***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

29.04.2019 18:30
***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
100.975.680 -3.390.418 37.881 12.688.520 87.583.208 90.962.085 288.856.956 288.856.956
Transferler
4.775.023 86.187.062 -90.962.085 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-856.008 23.617.524 22.761.516 22.761.516
Dönem Karı (Zararı)
23.617.524 23.617.524 23.617.524
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-856.008 -856.008 -856.008
Kar Payları
18 -5.939.743 -5.939.743 -5.939.743
Dönem Sonu Bakiyeler
100.975.680 -4.246.426 37.881 17.463.543 167.830.527 23.617.524 305.678.729 305.678.729
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
100.975.680 -5.060.602 37.881 17.463.543 167.830.527 146.269.830 427.516.859 427.516.859
Transferler
7.747.862 138.521.968 -146.269.830 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-978.773 20.188.077 19.209.304 19.209.304
Dönem Karı (Zararı)
20.188.077 20.188.077 20.188.077
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-978.773 -978.773 -978.773
Kar Payları
18 -10.097.568 -10.097.568 -10.097.568
Dönem Sonu Bakiyeler
100.975.680 -6.039.375 37.881 25.211.405 296.254.927 20.188.077 436.628.595 436.628.595


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
86.350.787 2.675.868
Dönem Karı (Zararı)
20.188.077 23.617.524
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
20.188.077 23.617.524
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
5.505.695 10.924.333
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12-13 4.698.490 3.778.224
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
333.446 266.915
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 333.246 266.915
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 200 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
442.379 464.765
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
8 -243.603 -138.839
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
8 685.982 603.604
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-124.919 -535.365
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
6-22 -124.919 -535.365
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 185.894 5.757.954
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-29.595 1.191.840
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
21 -29.595 1.191.840
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
61.053.806 -27.887.540
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
22.257.456 -35.032.263
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 924
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 22.256.532 -35.032.263
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3.471.362 17.688.327
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 -1.884.677 16.561.440
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 5.356.039 1.126.887
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 15.517.920 -14.537.247
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.316.658 -1.367.878
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 -37.857 81.423
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 4.354.515 -1.449.301
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
15.490.410 5.361.521
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
4 10.097.568 5.939.743
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
5.392.842 -578.222
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
86.747.578 6.654.317
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -396.791 -73.177
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
24 -3.905.272
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-10.774.511 -15.097.800
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
29.662
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 29.662
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-10.804.173 -15.097.800
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -9.518.337 -14.150.682
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -1.285.836 -947.118
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-20.098.343 7.904.023
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
40.000.000 120.118.223
Kredilerden Nakit Girişleri
7 40.000.000 120.118.223
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-50.000.775 -106.274.457
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -50.000.775 -106.274.457
Ödenen Temettüler
18 -10.097.568 -5.939.743
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
55.477.933 -4.517.909
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
55.477.933 -4.517.909
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 16.263.633 20.534.907
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 71.741.566 16.016.998


