***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

04.08.2021 18:20
***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
100.975.680 -6.868.919 37.881 25.211.405 296.254.927 56.452.848 472.063.822 472.063.822
Transferler
4.061.399 52.391.449 -56.452.848 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-904.237 40.652.818 39.748.581 39.748.581
Dönem Karı (Zararı)
25 40.652.818 40.652.818 40.652.818
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
16-24 -904.237 -904.237 -904.237
Kar Payları
18 -17.819.239 -17.819.239 -17.819.239
Dönem Sonu Bakiyeler
100.975.680 -7.773.156 37.881 29.272.804 330.827.137 40.652.818 493.993.164 493.993.164
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
100.975.680 -8.502.272 719.739 29.272.804 330.827.137 138.822.110 592.115.198 592.115.198
Transferler
8.467.626 130.354.484 -138.822.110 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.114.078 91.843.030 90.728.952 90.728.952
Dönem Karı (Zararı)
25 91.843.030 91.843.030 91.843.030
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
16-24 -1.114.078 -1.114.078 -1.114.078
Kar Payları
18 -17.819.239 -17.819.239 -17.819.239
Dönem Sonu Bakiyeler
100.975.680 -9.616.350 719.739 37.740.430 443.362.382 91.843.030 665.024.911 665.024.911


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
37.927.566 47.030.069
Dönem Karı (Zararı)
91.843.030 40.652.818
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
25 91.843.030 40.652.818
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
58.533.306 14.977.663
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12-13 12.186.256 11.045.121
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
987.995 822.974
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 960.535 822.774
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 27.460 200
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
727.968 78.151
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
8 -294.300 -77.930
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
8 1.022.268 156.081
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
13.360.205 -714.781
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
6-22 13.360.205 -714.781
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 30.907.340 3.110.375
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
363.542 635.823
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
21 363.542 635.823
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-91.157.091 -6.503.790
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6 0 19.317.880
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.062.155 -5.423.987
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -1.062.155 -5.423.987
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.411.856 -3.439.742
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -6.411.856 -3.439.742
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -80.051.657 -21.908.697
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-723.920 1.496.402
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 193.490 119.758
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -917.410 1.376.644
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.907.503 3.454.354
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
4 -3.896.084 3.897.887
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 988.581 -443.533
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
59.219.245 49.126.691
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -749.397 -1.142.502
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
24 -20.542.282 -954.120
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-39.824.740 -13.722.015
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
6 -5.396.699 -1.251.093
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
130 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 130 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-34.428.171 -12.470.922
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -32.606.220 -11.023.250
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -1.821.951 -1.447.672
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-26.671.065 -29.138.310
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.943 17.689.903
Kredilerden Nakit Girişleri
7 2.943 17.689.903
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-8.854.769 -29.008.974
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -8.854.769 -29.008.974
Ödenen Temettüler
18 -17.819.239 -17.819.239
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-28.568.239 4.169.744
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-28.568.239 4.169.744
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 103.601.610 111.481.285
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 75.033.371 115.651.029


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 75.033.371 103.601.610
Ticari Alacaklar
158.177.900 158.138.013
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 158.177.900 158.138.013
Diğer Alacaklar
862.500 239.642
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 862.500 239.642
Stoklar
10 303.769.727 223.718.070
Peşin Ödenmiş Giderler
8.063.762 7.825.633
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 8.063.762 7.825.633
Diğer Dönen Varlıklar
12.155.420 6.604.911
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
12.155.420 6.604.911
ARA TOPLAM
558.062.680 500.127.879
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
558.062.680 500.127.879
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
29.640.368 37.603.873
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
6 29.640.368 37.603.873
Diğer Alacaklar
720 360
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 720 360
Maddi Duran Varlıklar
176.665.892 155.783.795
Arazi ve Arsalar
12 1.962.547 1.962.547
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
12 941.780 182.421
Binalar
12 21.287.316 20.299.898
Tesis, Makine ve Cihazlar
12 106.469.313 108.257.332
Taşıtlar
12 8.641 21.603
Mobilya ve Demirbaşlar
12 5.192.444 4.828.425
Yapılmakta Olan Yatırımlar
12 40.803.851 20.231.569
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4.962.652 3.966.507
Diğer Haklar
13 1.744.819 2.108.210
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
13 3.208.069 1.849.413
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 9.764 8.884
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 8.217.413 1.243.648
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
219.487.045 198.598.183
TOPLAM VARLIKLAR
777.549.725 698.726.062
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.943 8.854.769
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.943 8.854.769
Banka Kredileri
7 2.943 8.854.769
Ticari Borçlar
50.375.612 51.393.832
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4-8 271.434 77.944
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 50.104.178 51.315.888
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 3.891.171 3.001.813
Diğer Borçlar
2.544 3.898.628
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4-9 2.544 3.898.628
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
5.970.731 6.912.278
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 5.970.731 6.912.278
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 25.368.452 8.308.149
Kısa Vadeli Karşılıklar
934.430 908.060
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 934.430 908.060
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
7.588.331 6.546.471
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
7.588.331 6.546.471
ARA TOPLAM
94.134.214 89.824.000
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
94.134.214 89.824.000
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
18.390.600 16.786.864
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 18.390.600 16.786.864
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
18.390.600 16.786.864
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
112.524.814 106.610.864
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
665.024.911 592.115.198
Ödenmiş Sermaye
18 100.975.680 100.975.680
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-8.896.611 -7.782.533
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-8.896.611 -7.782.533
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -9.616.350 -8.502.272
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 719.739 719.739
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
37.740.430 29.272.804
Yasal Yedekler
18 37.740.430 29.272.804
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 443.362.382 330.827.137
Net Dönem Karı veya Zararı
25 91.843.030 138.822.110
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
665.024.911 592.115.198
TOPLAM KAYNAKLAR
777.549.725 698.726.062


