***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

27.07.2020 18:36
***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
47.030.069 123.949.611
Dönem Karı (Zararı)
40.652.818 44.013.225
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
40.652.818 44.013.225
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
14.977.663 14.023.689
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12-13 11.045.121 9.683.015
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
822.974 810.076
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 822.774 693.049
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 200 117.027
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
78.151 412.135
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
8 -77.930 -258.504
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
8 156.081 670.639
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-714.781 624.593
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
6-22 -714.781 624.593
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 3.110.375 2.523.465
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
635.823 -29.595
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
21 635.823 -29.595
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-6.503.790 66.704.247
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
19.317.880
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.423.987 17.871.773
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 924
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -5.423.987 17.870.849
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.439.742 17.293.355
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 3.800.823
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -3.439.742 13.492.532
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -21.908.697 25.734.379
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.496.402 173.385
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 119.758 14.590
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 1.376.644 158.795
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.454.354 5.631.355
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
4 3.897.887 300
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-443.533 5.631.055
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
49.126.691 124.741.161
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -1.142.502 -526.303
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
24 -954.120 -265.247
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-13.722.015 -22.996.824
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
6 -1.251.093
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
31.991
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 31.991
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-12.470.922 -23.028.815
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -11.023.250 -21.244.917
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -1.447.672 -1.783.898
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-29.138.310 -40.097.428
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
17.689.903 20.000.915
Kredilerden Nakit Girişleri
7 17.689.903 20.000.915
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-29.008.974 -50.000.775
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -29.008.974 -50.000.775
Ödenen Temettüler
18 -17.819.239 -10.097.568
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.169.744 60.855.359
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.169.744 60.855.359
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 111.481.285 16.263.633
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 115.651.029 77.118.992


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
100.975.680 -5.060.602 37.881 17.463.543 167.830.527 146.269.830 427.516.859 427.516.859
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
7.747.862 138.521.968 -146.269.830 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.171.787 44.013.225 42.841.438 42.841.438
Dönem Karı (Zararı)
44.013.225 44.013.225 44.013.225
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.171.787 -1.171.787 -1.171.787
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
18 -10.097.568 -10.097.568 -10.097.568
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
100.975.680 -6.232.389 37.881 25.211.405 296.254.927 44.013.225 460.260.729 460.260.729
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
100.975.680 -6.868.919 37.881 25.211.405 296.254.927 56.452.848 472.063.822 472.063.822
Transferler
4.061.399 52.391.449 -56.452.848
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-904.237 40.652.818 39.748.581 39.748.581
Dönem Karı (Zararı)
40.652.818 40.652.818 40.652.818
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-904.237 -904.237 -904.237
Kar Payları
18 -17.819.239 -17.819.239 -17.819.239
Dönem Sonu Bakiyeler
100.975.680 -7.773.156 37.881 29.272.804 330.827.137 40.652.818 493.993.164 493.993.164


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 115.651.029 111.481.285
Finansal Yatırımlar
16.005.315 35.323.195
Vadeli Mevduatlar
6 16.005.315 35.323.195
Ticari Alacaklar
104.390.505 99.122.599
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 104.390.505 99.122.599
Diğer Alacaklar
230.888 643.884
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4-9 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 230.888 643.884
Stoklar
10 154.210.283 132.301.586
Peşin Ödenmiş Giderler
8.257.554 4.266.740
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 8.257.554 4.266.740
Diğer Dönen Varlıklar
4.774.715 4.912.791
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
4.774.715 4.912.791
ARA TOPLAM
403.520.289 388.052.080
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
403.520.289 388.052.080
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
13.456.491 11.490.617
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
6 13.456.491 11.490.617
Diğer Alacaklar
360 360
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 360 360
Maddi Duran Varlıklar
144.256.870 144.080.965
Arazi ve Arsalar
12 1.962.547 1.962.547
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
12 192.554 212.454
Binalar
12 20.488.382 20.799.450
Tesis, Makine ve Cihazlar
12 110.615.762 100.161.762
Taşıtlar
12 34.565 59.614
Mobilya ve Demirbaşlar
12 4.988.859 3.960.186
Yapılmakta Olan Yatırımlar
12 5.974.201 16.924.952
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4.515.504 3.901.431
Diğer Haklar
13 2.636.541 3.014.670
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
13 1.865.702 877.900
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 13.261 8.861
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 5.149.143 6.699.315
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
167.378.368 166.172.688
TOPLAM VARLIKLAR
570.898.657 554.224.768
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
17.689.903 11.358.974
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
17.689.903 11.358.974
Banka Kredileri
7 17.689.903 11.358.974
Ticari Borçlar
28.261.277 26.842.805
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4-8 159.220 39.462
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 28.102.057 26.803.343
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 6.198.289 3.903.422
Diğer Borçlar
3.898.628 741
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 3.898.628 741
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.670.627 4.146.316
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 1.670.627 4.146.316
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 351.041
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.520.137 1.230.959
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 1.520.137 1.230.959
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.686.345 2.238.034
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.686.345 2.238.034
ARA TOPLAM
61.276.247 49.721.251
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
61.276.247 49.721.251
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
17.650.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
17.650.000
Banka Kredileri
7 17.650.000
Uzun Vadeli Karşılıklar
15.629.246 14.789.695
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 15.629.246 14.789.695
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
15.629.246 32.439.695
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
76.905.493 82.160.946
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
493.993.164 472.063.822
Ödenmiş Sermaye
18 100.975.680 100.975.680
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-7.735.275 -6.831.038
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-7.735.275 -6.831.038
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -7.773.156 -6.868.919
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 37.881 37.881
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
29.272.804 25.211.405
Yasal Yedekler
18 29.272.804 25.211.405
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 330.827.137 296.254.927
Net Dönem Karı veya Zararı
25 40.652.818 56.452.848
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
493.993.164 472.063.822
TOPLAM KAYNAKLAR
570.898.657 554.224.768


