***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

24.04.2017 18:27
***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
100.975.680 734.940 -2.175.285 6.392.228 11.087.426 59.278.241 7.725.942 184.019.172 184.019.172
Transferler
232.473 7.493.469 -7.725.942 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-369.299 5.929.885 5.560.586 5.560.586
Dönem Karı (Zararı)
5.929.885 5.929.885 5.929.885
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
18 -369.299 -369.299 -369.299
Kar Payları
19 -3.563.836 -3.563.836 -3.563.836
Dönem Sonu Bakiyeler
100.975.680 734.940 -2.544.584 6.392.228 11.319.899 63.207.874 5.929.885 186.015.922 186.015.922
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
100.975.680 734.940 -2.740.456 6.392.228 -88.585 11.319.899 63.207.874 28.698.151 208.499.731 208.499.731
Transferler
1.368.621 27.329.530 -28.698.151 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-275.623 -8.430 13.796.555 13.512.502 13.512.502
Dönem Karı (Zararı)
13.796.555 13.796.555 13.796.555
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
18 -275.623 -8.430 -284.053 -284.053
Kar Payları
19 -3.563.836 -3.563.836 -3.563.836
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
100.975.680 734.940 -3.016.079 6.392.228 -97.015 12.688.520 86.973.568 13.796.555 218.448.397 218.448.397


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
15.127.770 4.980.459
Dönem Karı (Zararı)
13.796.555 5.929.885
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
13.796.555 5.929.885
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
7.966.715 2.541.859
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13,14 3.096.650 2.394.619
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
17,22 548.623 248.090
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 206.623 244.590
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 342.000 3.500
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
8 301.028 220.200
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
8 -106.411 -67.955
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
8 407.439 288.155
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
6,23 945.812 -428.292
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
6,23 945.812 -428.292
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
12 -484.379 -594.457
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
12 -484.379 -594.457
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 3.278.088 1.190.175
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
22 280.893 -488.476
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
22 280.893 -488.476
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-4.972.607 -3.005.719
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -2.483.582 -2.690.729
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -2.483.582 -2.690.729
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-174.072 865.235
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-174.072 865.235
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -11.272.938 -5.806.357
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 3.734.473 948.773
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4,8 35.889 77.312
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 3.698.584 871.461
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.223.512 3.677.359
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
3.563.836 3.563.836
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.659.676 113.523
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
16.790.663 5.466.025
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -139.111 -206.435
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
25 -1.523.782 -279.131
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-11.200.122 -1.027.633
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 10.000 506.567
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 10.000 506.567
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13,14 -11.210.122 -1.534.200
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -10.670.881 -966.457
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -539.241 -567.743
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.261.860 -9.721.002
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 59.711.180 21.570.161
Kredilerden Nakit Girişleri
7 59.711.180 21.570.161
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -48.885.484 -27.727.327
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -48.885.484 -27.727.327
Ödenen Temettüler
19 -3.563.836 -3.563.836
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.189.508 -5.768.176
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.189.508 -5.768.176
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 10.413.502 8.430.488
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 21.603.010 2.662.312