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 71.741.566 16.263.633
Ticari Alacaklar
123.696.176 146.639.614
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 924
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 123.696.176 146.638.690
Diğer Alacaklar
33.130.045 31.310.836
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4-9 26.836.819 24.952.142
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 6.293.226 6.358.694
Stoklar
10 159.829.985 175.347.905
Peşin Ödenmiş Giderler
4.696.177 6.184.926
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 4.696.177 6.184.926
Diğer Dönen Varlıklar
1.486.610 5.288.432
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
1.486.610 5.288.432
ARA TOPLAM
394.580.559 381.035.346
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
394.580.559 381.035.346
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
8.331.962 8.207.044
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
6 8.331.962 8.207.044
Diğer Alacaklar
85 85
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 85 85
Maddi Duran Varlıklar
139.620.605 134.629.851
Arazi ve Arsalar
12 1.962.547 1.962.547
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
12 264.301 282.614
Binalar
12 12.546.528 12.203.722
Tesis, Makine ve Cihazlar
12 101.927.134 103.159.916
Taşıtlar
12 156.497 192.904
Mobilya ve Demirbaşlar
12 4.104.427 4.016.428
Yapılmakta Olan Yatırımlar
12 18.659.171 12.811.720
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4.971.371 3.856.508
Diğer Haklar
13 4.118.775 335.532
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
13 827.400 344.659
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 25.196 3.176.317
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 7.096.506 7.006.336
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
160.020.529 153.699.824
TOPLAM VARLIKLAR
554.601.088 534.735.170
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
40.000.000 40.000.775
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
40.000.000 40.000.775
Banka Kredileri
7 40.000.000 40.000.775
Ticari Borçlar
43.044.262 38.971.207
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4-8 8.518 46.375
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 43.035.744 38.924.832
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 3.196.513 2.241.118
Diğer Borçlar
10.098.009 588
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 10.098.009 441
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
147
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
6.354.921 2.043.355
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 6.354.921 2.043.355
Kısa Vadeli Karşılıklar
617.124 616.924
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 617.124 616.924
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.840.762 1.714.734
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.840.762 1.714.734
ARA TOPLAM
105.151.591 85.588.701
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
105.151.591 85.588.701
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
10.000.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
10.000.000
Banka Kredileri
7 10.000.000
Uzun Vadeli Karşılıklar
12.820.902 11.629.610
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 12.820.902 11.629.610
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
12.820.902 21.629.610
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
117.972.493 107.218.311
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
436.628.595 427.516.859
Ödenmiş Sermaye
18 100.975.680 100.975.680
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-6.001.494 -5.022.721
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.001.494 -5.022.721
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -6.039.375 -5.060.602
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 37.881 37.881
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
25.211.405 17.463.543
Yasal Yedekler
18 25.211.405 17.463.543
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 296.254.927 167.830.527
Net Dönem Karı veya Zararı
25 20.188.077 146.269.830
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
436.628.595 427.516.859
TOPLAM KAYNAKLAR
554.601.088 534.735.170


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 163.412.823 170.819.717
Satışların Maliyeti
19 -139.587.670 -132.921.454
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
23.825.153 37.898.263
BRÜT KAR (ZARAR)
23.825.153 37.898.263
Genel Yönetim Giderleri
20 -3.205.899 -2.763.121
Pazarlama Giderleri
20 -7.753.824 -6.332.385
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
20 -818.602 -1.752.932
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 9.212.934 7.416.214
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -2.847.844 -1.212.042
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
18.411.918 33.253.997
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 8.172.586 2.631.039
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
22 -4.521.468 -850.935
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
22.063.036 35.034.101
Finansman Giderleri
23 -1.689.065 -5.658.623
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
20.373.971 29.375.478
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-185.894 -5.757.954
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -6.286.193
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 -185.894 528.239
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
20.188.077 23.617.524
DÖNEM KARI (ZARARI)
25 20.188.077 23.617.524
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
25 20.188.077 23.617.524
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 25 0,20000000 0,23400000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-978.773 -856.008
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -1.254.837 -1.097.446
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
24 276.064 241.438
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
24 276.064 241.438
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-978.773 -856.008
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
19.209.304 22.761.516
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
19.209.304 22.761.516http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/758814


BIST
'
18:059.548
Değişim :  -1,36% |  -131,71
Açılış :  9.645  
Önceki Kapanış :  9.680  
En Düşük
9.513
En Yüksek
9.650
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
MAGEN 18,37 576.507.472 % 10,00  
KCAER 63,25 1.832.055.682 % 10,00  
UFUK 379,50 27.577.234 % 10,00  
OYAYO 42,94 10.178.594 % 9,99  
DNISI 19,61 79.764.082 % 9,98  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,5046 32,5118 % 0,19  
Euro 34,5773 34,6131 % 0,20  
Sterlin 40,3725 40,5749 % 0,03  
Frank 35,6027 35,7812 % 0,08  
Riyal 8,6582 8,7016 % -0,01  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 28,11 28,15 % 0,66  
Platin 954,55 955,58 % 0,66  
Paladyum 1.017,33 1.021,03 % 0,66  
Brent Pet. 89,92 89,92 % 0,66  
Altın Ons 2.382,36 2.382,62 % 0,66