***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

03.08.2017 18:18
***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
19 100.975.680 734.940 -2.175.285 6.392.228 11.087.426 59.278.241 7.725.942 184.019.172 184.019.172
Transferler
232.473 7.493.469 -7.725.942 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-426.492 16.105.371 15.678.879 15.678.879
Dönem Karı (Zararı)
16.105.371 16.105.371 16.105.371
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-426.492 -426.492 -426.492
Kar Payları
19 -3.563.836 -3.563.836 -3.563.836
Dönem Sonu Bakiyeler
100.975.680 734.940 -2.601.777 6.392.228 11.319.899 63.207.874 16.105.371 196.134.215 196.134.215
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
19 100.975.680 734.940 -2.740.456 6.392.228 -88.585 11.319.899 63.207.874 28.698.151 208.499.731 208.499.731
Diğer Düzeltmeler
-13.989 -13.989 -13.989
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
100.975.680 734.940 -2.740.456 6.392.228 -88.585 11.319.899 63.193.885 28.698.151 208.485.742 208.485.742
Transferler
1.368.621 27.329.530 -28.698.151 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-307.130 -22.726 25.582.822 25.252.966 25.252.966
Dönem Karı (Zararı)
25.582.822 25.582.822 25.582.822
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-307.130 -22.726 -329.856 -329.856
Kar Payları
19 -3.563.836 -3.563.836 -3.563.836
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
100.975.680 734.940 -3.047.586 6.392.228 -111.311 12.688.520 86.959.579 25.582.822 230.174.872 230.174.872


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
14.893.712 491.818
Dönem Karı (Zararı)
25.582.822 16.105.371
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
25.582.822 16.105.371
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
13.882.418 6.005.786
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13-14 6.376.917 4.822.646
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
822.862 502.548
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 427.293 489.845
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 395.569 12.703
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
373.906 299.904
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
8 -104.627 -73.263
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
8 478.533 373.167
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
785.202 -1.302.721
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
6-23 785.202 -1.302.721
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-687.711 -1.207.671
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
12 -687.711 -1.207.671
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 5.930.348 3.371.659
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
280.894 -480.579
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
22 280.894 -480.579
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-19.276.785 -19.587.534
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.606.857 -13.720.933
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -6.606.857 -13.720.933
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.631.344 325.911
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -1.631.344 325.911
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -13.757.433 -13.150.063
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
306.949 3.530.183
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 5.381 104.611
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 301.568 3.425.572
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.411.900 3.427.368
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
126 3.563.836
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
2.411.774 -136.468
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
20.188.455 2.523.623
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -193.495 -638.879
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
25 -5.101.248 -1.392.926
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-18.408.105 -6.414.457
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10.001 506.630
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 10.001 506.630
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-18.418.106 -6.921.087
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -17.319.629 -5.805.034
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -1.098.477 -1.116.053
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.372.568 5.559.089
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
59.821.888 36.850.252
Kredilerden Nakit Girişleri
7 59.821.888 36.850.252
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-48.885.484 -27.727.327
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -48.885.484 -27.727.327
Ödenen Temettüler
19 -3.563.836 -3.563.836
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.858.175 -363.550
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.858.175 -363.550
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 10.413.502 8.430.488
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 14.271.677 8.066.938


