***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

25.10.2017 18:15
***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
19 100.975.680 734.940 -2.175.285 6.392.228 11.087.426 59.278.241 7.725.942 184.019.172 184.019.172
Transferler
232.473 7.493.469 -7.725.942 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-689.507 22.507.854 21.818.347 21.818.347
Dönem Karı (Zararı)
22.507.854 22.507.854 22.507.854
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-689.507 -689.507 -689.507
Kar Payları
19 -3.563.836 -3.563.836 -3.563.836
Dönem Sonu Bakiyeler
100.975.680 734.940 -2.864.792 6.392.228 11.319.899 63.207.874 22.507.854 202.273.683 202.273.683
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
19 100.975.680 734.940 -2.740.456 6.392.228 -88.585 11.319.899 63.207.874 28.698.151 208.499.731 208.499.731
Diğer Düzeltmeler
-13.989 -13.989 -13.989
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
100.975.680 734.940 -2.740.456 6.392.228 -88.585 11.319.899 63.193.885 28.698.151 208.485.742 208.485.742
Transferler
-734.940 -6.354.347 111.311 1.368.621 27.953.159 -28.698.151 -6.354.347 -6.354.347
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-653.238 -22.726 74.437.042 73.761.078 73.761.078
Dönem Karı (Zararı)
74.437.042 74.437.042 74.437.042
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-653.238 -22.726 -675.964 -675.964
Kar Payları
19 -3.563.836 -3.563.836 -3.563.836
Dönem Sonu Bakiyeler
100.975.680 0 -3.393.694 37.881 0 12.688.520 87.583.208 74.437.042 272.328.637 272.328.637


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-46.162.639 4.132.365
Dönem Karı (Zararı)
74.437.042 22.507.854
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
74.437.042 22.507.854
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-19.109.016 7.190.576
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13-14 9.758.097 7.426.726
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.095.969 801.526
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 671.757 759.323
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 424.212 42.203
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
406.094 276.949
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
8 -125.872 -65.354
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
8 531.966 342.303
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
1.945.160 -3.979.548
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
6-23 1.945.160 -3.979.548
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-687.708 -1.693.699
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
12 -687.708 -1.693.699
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 10.147.110 4.701.014
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
880.003 -342.392
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
22 880.003 -342.392
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
12 -42.653.741
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-93.386.708 -21.094.193
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.268.727 -11.606.357
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -1.268.727 -11.606.357
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-62.971.074 369.295
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 -49.799.554
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -13.171.520 369.295
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -38.847.149 -12.261.339
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.908.481 1.158.946
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 -138.218 -23.743
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 6.046.699 1.182.689
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.791.761 1.245.262
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
4 126 1.439.550
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
3.791.635 -194.288
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-38.058.682 8.604.237
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -307.357 -1.079.013
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
25 -7.796.600 -3.392.859
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
44.568.972 -12.682.605
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
4 65.629.254
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10.003 524.014
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 10.003 524.014
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-21.070.285 -13.206.619
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -19.759.378 -11.561.594
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -1.310.907 -1.645.025
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.789.807 2.866.349
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
57.239.127 34.157.512
Kredilerden Nakit Girişleri
7 57.239.127 34.157.512
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-48.885.484 -27.727.327
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -48.885.484 -27.727.327
Ödenen Temettüler
19 -3.563.836 -3.563.836
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.196.140 -5.683.891
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.196.140 -5.683.891
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 10.413.502 8.430.488
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 13.609.642 2.746.597


