***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

03.08.2022 18:25
***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
100.975.680 -8.502.272 719.739 29.272.804 330.827.137 138.822.110 592.115.198 592.115.198
Transferler
8.467.626 130.354.484 -138.822.110 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.114.078 91.843.030 90.728.952 90.728.952
Dönem Karı (Zararı)
25 91.843.030 91.843.030 91.843.030
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
16-24 -1.114.078 -1.114.078 -1.114.078
Kar Payları
18 -17.819.239 -17.819.239 -17.819.239
Dönem Sonu Bakiyeler
100.975.680 -9.616.350 719.739 37.740.430 443.362.382 91.843.030 665.024.911 665.024.911
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
100.975.680 -10.634.640 719.739 37.740.430 443.362.382 403.327.293 975.490.884 975.490.884
Transferler
21.682.590 61.683 381.583.020 -403.327.293 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.555.608 757.620 505.600.291 500.802.303 500.802.303
Dönem Karı (Zararı)
25 505.600.291 505.600.291 505.600.291
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
16-24 -5.555.608 757.620 -4.797.988 -4.797.988
Kar Payları
18 -28.048.802 -28.048.802 -28.048.802
Dönem Sonu Bakiyeler
100.975.680 -16.190.248 1.477.359 59.423.020 61.683 796.896.600 505.600.291 1.448.244.385 1.448.244.385


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-170.658.392 37.927.566
Dönem Karı (Zararı)
505.600.291 91.843.030
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
25 505.600.291 91.843.030
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
148.244.662 58.533.306
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12-13 13.962.676 12.186.256
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.354.875 987.995
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 1.354.775 960.535
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15-21 100 27.460
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
252.286 727.968
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
8 -721.561 -294.300
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
8 973.847 1.022.268
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-9.444.224 13.360.205
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
6-22 -9.444.224 13.360.205
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 142.053.938 30.907.340
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
65.111 363.542
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
21 65.111 363.542
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-686.856.747 -91.157.091
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-365.717.401 -1.062.155
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -365.717.401 -1.062.155
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-12.276.870 -6.411.856
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -12.276.870 -6.411.856
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -299.741.199 -80.051.657
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8.183.276 -723.920
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 368.763 193.490
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 7.814.513 -917.410
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-17.304.553 -2.907.503
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
4 1.758 -3.896.084
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -17.306.311 988.581
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-33.011.794 59.219.245
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -461.112 -749.397
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
24 -137.185.486 -20.542.282
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-157.569.438 -39.824.740
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
6 -16.864.686 -5.396.699
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 130
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 0 130
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-140.704.752 -34.428.171
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -138.645.537 -32.606.220
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -2.059.215 -1.821.951
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
283.308.641 -26.671.065
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
311.360.834 2.943
Kredilerden Nakit Girişleri
7 311.360.834 2.943
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.391 -8.854.769
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -3.391 -8.854.769
Ödenen Temettüler
18 -28.048.802 -17.819.239
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-44.919.189 -28.568.239
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-44.919.189 -28.568.239
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 158.298.890 103.601.610
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 113.379.701 75.033.371


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 113.379.701 158.298.890
Ticari Alacaklar
623.418.296 258.674.742
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 623.418.296 258.674.742
Diğer Alacaklar
1.495.067 800.402
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 1.495.067 800.402
Stoklar
10 777.307.344 477.566.145
Peşin Ödenmiş Giderler
46.967.062 28.125.529
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 46.967.062 28.125.529
Diğer Dönen Varlıklar
1.951.446 9.210.774
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
1.951.446 9.210.774
ARA TOPLAM
1.564.518.916 932.676.482
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.564.518.916 932.676.482
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
61.007.393 33.940.863
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
6 61.007.393 33.940.863
Diğer Alacaklar
3.416 3.416
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 3.416 3.416
Maddi Duran Varlıklar
313.425.576 188.381.655
Arazi ve Arsalar
12 119.679.125 9.031.776
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
12 952.100 996.451
Binalar
12 20.840.447 21.048.709
Tesis, Makine ve Cihazlar
12 139.720.285 143.309.773
Mobilya ve Demirbaşlar
12 6.542.149 6.107.612
Yapılmakta Olan Yatırımlar
12 25.691.470 7.887.334
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.803.967 1.170.923
Diğer Haklar
13 583.185 911.417
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
13 2.198.930 250.904
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 21.852 8.602
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 35.937.998 33.870.696
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
413.178.350 257.367.553
TOPLAM VARLIKLAR
1.977.697.266 1.190.044.035
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
311.360.834 3.391
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
311.360.834 3.391
Banka Kredileri
7 311.360.834 3.391
Ticari Borçlar
84.057.781 76.596.066
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4-8 458.122 89.359
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 83.599.659 76.506.707
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 5.314.832 6.999.041
Diğer Borçlar
4.302 2.544
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4-9 4.302 2.544
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9.847.806 20.704.930
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 9.847.806 20.704.930
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 78.731.663 73.184.811
Kısa Vadeli Karşılıklar
978.780 833.215
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 978.780 833.215
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11.065.213 15.975.656
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11.065.213 15.975.656
ARA TOPLAM
501.361.211 194.299.654
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
501.361.211 194.299.654
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
28.091.670 20.253.497
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 28.091.670 20.253.497
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
28.091.670 20.253.497
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
529.452.881 214.553.151
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.448.244.385 975.490.884
Ödenmiş Sermaye
18 100.975.680 100.975.680
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-14.712.889 -9.914.901
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-14.712.889 -9.914.901
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -16.190.248 -10.634.640
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 1.477.359 719.739
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
59.423.020 37.740.430
Yasal Yedekler
59.423.020 37.740.430
Diğer Yedekler
61.683 0
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 796.896.600 443.362.382
Net Dönem Karı veya Zararı
25 505.600.291 403.327.293
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.448.244.385 975.490.884
TOPLAM KAYNAKLAR
1.977.697.266 1.190.044.035


