***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

04.05.2020 18:16
***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
100.975.680 -5.060.602 37.881 17.463.543 167.830.527 146.269.839 427.516.859 427.516.859
Transferler
7.747.862 138.521.968 -146.269.830 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-978.773 20.188.077 19.209.304 19.209.304
Dönem Karı (Zararı)
20.188.077 20.188.077 20.188.077
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-978.773 -978.773 -978.773
Kar Payları
18 -10.097.568 -10.097.568 -10.097.568
Dönem Sonu Bakiyeler
100.975.680 -6.039.375 37.881 25.211.405 296.254.927 20.188.077 436.628.595 436.628.595
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
100.975.680 -6.868.919 37.881 25.211.405 296.254.927 56.452.848 472.063.822 472.063.822
Transferler
4.061.399 52.391.449 -56.452.848 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-855.570 15.514.837 14.659.267 14.659.267
Dönem Karı (Zararı)
15.514.837 15.514.837 15.514.837
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-855.570 -855.570 -855.570
Kar Payları
18 -17.819.239 -17.819.239 -17.819.239
Dönem Sonu Bakiyeler
100.975.680 -7.724.489 37.881 29.272.804 330.827.137 15.514.837 468.903.850 468.903.850


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
16.636.177 86.350.787
Dönem Karı (Zararı)
15.514.837 20.188.077
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
15.514.837 20.188.077
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
10.950.134 5.505.695
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12-13 5.369.167 4.698.490
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
411.802 333.446
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 411.802 333.246
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 0 200
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
131.914 442.379
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
8 -110.471 -243.603
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
8 242.385 685.982
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
2.867.278 -124.919
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
6-22 2.867.278 -124.919
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 2.130.179 185.894
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
39.794 -29.595
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
21 39.794 -29.595
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-8.815.061 61.053.806
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-28.200.844 22.257.456
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 924
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -28.200.844 22.256.532
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.233.395 3.471.362
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 -1.884.677
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -2.233.395 5.356.039
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -1.095.502 15.517.920
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.215.542 4.316.658
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 -14.716 -37.857
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 4.230.258 4.354.515
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
18.499.138 15.490.410
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
4 17.819.239 10.097.568
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
679.899 5.392.842
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
17.649.910 86.747.578
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -764.812 -396.791
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
24 -248.921 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-9.864.441 -10.774.511
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
6 -1.251.093 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 29.662
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 0 29.662
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-8.613.348 -10.804.173
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -7.846.340 -9.518.337
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -767.008 -1.285.836
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-27.824.896 -20.098.343
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
19.003.317 40.000.000
Kredilerden Nakit Girişleri
7 19.003.317 40.000.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-29.008.974 -50.000.775
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -29.008.974 -50.000.775
Ödenen Temettüler
18 -17.819.239 -10.097.568
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-21.053.160 55.477.933
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-21.053.160 55.477.933
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 146.804.480 16.263.633
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 125.751.320 71.741.566