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 605.153.986 319.580.313 312.714.502 139.896.083
Satışların Maliyeti
19 -457.236.798 -277.155.163 -224.862.760 -116.748.085
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
147.917.188 42.425.150 87.851.742 23.147.998
BRÜT KAR (ZARAR)
147.917.188 42.425.150 87.851.742 23.147.998
Genel Yönetim Giderleri
20 -8.890.354 -7.454.877 -4.890.647 -4.006.168
Pazarlama Giderleri
20 -27.408.185 -14.646.443 -15.463.041 -5.881.000
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
20 -1.609.591 -1.989.853 -846.555 -1.006.801
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 26.628.118 15.413.072 12.924.747 6.093.156
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -10.477.316 -2.685.712 -408.242 -669.385
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
126.159.860 31.061.337 79.168.004 17.677.800
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 26.574.008 26.249.684 11.723.407 13.153.340
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
22 -29.646.446 -12.400.200 -11.554.758 -4.197.768
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
123.087.422 44.910.821 79.336.653 26.633.372
Finansman Giderleri
23 -337.052 -1.147.628 -21.757 -515.195
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
122.750.370 43.763.193 79.314.896 26.118.177
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-30.907.340 -3.110.375 -22.262.878 -980.196
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -37.602.586 -1.305.161 -25.434.213 -450.460
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 6.695.246 -1.805.214 3.171.335 -529.736
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
91.843.030 40.652.818 57.052.018 25.137.981
DÖNEM KARI (ZARARI)
25 91.843.030 40.652.818 57.052.018 25.137.981
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
25 91.843.030 40.652.818 57.052.018 25.137.981
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,90960000 0,40260000 0,56500000 0,24900000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.114.078 -904.237 18.822 -48.667
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -1.392.597 -1.159.278 23.528 -62.394
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
24 278.519 255.041 -4.706 13.727
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
24 278.519 255.041 -4.706 13.727
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.114.078 -904.237 18.822 -48.667
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
90.728.952 39.748.581 57.070.840 25.089.314
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
90.728.952 39.748.581 57.070.840 25.089.314http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954792


BIST'
18:059.525
Değişim :  -0,06% |  -5,88
Açılış :  9.565  
Önceki Kapanış :  9.530  
En Düşük
9.476
En Yüksek
9.602
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
DERIM 46,42 54.246.959 % 10,00  
SNICA 41,80 331.575.716 % 10,00  
SELGD 60,50 127.585.318 % 10,00  
BEYAZ 27,30 151.754.191 % 9,99  
GSRAY 8,93 904.141.603 % 9,98  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,5561 32,5777 % 0,32  
Euro 34,7125 34,7507 % 0,05  
Sterlin 40,2213 40,4229 % -0,01  
Frank 35,4493 35,6270 % -0,02  
Riyal 8,6223 8,6655 % -0,01  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 28,23 28,25 % 0,66  
Platin 937,59 940,95 % 0,66  
Paladyum 1.024,45 1.027,79 % 0,66  
Brent Pet. 86,93 86,93 % 0,66  
Altın Ons 2.380,85 2.381,13 % 0,66