***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.02.2021 18:16
***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
100.975.680 -5.060.602 37.881 17.463.543 167.830.527 146.269.830 427.516.859 427.516.859
Transferler
7.747.862 138.521.968 -146.269.830 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.808.317 56.452.848 54.644.531 54.644.531
Dönem Karı (Zararı)
56.452.848 56.452.848 56.452.848
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
26 -1.808.317 -1.808.317 -1.808.317
Kar Payları
18 -10.097.568 -10.097.568 -10.097.568
Dönem Sonu Bakiyeler
100.975.680 -6.868.919 37.881 25.211.405 296.254.927 56.452.848 472.063.822 472.063.822
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
100.975.680 -6.868.919 37.881 25.211.405 296.254.927 56.452.848 472.063.822 472.063.822
Transferler
4.061.399 52.391.449 -56.452.848 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.633.353 681.858 138.822.110 137.870.615 137.870.615
Dönem Karı (Zararı)
138.822.110 138.822.110 138.822.110
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
26 -1.633.353 681.858 -951.495 -951.495
Kar Payları
18 -17.819.239 -17.819.239 -17.819.239
Dönem Sonu Bakiyeler
100.975.680 -8.502.272 719.739 29.272.804 330.827.137 138.822.110 592.115.198 592.115.198


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
67.558.682 157.770.768
Dönem Karı (Zararı)
138.822.110 56.452.848
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
28 138.822.110 56.452.848
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
31.024.333 23.213.824
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12-13 22.592.970 19.950.156
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.970.117 1.701.125
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 1.740.924 1.475.876
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 229.193 225.249
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
577.740 140.650
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
8 -322.266 -107.452
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
8 900.006 248.102
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-24.180.306 -3.283.573
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
6-23 -24.180.306 -3.283.573
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27 28.210.867 2.687.912
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
1.852.945 2.017.554
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
22 1.852.945 2.017.554
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-86.463.602 80.609.094
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6 35.323.195 -35.323.195
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-59.915.420 47.268.913
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 924
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -59.915.420 47.267.989
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.846.771 32.960.503
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 24.952.142
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -4.846.771 8.008.361
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -91.416.484 43.046.319
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
24.873.293 -12.020.950
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 38.482 -6.913
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 24.834.811 -12.014.037
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9.518.585 4.677.504
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
4 3.897.887 300
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
5.620.698 4.677.204
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
83.382.841 160.275.766
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -1.785.445 -634.146
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
27 -14.038.714 -1.870.852
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-37.464.913 -31.463.747
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
6 -1.251.093
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4 53.186
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 4 53.186
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-36.213.824 -31.516.933
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -33.383.769 -28.563.491
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -2.830.055 -2.953.442
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-37.973.444 -31.089.369
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8.854.769 29.008.974
Kredilerden Nakit Girişleri
7 8.854.769 29.008.974
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-29.008.974 -50.000.775
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -29.008.974 -50.000.775
Ödenen Temettüler
18 -17.819.239 -10.097.568
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.879.675 95.217.652
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.879.675 95.217.652
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 111.481.285 16.263.633
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 103.601.610 111.481.285


