***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

27.04.2021 18:19
***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
100.975.680 -6.868.919 37.881 25.211.405 296.254.927 56.452.848 472.063.822 472.063.822
Transferler
4.061.399 52.391.449 -56.452.848 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-855.570 15.514.837 14.659.267 14.659.267
Dönem Karı (Zararı)
15.514.837 15.514.837 15.514.837
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
16-24 -855.570 -855.570 -855.570
Kar Payları
18 -17.819.239 -17.819.239 -17.819.239
Dönem Sonu Bakiyeler
100.975.680 -7.724.489 37.881 29.272.804 330.827.137 15.514.837 468.903.850 468.903.850
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
100.975.680 -8.502.272 719.739 29.272.804 330.827.137 138.822.110 592.115.198 592.115.198
Transferler
8.467.626 130.354.484 -138.822.110 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.132.900 34.791.012 33.658.112 33.658.112
Dönem Karı (Zararı)
34.791.012 34.791.012 34.791.012
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
16-24 -1.132.900 -1.132.900 -1.132.900
Kar Payları
18 -17.819.239 -17.819.239 -17.819.239
Dönem Sonu Bakiyeler
100.975.680 -9.635.172 719.739 37.740.430 443.362.382 34.791.012 607.954.071 607.954.071


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
18.272.261 16.636.177
Dönem Karı (Zararı)
34.791.012 15.514.837
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
25 34.791.012 15.514.837
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
24.907.282 10.950.134
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12-13 6.019.302 5.369.167
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
487.563 411.802
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 475.103 411.802
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 12.460 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
594.884 131.914
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
8 -312.869 -110.471
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
8 907.753 242.385
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
8.806.740 2.867.278
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
6-22 8.806.740 2.867.278
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 8.644.462 2.130.179
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
354.331 39.794
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
21 354.331 39.794
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-32.499.094 -8.815.061
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-28.127.927 -28.200.844
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -28.127.927 -28.200.844
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-593.239 -2.233.395
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -593.239 -2.233.395
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -28.396.838 -1.095.502
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.570.810 4.215.542
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 249.772 -14.716
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 6.321.038 4.230.258
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
18.048.100 18.499.138
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
4 13.922.030 17.819.239
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
4.126.070 679.899
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
27.199.200 17.649.910
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -520.345 -764.812
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
24 -8.406.594 -248.921
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-11.374.380 -9.864.441
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
6 -5.396.700 -1.251.093
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
130 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 130 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.977.810 -8.613.348
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -5.284.870 -7.846.340
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -692.940 -767.008
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-26.649.408 -27.824.896
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
24.600 19.003.317
Kredilerden Nakit Girişleri
7 24.600 19.003.317
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-8.854.769 -29.008.974
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -8.854.769 -29.008.974
Ödenen Temettüler
18 -17.819.239 -17.819.239
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-19.751.527 -21.053.160
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-19.751.527 -21.053.160
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 103.601.610 146.804.480
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 83.850.083 125.751.320


