***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

26.10.2021 18:17
***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
100.975.680 -6.868.919 37.881 25.211.405 296.254.927 56.452.848 472.063.822 472.063.822
Transferler
4.061.399 52.391.449 -56.452.848 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.617.406 681.858 90.184.853 89.249.305 89.249.305
Dönem Karı (Zararı)
25 90.184.853 90.184.853 90.184.853
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
16-24 -1.617.406 681.858 -935.548 -935.548
Kar Payları
18 -17.819.239 -17.819.239 -17.819.239
Dönem Sonu Bakiyeler
100.975.680 -8.486.325 719.739 29.272.804 330.827.137 90.184.853 543.493.888 543.493.888
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
8.467.626 130.354.484 -138.822.110 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.186.954 169.066.334 166.879.380 166.879.380
Dönem Karı (Zararı)
25 169.066.334 169.066.334 169.066.334
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
16-24 -2.186.954 -2.186.954 -2.186.954
Kar Payları
18 -17.819.239 -17.819.239 -17.819.239
Dönem Sonu Bakiyeler
82 169.066.334 741.175.339 741.175.339


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
21.264.317 110.090.183
Dönem Karı (Zararı)
169.066.334 90.184.853
S 1.509.683 1.288.281
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 27.710 70.135
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
384.919 386.930
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
8 -306.691 -201.910
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
8 691.610 588.840
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11.926.707 -7.150.345
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
6-22 11.926.707 -7.150.345
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 53.382.683 14.948.752
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
1.087.042 1.765.231
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
21 1.087.042 1.765.231
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-187.891.703 -4.913.327
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6 0 35.323.195
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-86.265.819 -20.737.148
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -86.265.819 -20.737.148
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.122.822 -7.733.361
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -10.122.822 -7.733.361
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -89.901.706 -37.969.998
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.534.361 11.274.766
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 140.463 9.396
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -2.674.824 11.265.370
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
933.005 14.929.219
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
4 -3.896.084 3.897.887
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 4.829.089 11.031.332
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
68.278.396 113.339.144
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -1.079.374 -1.785.445
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
24 -45.934.705 -1.463.516
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-51.780.176 -21.835.997
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
6 -5.396.700 -1.251.093
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
130 4
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 130 4
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-46.383.606 -20.584.908
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -43.745.592 -18.568.178
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -2.638.014 -2.016.730
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-26.668.599 11.245.314
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.409 58.073.527
Kredilerden Nakit Girişleri
7 5.409 58.073.527
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-8.854.769 -29.008.974
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -8.854.769 -29.008.974
Ödenen Temettüler
18 -17.819.239 -17.819.239
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-57.184.458 99.499.500
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-57.184.458 99.499.500
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 103.601.610 111.481.285
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 46.417.152 210.980.785


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 46.417.152 103.601.610
Ticari Alacaklar
243.712.222 158.138.013
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 243.712.222 158.138.013
Diğer Alacaklar
1.284.623 239.642
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 1.284.623 239.642
Stoklar
10 313.619.776 223.718.070
Peşin Ödenmiş Giderler
13.625.234 7.825.633
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 13.625.234 7.825.633
Diğer Dönen Varlıklar
9.882.735 6.604.911
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
9.882.735 6.604.911
ARA TOPLAM
628.541.742 500.127.879
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
628.541.742 500.127.879
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
31.073.866 37.603.873
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
6 31.073.866 37.603.873
Diğer Alacaklar
776 360
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 776 360
Maddi Duran Varlıklar
181.319.149 155.783.795
Arazi ve Arsalar
12 1.962.547 1.962.547
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
12 920.237 182.421
Binalar
12 21.248.549 20.299.898
Tesis, Makine ve Cihazlar
12 144.737.002 108.257.332
Taşıtlar
12 2.160 21.603
Mobilya ve Demirbaşlar
12 5.305.061 4.828.425
Yapılmakta Olan Yatırımlar
12 7.143.593 20.231.569
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4.942.567 3.966.507
Diğer Haklar
13 1.337.058 2.108.210
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
13 3.597.882 1.849.413
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 7.627 8.884
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 5.130.315 1.243.648
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
222.466.673 198.598.183
TOPLAM VARLIKLAR
851.008.415 698.726.062
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5.409 8.854.769
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5.409 8.854.769
Banka Kredileri
7 5.409 8.854.769
Ticari Borçlar
48.552.780 51.393.832
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4-8 218.407 77.944
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 48.334.373 51.315.888
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 3.776.782 3.001.813
Diğer Borçlar
2.544 3.898.628
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4-9 2.544 3.898.628
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9.543.429 6.912.278
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 9.543.429 6.912.278
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 19.096.056 8.308.149
Kısa Vadeli Karşılıklar
837.915 908.060
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 837.915 908.060
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
8.067.295 6.546.471
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
8.067.295 6.546.471
ARA TOPLAM
89.882.210 89.824.000
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
89.882.210 89.824.000
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
19.950.866 16.786.864
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 19.950.866 16.786.864
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
19.950.866 16.786.864
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
109.833.076 106.610.864
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
741.175.339 592.115.198
Ödenmiş Sermaye
18 100.975.680 100.975.680
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-9.969.487 -7.782.533
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-9.969.487 -7.782.533
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -10.689.226 -8.502.272
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 719.739 719.739
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
37.740.430 29.272.804
Yasal Yedekler
18 37.740.430 29.272.804
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 443.362.382 330.827.137
Net Dönem Karı veya Zararı
25 169.066.334 138.822.110
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
741.175.339 592.115.198
TOPLAM KAYNAKLAR
851.008.415 698.726.062