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 319.580.313 363.189.766 139.896.083 199.776.943
Satışların Maliyeti
19 -277.155.163 -305.290.652 -116.748.085 -165.702.982
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
42.425.150 57.899.114 23.147.998 34.073.961
BRÜT KAR (ZARAR)
42.425.150 57.899.114 23.147.998 34.073.961
Genel Yönetim Giderleri
20 -7.454.877 -6.782.970 -4.006.168 -3.577.071
Pazarlama Giderleri
20 -14.646.443 -16.069.181 -5.881.000 -8.315.357
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
20 -1.989.853 -1.684.939 -1.006.801 -866.337
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 15.413.072 15.494.906 6.093.156 6.281.972
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -2.685.712 -6.132.522 -669.385 -3.284.678
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
31.061.337 42.724.408 17.677.800 24.312.490
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 26.249.684 18.461.293 13.153.340 10.288.707
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
22 -12.400.200 -11.891.433 -4.197.768 -7.369.965
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
44.910.821 49.294.268 26.633.372 27.231.232
Finansman Giderleri
23 -1.147.628 -2.757.578 -515.195 -1.068.513
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
43.763.193 46.536.690 26.118.177 26.162.719
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.110.375 -2.523.465 -980.196 -2.337.571
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -1.305.161 -2.384.816 -450.460 -2.384.816
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 -1.805.214 -138.649 -529.736 47.245
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
40.652.818 44.013.225 25.137.981 23.825.148
DÖNEM KARI (ZARARI)
25 40.652.818 44.013.225 25.137.981 23.825.148
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
25 40.652.818 44.013.225 25.137.981 23.825.148
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 25 0,40260000 0,43590000 0,24900000 0,23590000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-904.237 -1.171.787 -48.667 -193.014
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -1.159.278 -1.502.291 -62.394 -247.454
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
24 255.041 330.504 13.727 54.440
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
24 255.041 330.504 13.727 54.440
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-904.237 -1.171.787 -48.667 -193.014
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
39.748.581 42.841.438 25.089.314 23.632.134
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
39.748.581 42.841.438 25.089.314 23.632.134http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862137


BIST
'
18:059.525
Değişim :  -0,06% |  -5,88
Açılış :  9.565  
Önceki Kapanış :  9.530  
En Düşük
9.476
En Yüksek
9.602
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
DERIM 46,42 54.246.959 % 10,00  
SNICA 41,80 331.575.716 % 10,00  
SELGD 60,50 127.585.318 % 10,00  
BEYAZ 27,30 151.754.191 % 9,99  
GSRAY 8,93 904.141.603 % 9,98  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,5520 32,5675 % 0,29  
Euro 34,7264 34,7654 % 0,10  
Sterlin 40,2213 40,4229 % -0,01  
Frank 35,4474 35,6250 % -0,02  
Riyal 8,6223 8,6655 % -0,01  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 28,23 28,27 % 0,66  
Platin 937,54 943,06 % 0,66  
Paladyum 1.024,57 1.030,84 % 0,66  
Brent Pet. 86,93 86,93 % 0,66  
Altın Ons 2.380,45 2.380,78 % 0,66