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 1.733.565.602 605.153.986 962.942.675 312.714.502
Satışların Maliyeti
19 -1.078.687.224 -457.236.798 -609.935.974 -224.862.760
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
654.878.378 147.917.188 353.006.701 87.851.742
BRÜT KAR (ZARAR)
654.878.378 147.917.188 353.006.701 87.851.742
Genel Yönetim Giderleri
20 -13.345.689 -8.890.354 -6.870.943 -4.890.647
Pazarlama Giderleri
20 -50.279.447 -27.408.185 -27.807.069 -15.463.041
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
20 -1.997.095 -1.609.591 -1.036.471 -846.555
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 72.949.019 26.628.118 46.187.630 12.924.747
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -22.325.907 -10.477.316 -17.942.282 -408.242
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
639.879.259 126.159.860 345.537.566 79.168.004
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 46.658.967 26.574.008 19.865.127 11.723.407
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
22 -24.696.992 -29.646.446 -7.859.105 -11.554.758
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
661.841.234 123.087.422 357.543.588 79.336.653
Finansman Giderleri
23 -14.187.005 -337.052 -12.056.819 -21.757
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
647.654.229 122.750.370 345.486.769 79.314.896
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-142.053.938 -30.907.340 -75.296.515 -22.262.878
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -142.732.338 -37.602.586 -78.902.921 -25.434.213
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 678.400 6.695.246 3.606.406 3.171.335
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
505.600.291 91.843.030 270.190.254 57.052.018
DÖNEM KARI (ZARARI)
25 505.600.291 91.843.030 270.190.254 57.052.018
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
25 505.600.291 91.843.030 270.190.254 57.052.018
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 5,00700000 0,91000000 2,67600000 0,56500000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-4.797.988 -1.114.078 693.090 18.822
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -6.944.510 -1.392.597 -80.663 23.528
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
757.620 0 757.620 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
24 1.388.902 278.519 16.133 -4.706
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
24 1.388.902 278.519 16.133 -4.706
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-4.797.988 -1.114.078 693.090 18.822
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
500.802.303 90.728.952 270.883.344 57.070.840
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
500.802.303 90.728.952 270.883.344 57.070.840http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051595


BIST
'
18:059.645
Değişim :  -0,50% |  -48,44
Açılış :  9.795  
Önceki Kapanış :  9.693  
En Düşük
9.645
En Yüksek
9.832
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
KONKA 59,40 226.066.049 % 10,00  
REEDR 47,54 1.389.861.758 % 10,00  
ISGSY 34,32 129.557.024 % 10,00  
KLGYO 5,61 191.853.035 % 10,00  
SNICA 47,30 289.234.773 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,4869 32,4965 % -0,01  
Euro 34,6400 34,6714 % -0,05  
Sterlin 39,8460 40,0458 % -0,49  
Frank 35,3830 35,5603 % -0,48  
Riyal 8,5953 8,6384 % -0,38  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 27,22 27,25 % 0,66  
Platin 923,96 925,26 % 0,66  
Paladyum 1.012,73 1.018,79 % 0,66  
Brent Pet. 86,95 86,95 % 0,66  
Altın Ons 2.328,34 2.328,57 % 0,66