***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

08.02.2019 18:19
***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
100.975.680 734.940 -2.740.456 6.392.228 -88.585 11.319.899 63.207.874 28.698.151 208.499.731 208.499.731
Diğer Düzeltmeler
-13.989 -13.989 -13.989
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
100.975.680 734.940 -2.740.456 6.392.228 -88.585 11.319.899 63.193.885 28.698.151 208.485.742 208.485.742
Transferler
-734.940 -6.354.347 111.311 1.368.621 27.953.159 -28.698.151 -6.354.347 -6.354.347
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-649.962 -22.726 90.962.085 90.289.397 90.289.397
Dönem Karı (Zararı)
90.962.085 90.962.085 90.962.085
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
28 -649.962 -22.726 -672.688 -672.688
Kar Payları
20 -3.563.836 -3.563.836 -3.563.836
Dönem Sonu Bakiyeler
100.975.680 0 -3.390.418 37.881 0 12.688.520 87.583.208 90.962.085 288.856.956 288.856.956
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
100.975.680 -3.390.418 37.881 12.688.520 87.583.208 90.962.085 288.856.956 288.856.956
Transferler
4.775.023 86.187.062 -90.962.085
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.670.184 146.269.830 144.599.646 144.599.646
Dönem Karı (Zararı)
146.269.830 146.269.830 146.269.830
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
28 -1.670.184 -1.670.184 -1.670.184
Kar Payları
20 -5.939.743 -5.939.743 -5.939.743
Dönem Sonu Bakiyeler
100.975.680 -5.060.602 37.881 17.463.543 167.830.527 146.269.830 427.516.859 427.516.859


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
105.593.574 -83.690.370
Dönem Karı (Zararı)
146.269.830 90.962.085
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
146.269.830 90.962.085
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
54.119.776 -11.591.993
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13-14 16.186.723 13.276.029
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.179.937 1.329.094
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 1.178.707 904.882
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 1.230 424.212
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
511.406 607.695
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
8 -253.466 -156.778
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
8 764.872 764.473
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
1.534.713 1.606.095
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
6-25 1.534.713 1.606.095
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-687.711
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
12 -687.711
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
29 30.401.744 14.035.135
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
4.305.253 895.411
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
24 4.305.253 895.411
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
12 -42.653.741
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-58.670.835 -150.263.627
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-46.796.046 -35.838.068
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -46.796.046 -35.838.068
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
35.322.786 -65.692.436
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 28.648.267 -53.600.409
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 6.674.519 -12.092.027
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -53.298.873 -62.158.906
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.735.109 10.837.605
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 -6.356 -143.903
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 6.741.465 10.981.508
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-633.811 2.588.178
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
4 315 126
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-634.126 2.588.052
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
141.718.771 -70.893.535
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
18 -762.375 -343.669
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
29 -35.362.822 -12.453.166
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-47.651.423 39.986.638
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
0 65.629.254
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
24 10.012
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 24 10.012
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-47.651.447 -25.652.628
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -43.042.681 -22.485.911
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -4.608.766 -3.166.717
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-62.213.425 53.825.137
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
50.000.775 106.274.457
Kredilerden Nakit Girişleri
7 50.000.775 106.274.457
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-106.274.457 -48.885.484
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -106.274.457 -48.885.484
Ödenen Temettüler
20 -5.939.743 -3.563.836
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.271.274 10.121.405
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.271.274 10.121.405
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 20.534.907 10.413.502
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 16.263.633 20.534.907


