***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ( Finansal Rapor )

27.10.2016 17:47
***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ( Finansal Rapor  )


***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
100.975.680 734.940 -1.732.430 6.392.228 9.707.141 50.904.356 15.693.913 182.675.828 182.675.828
Transferler
1.380.285 14.313.628 -15.693.913
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-530.914 5.646.818 5.115.904 5.115.904
Dönem Karı (Zararı)
27 5.646.818 5.646.818 5.646.818
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
16,26 -530.914 -530.914 -530.914
Kar Payları
-5.939.743 -5.939.743 -5.939.743
Dönem Sonu Bakiyeler
100.975.680 734.940 -2.263.344 6.392.228 11.087.426 59.278.241 5.646.818 181.851.989 181.851.989
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
100.975.680 734.940 -2.175.285 6.392.228 11.087.426 59.278.241 7.725.942 184.019.172 184.019.172
Transferler
232.473 7.493.469 -7.725.942
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-689.507 22.507.854 21.818.347 21.818.347
Dönem Karı (Zararı)
27 22.507.854 22.507.854 22.507.854
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
16 -689.507 -689.507 -689.507
Kar Payları
-3.563.836 -3.563.836 -3.563.836
Dönem Sonu Bakiyeler
100.975.680 734.940 -2.864.792 6.392.228 11.319.899 63.207.874 22.507.854 202.273.683 202.273.683


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.132.365 -5.224.093
Dönem Karı (Zararı)
22.507.854 5.646.818
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
22.507.854 5.646.818
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
7.190.576 9.398.620
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12,13 7.426.726 5.952.580
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
801.526 762.949
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 759.323 713.052
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 42.203 49.897
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
276.949 275.787
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
8 -65.354 -75.180
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
8 342.303 350.967
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-3.979.548 2.462.680
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
6 -3.979.548 2.462.680
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-1.693.699 -1.087.680
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
11 -1.693.699 -1.087.680
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 4.701.014 1.081.342
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-342.392 -49.038
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-342.392 -49.038
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-21.094.193 -18.997.277
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.606.357 -10.653.330
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -11.606.357 -10.653.330
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
369.295 -1.036.091
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
369.295 -1.036.091
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -12.261.339 -3.378.221
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.158.946 -4.374.823
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 -23.743 -9.852
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 1.182.689 -4.364.971
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.245.262 445.188
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
4 1.439.550
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
18 -194.288 445.188
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
8.604.237 -3.951.839
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -1.079.013 -503.829
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
26 -3.392.859 -768.425
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-12.682.605 -19.211.357
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
524.014 615.880
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12,13,20 524.014 615.880
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-13.206.619 -19.827.237
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -11.561.594 -19.637.719
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -1.645.025 -189.518
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.866.349 21.298.242
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
34.157.512 32.289.047
Kredilerden Nakit Girişleri
7 34.157.512 32.289.047
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-27.727.327 -5.051.062
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -27.727.327 -5.051.062
Ödenen Temettüler
-3.563.836 -5.939.743
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.683.891 -3.137.208
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.683.891 -3.137.208
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 8.430.488 6.667.732
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 2.746.597 3.530.524


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 2.746.597 8.430.488
Ticari Alacaklar
57.690.093 46.426.039
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 57.690.093 46.426.039
Diğer Alacaklar
39.337 28.639
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
39.337 28.639
Stoklar
9 63.106.681 50.845.342
Peşin Ödenmiş Giderler
5.718.295 5.131.190
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 5.718.295 5.131.190
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 0
Diğer Dönen Varlıklar
10.562.879 11.529.977
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
18 10.562.879 11.529.977
ARA TOPLAM
139.863.882 122.391.675
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
139.863.882 122.391.675
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
11.829.681 7.850.134
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
6 11.829.681 7.850.134
Diğer Alacaklar
85 85
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
85 85
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
11 28.633.142 26.939.443
Maddi Duran Varlıklar
81.050.330 76.826.962
Arazi ve Arsalar
12 1.962.547 1.962.547
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
12 627.802 356.987
Binalar
12 8.317.946 8.555.618
Tesis, Makine ve Cihazlar
12 60.192.824 54.733.461
Taşıtlar
12 477.024 516.009
Mobilya ve Demirbaşlar
12 4.020.277 4.270.184
Yapılmakta Olan Yatırımlar
12 5.451.910 6.432.156
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.844.677 469.770
Diğer Haklar
13 232.682 305.880
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
13 1.611.995 163.890
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 4.353.032 5.111.261
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
127.710.947 117.197.655
TOPLAM VARLIKLAR
267.574.829 239.589.330
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
25.689.321 14.983.794
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
25.689.321 14.983.794
Banka Kredileri
7 25.689.321 14.983.794
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
66.191 33.133
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
66.191 33.133
Banka Kredileri
7 66.191 33.133
Ticari Borçlar
17.521.579 16.427.987
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 213.682 237.425
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 17.307.897 16.190.562
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 1.693.961 1.280.997
Diğer Borçlar
1.439.550
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 1.439.550
Ertelenmiş Gelirler
571.695 1.244.456
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
10 571.695 1.244.456
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
26 648.287 270.736
Kısa Vadeli Karşılıklar
570.312 659.334
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
0 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 570.312 659.334
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
816.422 619.688
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 816.422 619.688
ARA TOPLAM
49.017.318 35.520.125
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
0 0
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
49.017.318 35.520.125
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8.402.000 12.710.400
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
8.402.000 12.710.400
Banka Kredileri
7 8.402.000 12.710.400
Uzun Vadeli Karşılıklar
7.881.828 7.339.633
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 7.881.828 7.339.633
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
16.283.828 20.050.033
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
28 65.301.146 55.570.158
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
202.273.683 184.019.172
Ödenmiş Sermaye
19 100.975.680 100.975.680
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
4.262.376 4.951.883
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
4.262.376 4.951.883
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
19 734.940 734.940
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -2.864.792 -2.175.285
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 6.392.228 6.392.228
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
11.319.899 11.087.426
Yasal Yedekler
19 11.319.899 11.087.426
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19 63.207.874 59.278.241
Net Dönem Karı veya Zararı
27 22.507.854 7.725.942
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
202.273.683 184.019.172
TOPLAM KAYNAKLAR
267.574.829 239.589.330