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 103.601.610 111.481.285
Finansal Yatırımlar
0 35.323.195
Vadeli Mevduatlar
6 0 35.323.195
Ticari Alacaklar
158.138.013 99.122.599
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 158.138.013 99.122.599
Diğer Alacaklar
239.642 643.884
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 239.642 643.884
Stoklar
10 223.718.070 132.301.586
Peşin Ödenmiş Giderler
7.825.633 4.266.740
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 7.825.633 4.266.740
Diğer Dönen Varlıklar
6.604.911 4.912.791
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
19 6.604.911 4.912.791
ARA TOPLAM
500.127.879 388.052.080
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
500.127.879 388.052.080
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
37.603.873 11.490.617
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
6 37.603.873 11.490.617
Diğer Alacaklar
360 360
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 360 360
Maddi Duran Varlıklar
155.783.795 144.080.965
Arazi ve Arsalar
12 1.962.547 1.962.547
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
12 182.421 212.454
Binalar
12 20.299.898 20.799.450
Tesis, Makine ve Cihazlar
12 108.257.332 100.161.762
Taşıtlar
12 21.603 59.614
Mobilya ve Demirbaşlar
12 4.828.425 3.960.186
Yapılmakta Olan Yatırımlar
12 20.231.569 16.924.952
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
3.966.507 3.901.431
Diğer Haklar
13 2.108.210 3.014.670
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
13 1.849.413 877.900
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 8.884 8.861
Ertelenmiş Vergi Varlığı
27 1.243.648 6.699.315
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
198.598.183 166.172.688
TOPLAM VARLIKLAR
698.726.062 554.224.768
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8.854.769 11.358.974
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
8.854.769 11.358.974
Banka Kredileri
7 8.854.769 11.358.974
Ticari Borçlar
51.393.832 26.842.805
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4-8 77.944 39.462
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 51.315.888 26.803.343
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 3.001.813 3.903.422
Diğer Borçlar
3.898.628 741
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 3.898.628 741
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
6.912.278 4.146.316
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 6.912.278 4.146.316
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
27 8.308.149 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
908.060 1.230.959
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 908.060 1.230.959
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
6.546.471 2.238.034
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19 6.546.471 2.238.034
ARA TOPLAM
89.824.000 49.721.251
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
89.824.000 49.721.251
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
17.650.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
17.650.000
Banka Kredileri
7 17.650.000
Uzun Vadeli Karşılıklar
16.786.864 14.789.695
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 16.786.864 14.789.695
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
16.786.864 32.439.695
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
106.610.864 82.160.946
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
592.115.198 472.063.822
Ödenmiş Sermaye
18 100.975.680 100.975.680
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-7.782.533 -6.831.038
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-7.782.533 -6.831.038
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -8.502.272 -6.868.919
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 719.739 37.881
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
29.272.804 25.211.405
Yasal Yedekler
18 29.272.804 25.211.405
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 330.827.137 296.254.927
Net Dönem Karı veya Zararı
28 138.822.110 56.452.848
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
592.115.198 472.063.822
TOPLAM KAYNAKLAR
698.726.062 554.224.768


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 788.294.209 693.049.118
Satışların Maliyeti
20 -645.842.193 -603.604.373
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
142.452.016 89.444.745
BRÜT KAR (ZARAR)
142.452.016 89.444.745
Genel Yönetim Giderleri
21 -16.347.812 -14.746.060
Pazarlama Giderleri
21 -33.068.585 -31.344.188
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
21 -4.923.860 -5.011.359
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 38.167.344 22.964.711
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -12.710.518 -11.989.132
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
113.568.585 49.318.717
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 104.365.874 37.340.619
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 -47.168.324 -22.930.264
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
170.766.135 63.729.072
Finansman Giderleri
24 -3.733.158 -4.588.312
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
167.032.977 59.140.760
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-28.210.867 -2.687.912
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
27 -22.346.862 -1.870.852
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 -5.864.005 -817.060
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
138.822.110 56.452.848
DÖNEM KARI (ZARARI)
28 138.822.110 56.452.848
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
28 138.822.110 56.452.848
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 1,37480000 0,55910000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-951.495 -1.808.317
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
26 -2.041.691 -2.318.355
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
26 681.858 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
26 408.338 510.038
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
26 408.338 510.038
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-951.495 -1.808.317
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
137.870.615 54.644.531
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
137.870.615 54.644.531http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908658


BIST
'
18:059.645
Değişim :  -0,50% |  -48,44
Açılış :  9.795  
Önceki Kapanış :  9.693  
En Düşük
9.645
En Yüksek
9.832
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
KONKA 59,40 226.066.049 % 10,00  
REEDR 47,54 1.389.861.758 % 10,00  
ISGSY 34,32 129.557.024 % 10,00  
KLGYO 5,61 191.853.035 % 10,00  
SNICA 47,30 289.234.773 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,4882 32,4957 % -0,01  
Euro 34,6125 34,6827 % -0,02  
Sterlin 39,8412 40,0409 % -0,50  
Frank 35,3888 35,5662 % -0,47  
Riyal 8,5951 8,6381 % -0,39  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 27,26 27,28 % 0,66  
Platin 922,62 923,88 % 0,66  
Paladyum 1.012,23 1.018,30 % 0,66  
Brent Pet. 87,08 87,08 % 0,66  
Altın Ons 2.330,98 2.331,31 % 0,66