***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

26.10.2022 18:19
***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
100.975.680 -8.502.272 719.739 29.272.804 330.827.137 138.822.110 592.115.198 592.115.198
Transferler
8.467.626 130.354.484 -138.822.110 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.186.954 169.066.334 166.879.380 166.879.380
Dönem Karı (Zararı)
25 169.066.334 169.066.334 169.066.334
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
16-24 -2.186.954 -2.186.954 -2.186.954
Kar Payları
18 -17.819.239 -17.819.239 -17.819.239
Dönem Sonu Bakiyeler
100.975.680 -10.689.226 719.739 37.740.430 443.362.382 169.066.334 741.175.339 741.175.339
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
100.975.680 -10.634.640 719.739 37.740.430 443.362.382 403.327.293 975.490.884 975.490.884
Transferler
21.682.590 61.683 381.583.020 -403.327.293 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-14.321.295 757.620 765.021.704 751.458.029 751.458.029
Dönem Karı (Zararı)
25 765.021.704 765.021.704 765.021.704
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
16-24 -14.321.295 757.620 -13.563.675 -13.563.675
Kar Payları
18 -28.048.802 -28.048.802 -28.048.802
Dönem Sonu Bakiyeler
100.975.680 -24.955.935 1.477.359 59.423.020 61.683 796.896.600 765.021.704 1.698.900.111 1.698.900.111


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
124.510.109 21.264.317
Dönem Karı (Zararı)
765.021.704 169.066.334
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
25 765.021.704 169.066.334
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
116.321.514 87.103.765
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12-13 21.090.425 18.785.021
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.709.912 1.537.393
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 2.653.738 1.509.683
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15-21 56.174 27.710
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-84.869 384.919
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
8 -647.954 -306.691
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
8 563.085 691.610
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-56.749.668 11.926.707
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
6-22 -56.749.668 11.926.707
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 149.089.681 53.382.683
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
266.033 1.087.042
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
21 266.033 1.087.042
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-538.933.967 -187.891.703
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-185.690.206 -86.265.819
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -185.690.206 -86.265.819
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-33.230.380 -10.122.822
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -33.230.380 -10.122.822
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -341.394.596 -89.901.706
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
33.242.827 -2.534.361
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 26.852 140.463
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 33.215.975 -2.674.824
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.861.612 933.005
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
4 1.758 -3.896.084
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -11.863.370 4.829.089
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
342.409.251 68.278.396
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -1.511.537 -1.079.374
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
24 -216.387.605 -45.934.705
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-189.237.937 -51.780.176
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
6 -16.864.686 -5.396.700
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 130
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 0 130
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-172.373.251 -46.383.606
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -168.896.889 -43.745.592
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -3.476.362 -2.638.014
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
271.285.623 -26.668.599
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
299.337.816 5.409
Kredilerden Nakit Girişleri
7 299.337.816 5.409
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.391 -8.854.769
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -3.391 -8.854.769
Ödenen Temettüler
18 -28.048.802 -17.819.239
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
206.557.795 -57.184.458
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
206.557.795 -57.184.458
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 158.298.890 103.601.610
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 364.856.685 46.417.152


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 364.856.685 158.298.890
Ticari Alacaklar
443.801.863 258.674.742
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 443.801.863 258.674.742
Diğer Alacaklar
1.758.430 800.402
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 1.758.430 800.402
Stoklar
10 818.960.741 477.566.145
Peşin Ödenmiş Giderler
55.860.481 28.125.529
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 55.860.481 28.125.529
Diğer Dönen Varlıklar
13.748.174 9.210.774
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
13.748.174 9.210.774
ARA TOPLAM
1.698.986.374 932.676.482
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.698.986.374 932.676.482
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
108.312.837 33.940.863
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
6 108.312.837 33.940.863
Diğer Alacaklar
3.416 3.416
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 3.416 3.416
Maddi Duran Varlıklar
336.463.539 188.381.655
Arazi ve Arsalar
12 124.255.125 9.031.776
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
12 1.168.603 996.451
Binalar
12 20.711.946 21.048.709
Tesis, Makine ve Cihazlar
12 136.180.352 143.309.773
Mobilya ve Demirbaşlar
12 10.900.792 6.107.612
Yapılmakta Olan Yatırımlar
12 43.246.721 7.887.334
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4.105.832 1.170.923
Diğer Haklar
13 649.008 911.417
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
13 3.431.762 250.904
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 25.062 8.602
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 63.207.147 33.870.696
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
512.092.771 257.367.553
TOPLAM VARLIKLAR
2.211.079.145 1.190.044.035
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
299.337.816 3.391
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
299.337.816 3.391
Banka Kredileri
7 299.337.816 3.391
Ticari Borçlar
109.190.939 76.596.066
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4-8 116.211 89.359
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 109.074.728 76.506.707
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 7.822.265 6.999.041
Diğer Borçlar
4.302 2.544
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4-9 4.302 2.544
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13.595.864 20.704.930
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 13.595.864 20.704.930
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 31.643.015 73.184.811
Kısa Vadeli Karşılıklar
889.389 833.215
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 889.389 833.215
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10.398.128 15.975.656
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10.398.128 15.975.656
ARA TOPLAM
472.881.718 194.299.654
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
472.881.718 194.299.654
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
39.297.316 20.253.497
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 39.297.316 20.253.497
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
39.297.316 20.253.497
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
512.179.034 214.553.151
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.698.900.111 975.490.884
Ödenmiş Sermaye
18 100.975.680 100.975.680
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-23.478.576 -9.914.901
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-23.478.576 -9.914.901
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -24.955.935 -10.634.640
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 1.477.359 719.739
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
59.423.020 37.740.430
Yasal Yedekler
59.423.020 37.740.430
Diğer Yedekler
61.683 0
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 796.896.600 443.362.382
Net Dönem Karı veya Zararı
25 765.021.704 403.327.293
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.698.900.111 975.490.884
TOPLAM KAYNAKLAR
2.211.079.145 1.190.044.035