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 99.837.599 111.481.285
Finansal Yatırımlar
25.913.721 35.323.195
Vadeli Mevduatlar
6 25.913.721 35.323.195
Ticari Alacaklar
127.081.058 99.122.599
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 127.081.058 99.122.599
Diğer Alacaklar
196.421 643.884
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4-9 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 196.421 643.884
Stoklar
10 133.397.088 132.301.586
Peşin Ödenmiş Giderler
4.965.161 4.266.740
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 4.965.161 4.266.740
Diğer Dönen Varlıklar
6.895.228 4.912.791
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
6.895.228 4.912.791
ARA TOPLAM
398.286.276 388.052.080
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
398.286.276 388.052.080
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
9.874.431 11.490.617
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
6 9.874.431 11.490.617
Diğer Alacaklar
360 360
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 360 360
Maddi Duran Varlıklar
146.437.691 144.080.965
Arazi ve Arsalar
12 1.962.547 1.962.547
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
12 201.798 212.454
Binalar
12 20.629.886 20.799.450
Tesis, Makine ve Cihazlar
12 112.253.242 100.161.762
Taşıtlar
12 47.089 59.614
Mobilya ve Demirbaşlar
12 5.162.802 3.960.186
Yapılmakta Olan Yatırımlar
12 6.180.327 16.924.952
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4.257.629 3.901.431
Diğer Haklar
13 2.871.099 3.014.670
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
13 1.373.269 877.900
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 13.261 8.861
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 5.665.151 6.699.315
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
166.235.262 166.172.688
TOPLAM VARLIKLAR
564.521.538 554.224.768
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
19.003.317 11.358.974
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
19.003.317 11.358.974
Banka Kredileri
7 19.003.317 11.358.974
Ticari Borçlar
30.947.876 26.842.805
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4-8 24.746 39.462
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 30.923.130 26.803.343
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 2.909.283 3.903.422
Diğer Borçlar
17.819.980 741
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 17.819.980 741
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4.067.702 4.146.316
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 4.067.702 4.146.316
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 114.315
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.482.872 1.230.959
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 1.482.872 1.230.959
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
3.738.773 2.238.034
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
3.738.773 2.238.034
ARA TOPLAM
80.084.118 49.721.251
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
80.084.118 49.721.251
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
17.650.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
17.650.000
Banka Kredileri
7 17.650.000
Uzun Vadeli Karşılıklar
15.533.570 14.789.695
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 15.533.570 14.789.695
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
15.533.570 32.439.695
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
95.617.688 82.160.946
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
468.903.850 472.063.822
Ödenmiş Sermaye
18 100.975.680 100.975.680
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-7.686.608 -6.831.038
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-7.686.608 -6.831.038
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -7.724.489 -6.868.919
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 37.881 37.881
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
29.272.804 25.211.405
Yasal Yedekler
18 29.272.804 25.211.405
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 330.827.137 296.254.927
Net Dönem Karı veya Zararı
25 15.514.837 56.452.848
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
468.903.850 472.063.822
TOPLAM KAYNAKLAR
564.521.538 554.224.768


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 179.684.230 163.412.823
Satışların Maliyeti
19 -160.407.078 -139.587.670
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
19.277.152 23.825.153
BRÜT KAR (ZARAR)
19.277.152 23.825.153
Genel Yönetim Giderleri
20 -3.448.709 -3.205.899
Pazarlama Giderleri
20 -8.765.443 -7.753.824
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
20 -983.052 -818.602
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 9.319.916 9.212.934
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -2.016.327 -2.847.844
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
13.383.537 18.411.918
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 13.096.344 8.172.586
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
22 -8.202.432 -4.521.468
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
18.277.449 22.063.036
Finansman Giderleri
23 -632.433 -1.689.065
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
17.645.016 20.373.971
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.130.179 -185.894
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -854.701
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 -1.275.478 -185.894
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
15.514.837 20.188.077
DÖNEM KARI (ZARARI)
25 15.514.837 20.188.077
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
25 15.514.837 20.188.077
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 25 0,15400000 0,20000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-855.570 -978.773
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -1.096.884 -1.254.837
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
24 241.314 276.064
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
24 241.314 276.064
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-855.570 -978.773
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
14.659.267 19.209.304
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
14.659.267 19.209.304http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842390


BIST'
15:149.672
Değişim :  0,28% |  27,07
Açılış :  9.716  
Önceki Kapanış :  9.645  
En Düşük
9.668
En Yüksek
9.767
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler15:14
KENT 1.408,00 18.268.800 % 10,00  
YGYO 6,82 7.334.746 % 10,00  
SONME 95,15 17.853.564 % 10,00  
EDIP 23,76 10.836.651 % 10,00  
ISATR 2.295.242,50 2.295.243 % 10,00  
15:14 Alış Satış %  
Dolar 32,5137 32,5191 % -0,09  
Euro 34,7827 34,7948 % -0,20  
Sterlin 40,1089 40,3100 % -0,49  
Frank 35,2610 35,4378 % -0,69  
Riyal 8,6035 8,6466 % -0,34  
15:14 Alış Satış %  
Gümüş ONS 27,07 27,11 % 0,66  
Platin 912,71 914,20 % 0,66  
Paladyum 1.016,51 1.021,96 % 0,66  
Brent Pet. 88,24 88,24 % 0,66  
Altın Ons 2.314,56 2.314,88 % 0,66