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 13.609.642 10.413.502
Ticari Alacaklar
66.271.606 65.534.845
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 66.271.606 65.534.845
Diğer Alacaklar
33.515.181 215.381
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4-9 33.199.703
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 315.478 215.381
Stoklar
10 98.737.275 59.890.126
Peşin Ödenmiş Giderler
12.715.220 2.878.771
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 12.715.220 2.878.771
Diğer Dönen Varlıklar
12.555.366 9.320.392
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
12.555.366 9.320.392
ARA TOPLAM
237.404.290 148.253.017
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
237.404.290 148.253.017
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
9.402.693 11.347.853
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
6 9.402.693 11.347.853
Diğer Alacaklar
16.599.936 85
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4-9 16.599.851
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 85 85
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
12 28.664.872
Maddi Duran Varlıklar
108.385.066 98.489.689
Arazi ve Arsalar
13 1.962.547 1.962.547
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
13 631.897 617.797
Binalar
13 12.050.263 8.216.787
Tesis, Makine ve Cihazlar
13 72.551.819 61.257.509
Taşıtlar
13 402.140 553.065
Mobilya ve Demirbaşlar
13 4.334.882 4.075.852
Yapılmakta Olan Yatırımlar
13 16.451.518 21.806.132
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.892.848 1.366.050
Diğer Haklar
14 444.283 292.391
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
14 1.448.565 1.073.659
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 5.456.828 4.528.521
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
141.737.371 144.397.070
TOPLAM VARLIKLAR
379.141.661 292.650.087
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
48.781.965 26.561.243
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
48.781.965 26.561.243
Banka Kredileri
7 48.781.965 26.561.243
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8.457.162 14.904.441
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8.457.162 14.904.441
Banka Kredileri
7 8.457.162 14.904.441
Ticari Borçlar
27.591.346 21.808.737
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4-8 58.416 196.634
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 27.532.930 21.612.103
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 2.778.578 2.142.656
Diğer Borçlar
126
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 126
Ertelenmiş Gelirler
3.407.023 742.127
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
11 3.407.023 742.127
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 4.650.369 1.520.873
Kısa Vadeli Karşılıklar
833.743 605.982
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 833.743 605.982
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.433.413 746.145
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.433.413 746.145
ARA TOPLAM
97.933.725 69.032.204
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
97.933.725 69.032.204
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 7.419.800
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 7.419.800
Banka Kredileri
7 7.419.800
Uzun Vadeli Karşılıklar
8.879.299 7.698.352
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 8.879.299 7.698.352
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.879.299 15.118.152
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
106.813.024 84.150.356
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
272.328.637 208.499.731
Ödenmiş Sermaye
19 100.975.680 100.975.680
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-3.355.813 4.298.127
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.355.813 4.386.712
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
19 734.940
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -3.393.694 -2.740.456
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 37.881 6.392.228
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-88.585
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12.688.520 11.319.899
Yasal Yedekler
12.688.520 11.319.899
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19 87.583.208 63.207.874
Net Dönem Karı veya Zararı
26 74.437.042 28.698.151
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
272.328.637 208.499.731
TOPLAM KAYNAKLAR
379.141.661 292.650.087


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 314.232.763 212.530.552 109.000.002 68.504.205
Satışların Maliyeti
20 -246.792.542 -172.947.915 -88.555.627 -57.444.603
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
67.440.221 39.582.637 20.444.375 11.059.602
BRÜT KAR (ZARAR)
67.440.221 39.582.637 20.444.375 11.059.602
Genel Yönetim Giderleri
21 -5.931.599 -4.814.295 -2.112.224 -1.604.627
Pazarlama Giderleri
21 -14.877.064 -12.093.498 -5.352.917 -3.694.413
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
21 -2.571.121 -1.397.580 -1.415.698 -986.990
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 6.866.110 4.254.843 2.496.642 1.495.912
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -2.840.223 -2.439.898 -618.974 -423.372
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
48.086.324 23.092.209 13.441.204 5.846.112
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 3.888.637 5.704.750 1.065.723 3.072.511
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 -4.509.695 -1.432.406 -1.867.306 -259.529
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
12 43.341.452 1.693.699 42.653.741 486.028
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
90.806.718 29.058.252 55.293.362 9.145.122
Finansman Gelirleri
24 12.200 395.950
Finansman Giderleri
24 -6.234.766 -2.245.334 -2.222.380 -1.413.284
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
84.584.152 27.208.868 53.070.982 7.731.838
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-10.147.110 -4.701.014 -4.216.762 -1.329.355
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -10.912.108 -3.770.409 -4.656.656 -649.571
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 764.998 -930.605 439.894 -679.784
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
74.437.042 22.507.854 48.854.220 6.402.483
DÖNEM KARI (ZARARI)
26 74.437.042 22.507.854 48.854.220 6.402.483
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
74.437.042 22.507.854 48.854.220 6.402.483
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

-Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 26 0,73700000 0,22300000 0,48400000 0,06300000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-675.964 -689.507 -346.108 -263.015
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -816.548 -861.884 -432.636 -328.769
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-22.726 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-22.726
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
25 163.310 172.377 86.528 65.754
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
25 163.310 172.377 86.528 65.754
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-675.964 -689.507 -346.108 -263.015
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
73.761.078 21.818.347 48.508.112 6.139.468
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
73.761.078 21.818.347 48.508.112 6.139.468http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/636839


BIST
'
12:359.814
Değişim :  0,59% |  57,50
Açılış :  9.808  
Önceki Kapanış :  9.757  
En Düşük
9.747
En Yüksek
9.849
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler12:35
CASA 98,00 2.516.542 % 0,00  
BRMEN 6,05 698.382 % 0,00  
FONET 25,86 94.661.331 % 0,00  
ATSYH 45,00 427.843 % 0,00  
BRKO 4,99 2.278.355 % 0,00  
12:35 Alış Satış %  
Dolar 32,3524 32,3565 % 0,17  
Euro 34,3983 34,4292 % -0,71  
Sterlin 40,3487 40,5509 % -0,84  
Frank 35,4520 35,6297 % -0,48  
Riyal 8,6402 8,6835 % -0,01  
12:35 Alış Satış %  
Gümüş ONS 27,84 27,90 % 0,66  
Platin 975,34 978,32 % 0,66  
Paladyum 1.049,74 1.055,49 % 0,66  
Brent Pet. 90,10 90,10 % 0,66  
Altın Ons 2.343,36 2.344,21 % 0,66