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 1.015.534.872 508.426.821 410.380.886 188.846.508
Satışların Maliyeti
19 -754.700.743 -428.261.233 -297.463.945 -151.106.070
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
260.834.129 80.165.588 112.916.941 37.740.438
BRÜT KAR (ZARAR)
260.834.129 80.165.588 112.916.941 37.740.438
Genel Yönetim Giderleri
20 -13.434.265 -11.589.204 -4.543.911 -4.134.327
Pazarlama Giderleri
20 -36.913.521 -22.812.954 -9.505.336 -8.166.511
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
20 -2.502.625 -4.205.769 -893.034 -2.215.916
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 33.541.797 30.669.241 6.913.679 15.256.169
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -16.019.842 -5.445.448 -5.542.526 -2.759.736
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
225.505.673 66.781.454 99.345.813 35.720.117
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 34.057.848 58.719.148 7.483.840 32.469.464
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
22 -36.757.023 -18.310.275 -7.110.577 -5.910.075
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
222.806.498 107.190.327 99.719.076 62.279.506
Finansman Giderleri
23 -357.481 -2.056.722 -20.429 -909.094
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
222.449.017 105.133.605 99.698.647 61.370.412
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-53.382.683 -14.948.752 -22.475.343 -11.838.377
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -56.722.612 -13.747.882 -19.120.026 -12.442.721
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 3.339.929 -1.200.870 -3.355.317 604.344
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
169.066.334 90.184.853 77.223.304 49.532.035
DÖNEM KARI (ZARARI)
25 169.066.334 90.184.853 77.223.304 49.532.035
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
25 169.066.334 90.184.853 77.223.304 49.532.035
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 1,67400000 0,89300000 0,76500000 0,49100000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.186.954 -1.617.406 -1.072.876 -713.169
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -2.733.693 -2.073.597 -1.341.096 -914.319
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
24 546.739 456.191 268.220 201.150
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
24 546.739 456.191 268.220 201.150
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.186.954 -1.617.406 -1.072.876 -713.169
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
166.879.380 88.567.447 76.150.428 48.818.866
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
166.879.380 88.567.447 76.150.428 48.818.866http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972539


BIST
'
18:059.645
Değişim :  -0,50% |  -48,44
Açılış :  9.795  
Önceki Kapanış :  9.693  
En Düşük
9.645
En Yüksek
9.832
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
AKYHO 6,90 29.290.868 % 0,00  
AVTUR 12,95 30.940.993 % 0,00  
AYEN 29,38 72.532.047 % 0,00  
BRMEN 5,97 1.331.606 % 0,00  
ATAGY 14,00 14.293.674 % 0,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,5416 32,5528 % 0,02  
Euro 34,8584 34,9210 % 0,16  
Sterlin 40,3100 40,5121 % 0,00  
Frank 35,5090 35,6870 % 0,01  
Riyal 8,6329 8,6761 % 0,00  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 27,27 27,30 % 0,66  
Platin 912,49 914,29 % 0,66  
Paladyum 1.017,88 1.022,08 % 0,66  
Brent Pet. 88,45 88,45 % 0,66  
Altın Ons 2.322,15 2.322,56 % 0,66