***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

10.02.2022 18:37
***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
100.975.680 -6.868.919 37.881 25.211.405 296.254.927 56.452.848 472.063.822 472.063.822
Transferler
4.061.399 52.391.449 -56.452.848 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.633.353 681.858 138.822.110 137.870.615 137.870.615
Dönem Karı (Zararı)
27 138.822.110 138.822.110 138.822.110
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
16-26 -1.633.353 681.858 -951.495 -951.495
Kar Payları
18 -17.819.239 -17.819.239 -17.819.239
Dönem Sonu Bakiyeler
100.975.680 -8.502.272 719.739 29.272.804 330.827.137 138.822.110 592.115.198 592.115.198
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
100.975.680 -8.502.272 719.739 29.272.804 330.827.137 138.822.110 592.115.198 592.115.198
Transferler
8.467.626 130.354.484 -138.822.110 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.132.368 403.327.293 401.194.925 401.194.925
Dönem Karı (Zararı)
27 403.327.293 403.327.293 403.327.293
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
16-26 -2.132.368 -2.132.368 -2.132.368
Kar Payları
18 -17.819.239 -17.819.239 -17.819.239
Dönem Sonu Bakiyeler
100.975.680 -10.634.640 719.739 37.740.430 443.362.382 403.327.293 975.490.884 975.490.884


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
148.569.906 67.558.682
Dönem Karı (Zararı)
403.327.293 138.822.110
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
27 403.327.293 138.822.110
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
141.347.584 31.024.333
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12-25 25.828.627 22.592.970
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.047.766 1.970.117
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 2.020.056 1.740.924
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15-22 27.710 229.193
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
399.030 577.740
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
8 -434.975 -322.266
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
8 834.005 900.006
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
9.059.710 -24.180.306
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
6-23 9.059.710 -24.180.306
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 97.838.045 28.210.867
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
6.174.406 1.852.945
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
22 6.174.406 1.852.945
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-329.830.749 -86.463.602
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6 0 35.323.195
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-101.370.734 -59.915.420
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -101.370.734 -59.915.420
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-23.469.575 -4.846.771
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -23.469.575 -4.846.771
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -253.848.075 -91.416.484
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
25.637.209 24.873.293
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 11.415 38.482
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 25.625.794 24.834.811
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
23.220.426 9.518.585
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
4 -3.896.084 3.897.887
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 27.116.510 5.620.698
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
214.844.128 83.382.841
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -1.218.884 -1.785.445
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
26 -65.055.338 -14.038.714
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-67.202.009 -37.464.913
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
6 -5.396.700 -1.251.093
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
130 4
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 130 4
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-61.805.439 -36.213.824
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -58.473.929 -33.383.769
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -3.331.510 -2.830.055
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-26.670.617 -37.973.444
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.391 8.854.769
Kredilerden Nakit Girişleri
7 3.391 8.854.769
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-8.854.769 -29.008.974
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -8.854.769 -29.008.974
Ödenen Temettüler
18 -17.819.239 -17.819.239
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
54.697.280 -7.879.675
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
54.697.280 -7.879.675
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 103.601.610 111.481.285
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 158.298.890 103.601.610