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 14.271.677 10.413.502
Ticari Alacaklar
71.663.169 65.534.845
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 71.663.169 65.534.845
Diğer Alacaklar
319.034 215.381
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 319.034 215.381
Stoklar
10 73.647.559 59.890.126
Peşin Ödenmiş Giderler
2.985.312 2.878.771
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 2.985.312 2.878.771
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 0
Diğer Dönen Varlıklar
10.741.543 9.320.392
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
10.741.543 9.320.392
ARA TOPLAM
173.628.294 148.253.017
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
173.628.294 148.253.017
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
10.562.650 11.347.853
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
6 10.562.650 11.347.853
Diğer Alacaklar
85 85
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 85 85
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
12 29.329.857 28.664.872
Maddi Duran Varlıklar
109.256.372 98.489.689
Arazi ve Arsalar
13 1.962.547 1.962.547
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
13 618.575 617.797
Binalar
13 12.188.634 8.216.787
Tesis, Makine ve Cihazlar
13 71.985.228 61.257.509
Taşıtlar
13 449.733 553.065
Mobilya ve Demirbaşlar
13 4.540.642 4.075.852
Yapılmakta Olan Yatırımlar
13 17.511.013 21.806.132
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.349.661 1.366.050
Diğer Haklar
14 514.135 292.391
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
14 1.835.526 1.073.659
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 4.930.407 4.528.521
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
156.429.032 144.397.070
TOPLAM VARLIKLAR
330.057.326 292.650.087
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
51.791.945 26.561.243
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
51.791.945 26.561.243
Banka Kredileri
7 51.791.945 26.561.243
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8.029.943 14.904.441
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8.029.943 14.904.441
Banka Kredileri
7 8.029.943 14.904.441
Ticari Borçlar
22.011.059 21.808.737
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4-8 202.015 196.634
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 21.809.044 21.612.103
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 1.864.523 2.142.656
Diğer Borçlar
126
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 126
Ertelenmiş Gelirler
2.857.924 742.127
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
11 2.857.924 742.127
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 2.689.065 1.520.873
Kısa Vadeli Karşılıklar
946.099 605.982
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 946.099 605.982
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.375.707 746.145
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.375.707 746.145
ARA TOPLAM
91.566.391 69.032.204
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
91.566.391 69.032.204
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 7.419.800
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 7.419.800
Banka Kredileri
7 7.419.800
Uzun Vadeli Karşılıklar
8.316.063 7.698.352
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 8.316.063 7.698.352
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.316.063 15.118.152
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
99.882.454 84.150.356
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
230.174.872 208.499.731
Ödenmiş Sermaye
19 100.975.680 100.975.680
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
3.968.271 4.298.127
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
4.079.582 4.386.712
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
19 734.940 734.940
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -3.047.586 -2.740.456
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 6.392.228 6.392.228
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-111.311 -88.585
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12.688.520 11.319.899
Yasal Yedekler
12.688.520 11.319.899
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19 86.959.579 63.207.874
Net Dönem Karı veya Zararı
26 25.582.822 28.698.151
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
230.174.872 208.499.731
TOPLAM KAYNAKLAR
330.057.326 292.650.087


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 205.232.761 144.026.347 106.266.951 78.008.263
Satışların Maliyeti
20 -158.236.915 -115.503.312 -84.607.880 -61.177.990
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
46.995.846 28.523.035 21.659.071 16.830.273
BRÜT KAR (ZARAR)
46.995.846 28.523.035 21.659.071 16.830.273
Genel Yönetim Giderleri
21 -3.819.375 -3.209.668 -1.894.343 -1.730.377
Pazarlama Giderleri
21 -9.524.147 -8.399.085 -5.164.217 -4.253.114
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
21 -1.155.423 -410.590 -426.320 -228.988
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 4.369.468 2.758.931 1.725.270 960.102
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -2.221.249 -2.016.526 -828.930 -1.006.372
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
34.645.120 17.246.097 15.070.531 10.571.524
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 2.822.914 2.632.239 1.756.374 1.536.417
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 -2.642.389 -1.172.877 -818.608 -346.543
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
12 687.711 1.207.671 203.332 613.214
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
35.513.356 19.913.130 16.211.629 12.374.612
Finansman Gelirleri
24 12.200 395.950 12.200 395.950
Finansman Giderleri
24 -4.012.386 -832.050 -1.785.302 -413.592
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
31.513.170 19.477.030 14.438.527 12.356.970
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-5.930.348 -3.371.659 -2.652.260 -2.181.484
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -6.255.452 -3.120.838 -2.697.714 -1.999.834
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 325.104 -250.821 45.454 -181.650
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
25.582.822 16.105.371 11.786.267 10.175.486
DÖNEM KARI (ZARARI)
26 25.582.822 16.105.371 11.786.267 10.175.486
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
25.582.822 16.105.371 11.786.267 10.175.486
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,25340000 0,15950000 0,11670000 0,10080000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-329.856 -426.492 -45.803 -57.193
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -383.912 -533.115 -39.383 -71.492
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-22.726 0 -14.296 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-22.726 -14.296
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
25 76.782 106.623 7.876 14.299
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
25 76.782 106.623 7.876 14.299
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-329.856 -426.492 -45.803 -57.193
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
25.252.966 15.678.879 11.740.464 10.118.293
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
25.252.966 15.678.879 11.740.464 10.118.293



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/622632


BIST




'
18:059.548
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  9.645  
Önceki Kapanış :  9.548  
En Düşük
9.513
En Yüksek
9.650
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
MAGEN 18,37 576.507.472 % 10,00  
KCAER 63,25 1.832.055.682 % 10,00  
UFUK 379,50 27.577.234 % 10,00  
OYAYO 42,94 10.178.594 % 9,99  
DNISI 19,61 79.764.082 % 9,98  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,5093 32,5175 % 0,20  
Euro 34,6062 34,6261 % 0,24  
Sterlin 40,3969 40,5994 % 0,09  
Frank 35,6105 35,7890 % 0,10  
Riyal 8,6584 8,7018 % -0,00  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 28,24 28,27 % 0,66  
Platin 956,37 957,54 % 0,66  
Paladyum 1.020,38 1.023,50 % 0,66  
Brent Pet. 89,92 89,92 % 0,66  
Altın Ons 2.384,06 2.384,27 % 0,66