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 2.511.475.287 1.015.534.872 777.909.685 410.380.886
Satışların Maliyeti
19 -1.643.682.203 -754.700.743 -564.994.979 -297.463.945
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
867.793.084 260.834.129 212.914.706 112.916.941
BRÜT KAR (ZARAR)
867.793.084 260.834.129 212.914.706 112.916.941
Genel Yönetim Giderleri
20 -23.706.852 -13.434.265 -10.361.163 -4.543.911
Pazarlama Giderleri
20 -70.194.505 -36.913.521 -19.915.058 -9.505.336
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
20 -3.079.021 -2.502.625 -1.081.926 -893.034
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 104.315.862 33.541.797 31.366.843 6.913.679
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -20.969.970 -16.019.842 1.355.937 -5.542.526
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
854.158.598 225.505.673 214.279.339 99.345.813
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 116.399.837 34.057.848 69.740.870 7.483.840
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
22 -31.431.231 -36.757.023 -6.734.239 -7.110.577
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
939.127.204 222.806.498 277.285.970 99.719.076
Finansman Giderleri
23 -25.015.819 -357.481 -10.828.814 -20.429
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
914.111.385 222.449.017 266.457.156 99.698.647
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-149.089.681 -53.382.683 -7.035.743 -22.475.343
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -174.845.808 -56.722.612 -32.113.470 -19.120.026
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 25.756.127 3.339.929 25.077.727 -3.355.317
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
765.021.704 169.066.334 259.421.413 77.223.304
DÖNEM KARI (ZARARI)
25 765.021.704 169.066.334 259.421.413 77.223.304
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
25 765.021.704 169.066.334 259.421.413 77.223.304
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 7,57600000 1,67400000 2,56900000 0,76500000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-13.563.675 -2.186.954 -8.765.687 -1.072.876
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -17.901.619 -2.733.693 -10.957.109 -1.341.096
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
757.620 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
24 3.580.324 546.739 2.191.422 268.220
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
24 3.580.324 546.739 2.191.422 268.220
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-13.563.675 -2.186.954 -8.765.687 -1.072.876
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
751.458.029 166.879.380 250.655.726 76.150.428
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
751.458.029 166.879.380 250.655.726 76.150.428http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074441


BIST
'
15:029.682
Değişim :  0,38% |  36,54
Açılış :  9.716  
Önceki Kapanış :  9.645  
En Düşük
9.668
En Yüksek
9.767
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler15:02
UZERB 749,00 24.329.018 % 9,99  
ULAS 31,52 35.165.011 % 9,98  
HATSN 71,20 775.097.928 % 9,96  
SODSN 186,70 5.199.380 % 9,95  
TGSAS 84,05 39.247.454 % 9,94  
15:02 Alış Satış %  
Dolar 32,5155 32,5210 % -0,08  
Euro 34,7834 34,7917 % -0,21  
Sterlin 40,1245 40,3257 % -0,46  
Frank 35,2989 35,4759 % -0,59  
Riyal 8,6072 8,6503 % -0,29  
15:02 Alış Satış %  
Gümüş ONS 27,07 27,11 % 0,66  
Platin 913,11 914,50 % 0,66  
Paladyum 1.017,85 1.022,12 % 0,66  
Brent Pet. 88,21 88,21 % 0,66  
Altın Ons 2.314,93 2.315,26 % 0,66