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 21.603.010 10.413.502
Ticari Alacaklar
8 67.610.988 65.534.845
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 67.610.988 65.534.845
Diğer Alacaklar
9 325.798 215.381
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 325.798 215.381
Stoklar
10 71.163.064 59.890.126
Peşin Ödenmiş Giderler
11 2.396.908 2.878.771
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 2.396.908 2.878.771
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 0
Diğer Dönen Varlıklar
9.865.910 9.320.392
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
9.865.910 9.320.392
ARA TOPLAM
172.965.678 148.253.017
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
172.965.678 148.253.017
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 10.402.041 11.347.853
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
6 10.402.041 11.347.853
Diğer Alacaklar
9 85 85
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 85 85
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
12 29.140.821 28.664.872
Maddi Duran Varlıklar
13 105.825.916 98.489.689
Arazi ve Arsalar
13 1.962.547 1.962.547
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
13 599.105 617.797
Binalar
13 12.227.422 8.216.787
Tesis, Makine ve Cihazlar
13 66.464.414 61.257.509
Taşıtlar
13 497.327 553.065
Mobilya ve Demirbaşlar
13 4.355.915 4.075.852
Yapılmakta Olan Yatırımlar
13 19.719.186 21.806.132
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 1.852.402 1.366.050
Diğer Haklar
14 550.913 292.391
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
14 1.301.489 1.073.659
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 4.877.078 4.528.521
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
152.098.343 144.397.070
TOPLAM VARLIKLAR
325.064.021 292.650.087
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 36.075.855 26.561.243
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 36.075.855 26.561.243
Banka Kredileri
7 36.075.855 26.561.243
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 15.818.725 14.904.441
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 15.818.725 14.904.441
Banka Kredileri
7 15.818.725 14.904.441
Ticari Borçlar
4,8 25.436.799 21.808.737
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4,8 232.523 196.634
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 25.204.276 21.612.103
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 1.952.596 2.142.656
Diğer Borçlar
4 3.563.836
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 3.563.836
Ertelenmiş Gelirler
11 2.073.674 742.127
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
11 2.073.674 742.127
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 3.554.831 1.520.873
Kısa Vadeli Karşılıklar
16 947.982 605.982
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 947.982 605.982
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.264.334 746.145
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.264.334 746.145
ARA TOPLAM
90.688.632 69.032.204
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
90.688.632 69.032.204
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 7.816.600 7.419.800
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 7.816.600 7.419.800
Banka Kredileri
7 7.816.600 7.419.800
Uzun Vadeli Karşılıklar
17 8.110.392 7.698.352
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 8.110.392 7.698.352
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
15.926.992 15.118.152
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
106.615.624 84.150.356
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
218.448.397 208.499.731
Ödenmiş Sermaye
19 100.975.680 100.975.680
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
4.014.074 4.298.127
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
4.111.089 4.386.712
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
19 734.940 734.940
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -3.016.079 -2.740.456
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 6.392.228 6.392.228
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-97.015 -88.585
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 12.688.520 11.319.899
Yasal Yedekler
19 12.688.520 11.319.899
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19 86.973.568 63.207.874
Net Dönem Karı veya Zararı
26 13.796.555 28.698.151
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
218.448.397 208.499.731
TOPLAM KAYNAKLAR
325.064.021 292.650.087


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 98.965.810 66.018.084
Satışların Maliyeti
20 -73.629.035 -54.325.322
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
25.336.775 11.692.762
BRÜT KAR (ZARAR)
25.336.775 11.692.762
Genel Yönetim Giderleri
21 -1.925.032 -1.479.291
Pazarlama Giderleri
21 -4.359.930 -4.145.971
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
21 -729.103 -181.602
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 2.644.198 1.798.829
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -1.392.319 -1.010.154
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
19.574.589 6.674.573
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 1.066.540 1.095.822
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 -1.823.781 -826.334
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
12 484.379 594.457
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
19.301.727 7.538.518
Finansman Giderleri
24 -2.227.084 -418.458
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
17.074.643 7.120.060
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.278.088 -1.190.175
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -3.557.738 -1.121.004
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 279.650 -69.171
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
13.796.555 5.929.885
DÖNEM KARI (ZARARI)
26 13.796.555 5.929.885
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
13.796.555 5.929.885
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 26 0,13700000 0,05900000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-284.053 -369.299
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -344.529 -461.623
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-8.430
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-8.430
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
25 68.906 92.324
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
25 68.906 92.324
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-284.053 -369.299
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
13.512.502 5.560.586
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
13.512.502 5.560.586http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/602470


BIST
'
18:059.548
Değişim :  -1,36% |  -131,71
Açılış :  9.645  
Önceki Kapanış :  9.680  
En Düşük
9.513
En Yüksek
9.650
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
MAGEN 18,37 576.507.472 % 10,00  
KCAER 63,25 1.832.055.682 % 10,00  
UFUK 379,50 27.577.234 % 10,00  
OYAYO 42,94 10.178.594 % 9,99  
DNISI 19,61 79.764.082 % 9,98  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,4922 32,5376 % 0,39  
Euro 34,5393 34,5829 % 0,26  
Sterlin 40,3660 40,5684 % 0,24  
Frank 35,5715 35,7498 % 0,20  
Riyal 8,6576 8,7010 % 0,36  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 28,21 28,24 % 0,66  
Platin 961,19 962,49 % 0,66  
Paladyum 1.013,66 1.016,43 % 0,66  
Brent Pet. 89,92 89,92 % 0,66  
Altın Ons 2.386,43 2.386,91 % 0,66