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 16.263.633 20.534.907
Ticari Alacaklar
146.639.614 100.608.440
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 924
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 146.638.690 100.608.440
Diğer Alacaklar
31.310.836 36.289.210
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4-9 24.952.142 35.973.377
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 6.358.694 315.833
Stoklar
10 175.347.905 122.049.032
Peşin Ödenmiş Giderler
6.184.926 9.142.903
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 6.184.926 9.142.903
Diğer Dönen Varlıklar
5.288.432 15.047.835
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
21 5.288.432 15.047.835
ARA TOPLAM
381.035.346 303.672.327
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
381.035.346 303.672.327
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
8.207.044 9.741.757
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
6 8.207.044 9.741.757
Diğer Alacaklar
85 17.627.117
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4-9 17.627.032
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 85 85
Maddi Duran Varlıklar
134.629.851 107.632.387
Arazi ve Arsalar
13 1.962.547 1.962.547
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
13 282.614 615.191
Binalar
13 12.203.722 12.491.136
Tesis, Makine ve Cihazlar
13 103.159.916 87.062.582
Taşıtlar
13 192.904 358.093
Mobilya ve Demirbaşlar
13 4.016.428 4.136.058
Yapılmakta Olan Yatırımlar
13 12.811.720 1.006.780
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
3.856.508 3.694.527
Diğer Haklar
14 335.532 392.184
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
14 344.659 2.254.310
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 3.176.317 1.048.033
Ertelenmiş Vergi Varlığı
29 7.006.336 5.470.678
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
153.699.824 144.166.466
TOPLAM VARLIKLAR
534.735.170 447.838.793
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
40.000.775 87.212.326
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
40.000.775 87.212.326
Banka Kredileri
7 40.000.775 87.212.326
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9.062.131
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9.062.131
Banka Kredileri
7 9.062.131
Ticari Borçlar
38.971.207 32.489.564
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4-8 46.375 52.731
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 38.924.832 32.436.833
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 2.241.118 2.426.507
Diğer Borçlar
588 126
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 441 126
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
147
Ertelenmiş Gelirler
2.043.355 1.964.232
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
11 2.043.355 1.964.232
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
29 3.896.498
Kısa Vadeli Karşılıklar
616.924 971.232
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 616.924 971.232
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.714.734 1.887.203
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
21 1.714.734 1.887.203
ARA TOPLAM
85.588.701 139.909.819
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
85.588.701 139.909.819
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
10.000.000 10.000.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
10.000.000 10.000.000
Banka Kredileri
7 10.000.000 10.000.000
Uzun Vadeli Karşılıklar
11.629.610 9.072.018
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 11.629.610 9.072.018
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
21.629.610 19.072.018
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
107.218.311 158.981.837
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
427.516.859 288.856.956
Ödenmiş Sermaye
20 100.975.680 100.975.680
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-5.022.721 -3.352.537
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.022.721 -3.352.537
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 -5.060.602 -3.390.418
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 37.881 37.881
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17.463.543 12.688.520
Yasal Yedekler
20 17.463.543 12.688.520
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
20 167.830.527 87.583.208
Net Dönem Karı veya Zararı
30 146.269.830 90.962.085
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
427.516.859 288.856.956
TOPLAM KAYNAKLAR
534.735.170 447.838.793


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 764.727.419 456.467.809
Satışların Maliyeti
22 -560.864.786 -363.466.257
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
203.862.633 93.001.552
BRÜT KAR (ZARAR)
203.862.633 93.001.552
Genel Yönetim Giderleri
23 -11.236.282 -8.101.098
Pazarlama Giderleri
23 -34.610.566 -20.935.900
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
23 -7.209.257 -2.937.668
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 69.189.308 14.788.049
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -28.903.639 -4.782.539
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
191.092.197 71.032.396
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 20.641.399 7.091.773
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
25 -16.421.865 -5.371.401
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
12 43.341.452
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
195.311.731 116.094.220
Finansman Gelirleri
26 12.200
Finansman Giderleri
26 -18.640.157 -11.109.200
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
176.671.574 104.997.220
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-30.401.744 -14.035.135
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
29 -31.466.325 -14.814.802
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
29 1.064.581 779.667
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
146.269.830 90.962.085
DÖNEM KARI (ZARARI)
30 146.269.830 90.962.085
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
30 146.269.830 90.962.085
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 1,44900000 0,90100000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
28 -1.670.184 -672.688
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
28 -2.141.261 -812.453
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
28 -22.726
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
28 -22.726
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
28 471.077 162.491
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
28 471.077 162.491
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.670.184 -672.688
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
144.599.646 90.289.397
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
144.599.646 90.289.397http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/738851


BIST
'
18:059.548
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  9.645  
Önceki Kapanış :  9.548  
En Düşük
9.513
En Yüksek
9.650
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
MAGEN 18,37 576.507.472 % 10,00  
KCAER 63,25 1.832.055.682 % 10,00  
UFUK 379,50 27.577.234 % 10,00  
OYAYO 42,94 10.178.594 % 9,99  
DNISI 19,61 79.764.082 % 9,98  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,5085 32,5173 % 0,20  
Euro 34,5735 34,6112 % 0,19  
Sterlin 40,3823 40,5847 % 0,06  
Frank 35,6027 35,7812 % 0,08  
Riyal 8,6584 8,7018 % -0,00  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 28,15 28,18 % 0,66  
Platin 953,86 955,23 % 0,66  
Paladyum 1.017,86 1.020,97 % 0,66  
Brent Pet. 89,92 89,92 % 0,66  
Altın Ons 2.381,35 2.381,75 % 0,66