***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

10.02.2020 19:31
***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
100.975.680 -3.390.418 37.881 12.688.520 87.583.208 90.962.085 288.856.956 288.856.956
Transferler
4.775.023 86.187.062 -90.962.085 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.670.184 146.269.830 144.599.646 144.599.646
Dönem Karı (Zararı)
146.269.830 146.269.830 146.269.830
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
27 -1.670.184 -1.670.184 -1.670.184
Kar Payları
19 -5.939.743 -5.939.743 -5.939.743
Dönem Sonu Bakiyeler
100.975.680 -5.060.602 37.881 17.463.543 167.830.527 146.269.830 427.516.859 427.516.859
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
100.975.680 -5.060.602 37.881 17.463.543 167.830.527 146.269.830 427.516.859 427.516.859
Transferler
7.747.862 138.521.968 -146.269.830
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.808.317 56.452.848 54.644.531 54.644.531
Dönem Karı (Zararı)
56.452.848 56.452.848 56.452.848
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
27 -1.808.317 -1.808.317 -1.808.317
Kar Payları
19 -10.097.568 -10.097.568 -10.097.568
Dönem Sonu Bakiyeler
100.975.680 -6.868.919 37.881 25.211.405 296.254.927 56.452.848 472.063.822 472.063.822


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
157.770.768 105.593.574
Dönem Karı (Zararı)
56.452.848 146.269.830
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
56.452.848 146.269.830
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
23.213.824 54.119.776
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12-13 19.950.156 16.186.723
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.701.125 1.179.937
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 1.475.876 1.178.707
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
23 225.249 1.230
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
140.650 511.406
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
8 -107.452 -253.466
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
8 248.102 764.872
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-3.283.573 1.534.713
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
6-24 -3.283.573 1.534.713
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 2.687.912 30.401.744
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
2.017.554 4.305.253
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
23 2.017.554 4.305.253
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
80.609.094 -58.670.835
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6 -35.323.195
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
47.268.913 -46.796.046
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
924
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 47.267.989 -46.796.046
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
32.960.503 35.322.786
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 24.952.142 28.648.267
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 8.008.361 6.674.519
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 43.046.319 -53.298.873
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-12.020.950 6.735.109
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 -6.913 -6.356
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -12.014.037 6.741.465
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.677.504 -633.811
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
4 300 315
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
4.677.204 -634.126
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
160.275.766 141.718.771
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -634.146 -762.375
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
28 -1.870.852 -35.362.822
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-31.463.747 -47.651.423
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
53.186 24
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 53.186 24
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-31.516.933 -47.651.447
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -28.563.491 -43.042.681
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -2.953.442 -4.608.766
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-31.089.369 -62.213.425
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
29.008.974 50.000.775
Kredilerden Nakit Girişleri
7 29.008.974 50.000.775
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-50.000.775 -106.274.457
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -50.000.775 -106.274.457
Ödenen Temettüler
19 -10.097.568 -5.939.743
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
95.217.652 -4.271.274
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
95.217.652 -4.271.274
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 16.263.633 20.534.907
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 111.481.285 16.263.633