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 83.850.083 103.601.610
Ticari Alacaklar
185.358.187 158.138.013
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 185.358.187 158.138.013
Diğer Alacaklar
467.526 239.642
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 467.526 239.642
Stoklar
10 252.114.908 223.718.070
Peşin Ödenmiş Giderler
9.679.427 7.825.633
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 9.679.427 7.825.633
Diğer Dönen Varlıklar
5.116.472 6.604.911
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
5.116.472 6.604.911
ARA TOPLAM
536.586.603 500.127.879
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
536.586.603 500.127.879
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
34.193.833 37.603.873
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
6 34.193.833 37.603.873
Diğer Alacaklar
360 360
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 360 360
Maddi Duran Varlıklar
155.095.194 155.783.795
Arazi ve Arsalar
12 1.962.547 1.962.547
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
12 173.963 182.421
Binalar
12 20.123.503 20.299.898
Tesis, Makine ve Cihazlar
12 109.642.160 108.257.332
Taşıtlar
12 15.122 21.603
Mobilya ve Demirbaşlar
12 4.871.236 4.828.425
Yapılmakta Olan Yatırımlar
12 18.306.663 20.231.569
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4.259.156 3.966.507
Diğer Haklar
13 1.747.856 2.108.210
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
13 2.501.536 1.849.413
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 9.764 8.884
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 5.050.784 1.243.648
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
198.599.327 198.598.183
TOPLAM VARLIKLAR
735.185.930 698.726.062
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
24.600 8.854.769
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
24.600 8.854.769
Banka Kredileri
7 24.600 8.854.769
Ticari Borçlar
57.651.773 51.393.832
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4-8 327.716 77.944
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 57.324.057 51.315.888
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 3.353.802 3.001.813
Diğer Borçlar
17.820.658 3.898.628
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 17.820.658 3.898.628
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10.838.580 6.912.278
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 10.838.580 6.912.278
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 12.069.928 8.308.149
Kısa Vadeli Karşılıklar
919.520 908.060
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 919.520 908.060
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
6.395.250 6.546.471
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
6.395.250 6.546.471
ARA TOPLAM
109.074.111 89.824.000
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
109.074.111 89.824.000
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
18.157.748 16.786.864
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 18.157.748 16.786.864
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
18.157.748 16.786.864
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
127.231.859 106.610.864
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
607.954.071 592.115.198
Ödenmiş Sermaye
18 100.975.680 100.975.680
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-8.915.433 -7.782.533
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-8.915.433 -7.782.533
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -9.635.172 -8.502.272
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 719.739 719.739
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
37.740.430 29.272.804
Yasal Yedekler
18 37.740.430 29.272.804
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 443.362.382 330.827.137
Net Dönem Karı veya Zararı
25 34.791.012 138.822.110
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
607.954.071 592.115.198
TOPLAM KAYNAKLAR
735.185.930 698.726.062


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 292.439.484 179.684.230
Satışların Maliyeti
19 -232.374.038 -160.407.078
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
60.065.446 19.277.152
BRÜT KAR (ZARAR)
60.065.446 19.277.152
Genel Yönetim Giderleri
20 -3.999.707 -3.448.709
Pazarlama Giderleri
20 -11.945.144 -8.765.443
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
20 -763.036 -983.052
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 13.703.371 9.319.916
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -10.069.074 -2.016.327
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
46.991.856 13.383.537
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 14.850.601 13.096.344
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
22 -18.091.688 -8.202.432
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
43.750.769 18.277.449
Finansman Giderleri
23 -315.295 -632.433
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
43.435.474 17.645.016
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-8.644.462 -2.130.179
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -12.168.373 -854.701
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 3.523.911 34.791.012 15.514.837
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
25 34.791.012 15.514.837
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,34500000 0,15400000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.132.900 -855.570
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -1.416.125 -1.096.884
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
24 283.225 241.314
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
24 283.225 241.314
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.132.900 -855.570
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
33.658.112 14.659.267
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
33.658.112 14.659.267http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931391


BIST
'
18:059.722
Değişim :  0,80% |  77,07
Açılış :  9.716  
Önceki Kapanış :  9.645  
En Düşük
9.668
En Yüksek
9.767
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
BURCE 258,50 246.466.441 % 10,00  
EDIP 23,76 11.400.951 % 10,00  
VAKBN 18,59 2.543.228.297 % 10,00  
SNKRN 40,26 4.902.534 % 10,00  
KENT 1.408,00 21.600.128 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,5481 32,5709 % 0,07  
Euro 34,8178 34,8599 % -0,02  
Sterlin 40,1962 40,3977 % -0,28  
Frank 35,3651 35,5423 % -0,40  
Riyal 8,6193 8,6625 % -0,15  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 27,22 27,25 % 0,66  
Platin 905,98 908,28 % 0,66  
Paladyum 1.005,01 1.007,96 % 0,66  
Brent Pet. 87,97 87,97 % 0,66  
Altın Ons 2.323,30 2.323,56 % 0,66