşin Ödenmiş Giderler
7.414.147 9.142.903
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 7.414.147 9.142.903
Diğer Dönen Varlıklar
2.000.832 15.047.835
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
2.000.832 15.047.835
ARA TOPLAM
411.075.267 303.672.327
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
411.075.267 303.672.327
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
9.188.547 9.741.757
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
6 9.188.547 9.741.757
Diğer Alacaklar
85 17.627.117
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4-9 17.627.032
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 85 85
Maddi Duran Varlıklar
127.101.570 107.632.387
Arazi ve Arsalar
13 1.962.547 1.962.547
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
13 559.146 615.191
Binalar
13 12.302.935 12.491.136
Tesis, Makine ve Cihazlar
13 92.971.667 87.062.582
Taşıtlar
13 231.267 358.093
Mobilya ve Demirbaşlar
13 3.994.686 4.136.058
Yapılmakta Olan Yatırımlar
13 15.079.322 1.006.780
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
5.364.608 3.694.527
Diğer Haklar
14 378.972 392.184
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
14 2.499.830 2.254.310
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 2.485.806 1.048.033
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 6.745.731 5.470.678
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
148.400.541 144.166.466
TOPLAM VARLIKLAR
559.475.808 447.838.793
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
30.095.496 87.212.326
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
30.095.496 87.212.326
Banka Kredileri
7 30.095.496 87.212.326
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
15.919 9.062.131
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
15.919 9.062.131
Banka Kredileri
7 15.919 9.062.131
Ticari Borçlar
48.473.328 32.489.564
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4-8 84.433 52.731
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 48.388.895 32.436.833
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 3.424.908 2.426.507
Diğer Borçlar
457 126
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 441 126
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
16
Ertelenmiş Gelirler
4.940.687 1.964.232
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
11 4.940.687 1.964.232
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 22.005.350 3.896.498
Kısa Vadeli Karşılıklar
680.793 971.232
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 680.793 971.232
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.833.151 1.887.203
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.833.151 1.887.203
ARA TOPLAM
112.470.089 139.909.819
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
112.470.089 139.909.819
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
20.000.000 10.000.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
20.000.000 10.000.000
Banka Kredileri
7 20.000.000 10.000.000
Uzun Vadeli Karşılıklar
10.929.958 9.072.018
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 10.929.958 9.072.018
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
30.929.958 19.072.018
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
143.400.047 158.981.837
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
416.075.761 288.856.956
Ödenmiş Sermaye
19 100.975.680 100.975.680
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-4.651.272 -3.352.537
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.651.272 -3.352.537
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -4.689.153 -3.390.418
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 37.881 37.881
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17.463.543 12.688.520
Yasal Yedekler
17.463.543 12.688.520
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19 167.830.527 87.583.208
Net Dönem Karı veya Zararı
26 134.457.283 90.962.085
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
416.075.761 288.856.956
TOPLAM KAYNAKLAR
559.475.808 447.838.793


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 561.102.713 314.232.763 221.288.715 109.000.002
Satışların Maliyeti
20 -401.071.467 -246.792.542 -143.626.921 -88.555.627
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
160.031.246 67.440.221 77.661.794 20.444.375
BRÜT KAR (ZARAR)
160.031.246 67.440.221 77.661.794 20.444.375
Genel Yönetim Giderleri
21 -8.144.173 -5.931.599 -2.476.283 -2.112.224
Pazarlama Giderleri
21 -24.876.378 -14.877.064 -10.787.190 -5.352.917
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
21 -3.170.680 -2.571.121 -799.564 -1.415.698
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 66.785.434 6.866.110 44.013.638 2.496.642
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -10.207.993 -2.840.223 -6.672.404 -618.974
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
180.417.456 48.086.324 100.939.991 13.441.204
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 18.720.798 3.888.637 9.779.735 1.065.723
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 -11.576.548 -4.509.695 -6.741.551 -1.867.306
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
12 43.341.452 42.653.741
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
'
17:379.558
Değişim :  0,10% |  9,91
Açılış :  9.617  
Önceki Kapanış :  9.548  
En Düşük
9.504
En Yüksek
9.717
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:35
SELGD 58,30 52.566.045 % 10,00  
ATSYH 52,25 5.024.941 % 10,00  
ATATP 142,00 228.181.789 % 9,99  
BURCE 237,90 131.311.558 % 9,99  
KTLEV 155,20 289.362.881 % 9,99  
17:35 Alış Satış %  
Dolar 32,5072 32,5135 % 0,19  
Euro 34,6157 34,6313 % 0,25  
Sterlin 40,4856 40,6886 % 0,31  
Frank 35,6176 35,7961 % 0,12  
Riyal 8,6613 8,7047 % 0,03  
17:35 Alış Satış %  
Gümüş ONS 28,78 28,80 % 0,66  
Platin 955,85 957,31 % 0,66  
Paladyum 1.045,99 1.050,83 % 0,66  
Brent Pet. 89,22 89,22 % 0,66  
Altın Ons 2.395,15 2.395,46 % 0,66