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 111.481.285 16.263.633
Finansal Yatırımlar
35.323.195
Vadeli Mevduatlar
6 35.323.195
Ticari Alacaklar
99.122.599 146.639.614
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 924
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 99.122.599 146.638.690
Diğer Alacaklar
643.884 31.310.836
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4-9 24.952.142
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 643.884 6.358.694
Stoklar
10 132.301.586 175.347.905
Peşin Ödenmiş Giderler
4.266.740 6.184.926
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 4.266.740 6.184.926
Diğer Dönen Varlıklar
4.912.791 5.288.432
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
20 4.912.791 5.288.432
ARA TOPLAM
388.052.080 381.035.346
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
388.052.080 381.035.346
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
11.490.617 8.207.044
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
6 11.490.617 8.207.044
Diğer Alacaklar
360 85
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 360 85
Maddi Duran Varlıklar
144.080.965 134.629.851
Arazi ve Arsalar
12 1.962.547 1.962.547
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
12 212.454 282.614
Binalar
12 20.799.450 12.203.722
Tesis, Makine ve Cihazlar
12 100.161.762 103.159.916
Taşıtlar
12 59.614 192.904
Mobilya ve Demirbaşlar
12 3.960.186 4.016.428
Yapılmakta Olan Yatırımlar
12 16.924.952 12.811.720
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
3.901.431 3.856.508
Diğer Haklar
13 3.014.670 335.532
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
13 877.900 344.659
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 8.861 3.176.317
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 6.699.315 7.006.336
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
166.172.688 153.699.824
TOPLAM VARLIKLAR
554.224.768 534.735.170
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
11.358.974 40.000.775
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
11.358.974 40.000.775
Banka Kredileri
7 11.358.974 40.000.775
Ticari Borçlar
26.842.805 38.971.207
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4-8 39.462 46.375
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 26.803.343 38.924.832
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 3.903.422 2.241.118
Diğer Borçlar
741 588
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 741 441
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
147
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4.146.316 2.043.355
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 4.146.316 2.043.355
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.230.959 616.924
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 1.230.959 616.924
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.238.034 1.714.734
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20 2.238.034 1.714.734
ARA TOPLAM
49.721.251 85.588.701
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
49.721.251 85.588.701
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
17.650.000 10.000.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
17.650.000 10.000.000
Banka Kredileri
7 17.650.000 10.000.000
Uzun Vadeli Karşılıklar
14.789.695 11.629.610
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 14.789.695 11.629.610
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
32.439.695 21.629.610
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
82.160.946 107.218.311
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
472.063.822 427.516.859
Ödenmiş Sermaye
19 100.975.680 100.975.680
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-6.831.038 -5.022.721
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.831.038 -5.022.721
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -6.868.919 -5.060.602
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 37.881 37.881
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
25.211.405 17.463.543
Yasal Yedekler
19 25.211.405 17.463.543
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19 296.254.927 167.830.527
Net Dönem Karı veya Zararı
29 56.452.848 146.269.830
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
472.063.822 427.516.859
TOPLAM KAYNAKLAR
554.224.768 534.735.170


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 693.049.118 764.727.419
Satışların Maliyeti
21 -603.604.373 -560.864.786
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
89.444.745 203.862.633
BRÜT KAR (ZARAR)
89.444.745 203.862.633
Genel Yönetim Giderleri
22 -14.746.060 -11.236.282
Pazarlama Giderleri
22 -31.344.188 -34.610.566
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
22 -5.011.359 -7.209.257
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 22.964.711 69.189.308
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -11.989.132 -28.903.639
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
49.318.717 191.092.197
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 37.340.619 20.641.399
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
24 -22.930.264 -16.421.865
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
63.729.072 195.311.731
Finansman Giderleri
25 -4.588.312 -18.640.157
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
59.140.760 176.671.574
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.687.912 -30.401.744
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28 -1.870.852 -31.466.325
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 -817.060 1.064.581
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
56.452.848 146.269.830
DÖNEM KARI (ZARARI)
29 56.452.848 146.269.830
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
29 56.452.848 146.269.830
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,55910000 1,44860000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
27 -1.808.317 -1.670.184
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27 -2.318.355 -2.141.261
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
27 510.038 471.077
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
27 510.038 471.077
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.808.317 -1.670.184
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
54.644.531 144.599.646
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
54.644.531 144.599.646http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818255


BIST'
18:059.645
Değişim :  -0,50% |  -48,44
Açılış :  9.795  
Önceki Kapanış :  9.693  
En Düşük
9.645
En Yüksek
9.832
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
KONKA 59,40 226.066.049 % 10,00  
REEDR 47,54 1.389.861.758 % 10,00  
ISGSY 34,32 129.557.024 % 10,00  
KLGYO 5,61 191.853.035 % 10,00  
SNICA 47,30 289.234.773 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,5003 32,5107 % 0,03  
Euro 34,6203 34,6625 % -0,08  
Sterlin 39,8380 40,0377 % -0,51  
Frank 35,3791 35,5564 % -0,49  
Riyal 8,5953 8,6384 % -0,38  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 27,25 27,29 % 0,66  
Platin 922,29 924,02 % 0,66  
Paladyum 1.013,33 1.018,18 % 0,66  
Brent Pet. 87,11 87,11 % 0,66  
Altın Ons 2.330,69 2.331,08 % 0,66