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 158.298.890 103.601.610
Ticari Alacaklar
258.674.742 158.138.013
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 258.674.742 158.138.013
Diğer Alacaklar
800.402 239.642
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 800.402 239.642
Stoklar
10 477.566.145 223.718.070
Peşin Ödenmiş Giderler
28.125.529 7.825.633
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 28.125.529 7.825.633
Diğer Dönen Varlıklar
9.210.774 6.604.911
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
19 9.210.774 6.604.911
ARA TOPLAM
932.676.482 500.127.879
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
932.676.482 500.127.879
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
33.940.863 37.603.873
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
6 33.940.863 37.603.873
Diğer Alacaklar
3.416 360
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 3.416 360
Maddi Duran Varlıklar
188.381.655 155.783.795
Arazi ve Arsalar
12 9.031.776 1.962.547
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
12 996.451 182.421
Binalar
12 21.048.709 20.299.898
Tesis, Makine ve Cihazlar
12 143.309.773 108.257.332
Taşıtlar
12 0 21.603
Mobilya ve Demirbaşlar
12 6.107.612 4.828.425
Yapılmakta Olan Yatırımlar
12 7.887.334 20.231.569
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.170.923 3.966.507
Diğer Haklar
13 911.417 2.108.210
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
13 250.904 1.849.413
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 8.602 8.884
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 33.870.696 1.243.648
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
257.367.553 198.598.183
TOPLAM VARLIKLAR
1.190.044.035 698.726.062
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.391 8.854.769
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.391 8.854.769
Banka Kredileri
7 3.391 8.854.769
Ticari Borçlar
76.596.066 51.393.832
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4-8 89.359 77.944
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 76.506.707 51.315.888
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 6.999.041 3.001.813
Diğer Borçlar
2.544 3.898.628
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4-9 2.544 3.898.628
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
20.704.930 6.912.278
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 20.704.930 6.912.278
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
26 73.184.811 8.308.149
Kısa Vadeli Karşılıklar
833.215 908.060
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 833.215 908.060
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15.975.656 6.546.471
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19 15.975.656 6.546.471
ARA TOPLAM
194.299.654 89.824.000
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
194.299.654 89.824.000
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
20.253.497 16.786.864
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 20.253.497 16.786.864
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
20.253.497 16.786.864
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
214.553.151 106.610.864
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
975.490.884 592.115.198
Ödenmiş Sermaye
18 100.975.680 100.975.680
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-9.914.901 -7.782.533
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-9.914.901 -7.782.533
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -10.634.640 -8.502.272
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 719.739 719.739
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
37.740.430 29.272.804
Yasal Yedekler
18 37.740.430 29.272.804
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 443.362.382 330.827.137
Net Dönem Karı veya Zararı
27 403.327.293 138.822.110
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
975.490.884 592.115.198
TOPLAM KAYNAKLAR
1.190.044.035 698.726.062


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 1.510.820.977 788.294.209
Satışların Maliyeti
20 -1.066.095.806 -645.842.193
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
444.725.171 142.452.016
BRÜT KAR (ZARAR)
444.725.171 142.452.016
Genel Yönetim Giderleri
21 -19.092.402 -16.347.812
Pazarlama Giderleri
21 -60.078.701 -33.068.585
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
21 -7.724.224 -4.923.860
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 164.564.831 38.167.344
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -40.703.348 -12.710.518
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
481.691.327 113.568.585
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 118.847.123 104.365.874
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 -98.980.123 -47.168.324
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
501.558.327 170.766.135
Finansman Giderleri
24 -392.989 -3.733.158
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
501.165.338 167.032.977
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-97.838.045 -28.210.867
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -129.932.001 -22.346.862
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 32.093.956 -5.864.005
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
403.327.293 138.822.110
DÖNEM KARI (ZARARI)
27 403.327.293 138.822.110
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
27 403.327.293 138.822.110
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 27 3,99430000 1,37480000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.132.368 -951.495
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -2.665.460 -2.041.691
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
681.858
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
26 533.092 408.338
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
26 533.092 408.338
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.132.368 -951.495
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
401.194.925 137.870.615
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
401.194.925 137.870.615http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1000937


BIST
'
14:329.717
Değişim :  -0,99% |  -97,16
Açılış :  9.759  
Önceki Kapanış :  9.814  
En Düşük
9.683
En Yüksek
9.824
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler14:30
LUKSK 122,10 38.870.637 % 10,00  
FLAP 10,68 132.364.688 % 9,99  
RYGYO 30,64 205.912.298 % 9,98  
ENTRA 16,10 227.802.104 % 9,97  
AKENR 19,96 313.105.859 % 9,97  
14:30 Alış Satış %  
Dolar 32,3957 32,4017 % 0,14  
Euro 34,5469 34,5567 % 0,37  
Sterlin 40,3637 40,5660 % 0,03  
Frank 35,4052 35,5827 % -0,14  
Riyal 8,6131 8,6563 % -0,32  
14:30 Alış Satış %  
Gümüş ONS 28,49 28,51 % 0,66  
Platin 974,79 976,61 % 0,66  
Paladyum 1.044,82 1.047,63 % 0,66  
Brent Pet. 89,83 89,83 % 0,66  
Altın Ons 2.358,30 2.358,66 % 0,66