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2015 - 30.09.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 212.530.552 188.393.614 68.504.205 74.143.076
Satışların Maliyeti
20 -172.947.915 -163.287.079 -57.444.603 -62.939.455
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
39.582.637 25.106.535 11.059.602 11.203.621
BRÜT KAR (ZARAR)
39.582.637 25.106.535 11.059.602 11.203.621
Genel Yönetim Giderleri
21 -4.814.295 -4.661.449 -1.604.627 -1.572.820
Pazarlama Giderleri
21 -12.093.498 -11.135.753 -3.694.413 -4.088.264
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
21 -1.397.580 -1.168.413 -986.990 -143.770
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 4.254.843 5.878.220 1.495.912 3.314.051
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -2.439.898 -2.252.202 -423.372 -94.558
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
23.092.209 11.766.938 5.846.112 8.618.260
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 5.704.750 2.931.113 3.072.511 480.250
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 -1.432.406 -3.993.917 -259.529 -708.157
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
11 1.693.699 1.087.680 486.028 208.505
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
29.058.252 11.791.814 9.145.122 8.598.858
Finansman Gelirleri
24 395.950
Finansman Giderleri
24 -2.245.334 -5.063.654 -1.413.284 -3.935.386
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
27.208.868 6.728.160 7.731.838 4.663.472
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.701.014 -1.081.342 -1.329.355 -896.819
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -3.770.409 -1.451.253 -649.571 -957.449
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 -930.605 369.911 -679.784 60.630
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
22.507.854 5.646.818 6.402.483 3.766.653
DÖNEM KARI (ZARARI)
22.507.854 5.646.818 6.402.483 3.766.653
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
22.507.854 5.646.818 6.402.483 3.766.653
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 27 0,22300000 0,05600000 0,06300000 0,03700000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-689.507 -530.914 -263.015 -125.278
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -861.884 -663.642 -328.769 -156.597
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
172.377 132.728 65.754 31.319
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
26 172.377 132.728 65.754 31.319
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-689.507 -530.914 -263.015 -125.278
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
21.818.347 5.115.904 6.139.468 3.641.375
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
21.818.347 5.115.904 6.139.468 3.641.375http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/564411


BIST
'
15:539.711
Değişim :  0,68% |  65,87
Açılış :  9.716  
Önceki Kapanış :  9.645  
En Düşük
9.668
En Yüksek
9.767
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler15:51
KENT 1.408,00 18.268.800 % 10,00  
EDIP 23,76 10.895.338 % 10,00  
YGYO 6,82 7.401.405 % 10,00  
SONME 95,15 17.976.974 % 10,00  
ISATR 2.295.242,50 2.295.243 % 10,00  
15:51 Alış Satış %  
Dolar 32,5092 32,5120 % -0,11  
Euro 34,7839 34,7936 % -0,21  
Sterlin 40,1409 40,3421 % -0,42  
Frank 35,3224 35,4995 % -0,52  
Riyal 8,6080 8,6512 % -0,28  
15:51 Alış Satış %  
Gümüş ONS 27,31 27,33 % 0,66  
Platin 906,83 908,29 % 0,66  
Paladyum 1.012,32 1.015,37 % 0,66  
Brent Pet. 88,25 88,25 % 0,66  
Altın Ons 2.321,77 2.322,17 % 0,66