***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2019 21:05
***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Finansal Rapor


***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21 12.000.000 -13.449 28.681 10.073.266 5.343.726 27.432.224 27.432.224
Transferler
5.343.726 -5.343.726
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-40.708 1.899.272 1.858.564 1.858.564
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
-45.311 -45.311 -45.311
Dönem Sonu Bakiyeler
21 12.000.000 -54.157 28.681 15.371.681 1.899.272 29.245.477 29.245.477
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21 12.000.000 -10.837 232.592 13.917.772 10.565.231 36.704.758 36.704.758
Transferler
657.500 9.907.731 -10.565.231
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-22.787 1.263.245 1.240.458 1.240.458
Sermaye Arttırımı
6.800.000 6.800.000 6.800.000
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
23.882.715 23.882.715 23.882.715
Dönem Sonu Bakiyeler
21 18.800.000 23.882.715 -33.624 890.092 23.825.503 1.263.245 68.627.931 68.627.931


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.837.633 8.045.656
Dönem Karı (Zararı)
1.263.245 1.899.272
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.263.245 1.899.272
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-201.581 -131.083
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18,20 320.869 93.848
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-100.000 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 -100.000 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
30.312 -5.697
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 30.312 -5.697
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
112.216 0
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
6,10 -177.336 0
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
6,10 289.552 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 -328.813 -219.234
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-236.165 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-6.717.782 7.553.279
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-252.127 17.284.734
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 417.424 -2.122.890
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -669.551 19.407.624
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-22.899 48.544
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -1.180 -651.859
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 -21.719 700.403
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
14 290.329 -589.590
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.973.831 -12.544.298
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 124.536 -2.179.537
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 -5.098.367 -10.364.761
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 172.259 149.936
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.610.176 -279.416
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 -1.610.176 -279.416
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
14 -71.561 2.376.490
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-249.776 1.106.879
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-5.656.118 9.321.468
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
28 -1.181.515 -1.230.501
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
28 0 -45.311
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-31.446 219.951
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
0 191.667
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
8 -10.000 75.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18,20 -21.446 -46.716
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
30.682.715
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
21 30.682.715
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
23.813.636 8.265.607
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
23.813.636 8.265.607
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
24.016.807 14.465.644
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
47.830.443 22.731.251


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 47.830.443 24.016.807
Ticari Alacaklar
15.625.843 15.563.268
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 345.896 771.424
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 15.279.947 14.791.844
Diğer Alacaklar
1.106.939 1.094.040
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 597.485 596.305
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 509.454 497.735
Peşin Ödenmiş Giderler
3.770.552 4.060.881
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6 3.151.557 3.682.543
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
14 618.995 378.338
Diğer Dönen Varlıklar
257.194 7.418
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
15 257.194 7.418
ARA TOPLAM
68.590.971 44.742.414
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
68.590.971 44.742.414
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
8 9.884.928 9.874.928
Diğer Alacaklar
31.696 21.696
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 31.696 21.696
Maddi Duran Varlıklar
19 778.997 375.416
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
20 101 122
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 151.338 164.142
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
10.847.060 10.436.304
TOPLAM VARLIKLAR
79.438.031 55.178.718
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 424.654 0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
Ticari Borçlar
7.631.844 12.783.011
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 1.776.536 1.652.000
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 5.855.308 11.131.011
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 246.530 74.271
Diğer Borçlar
381.909 1.992.085
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 381.909 1.992.085
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
612.060 683.621
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 612.060 683.621
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
28 320.577 1.502.092
Kısa Vadeli Karşılıklar
119.364 117.449
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 119.364 117.449
ARA TOPLAM
9.736.938 17.152.529
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.736.938 17.152.529
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 42.164 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
227.507 176.323
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 227.507 176.323
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
28 803.491 1.145.108
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.073.162 1.321.431
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
10.810.100 18.473.960
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
68.627.931 36.704.758
Ödenmiş Sermaye
21 18.800.000 12.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
21 0 0
Geri Alınmış Paylar (-)
21 0 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
21 23.882.715 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-33.624 -10.837
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 -33.624 -10.837
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 -33.624 -10.837
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
21 890.092 232.592
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21 23.825.503 13.917.772
Net Dönem Karı veya Zararı
1.263.245 10.565.231
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
68.627.931 36.704.758
TOPLAM KAYNAKLAR
79.438.031 55.178.718


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 16.777.985 7.771.152 10.099.321 4.821.661
Satışların Maliyeti
22 -15.341.475 -8.976.646 -8.311.720 -6.026.444
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.436.510 -1.205.494 1.787.601 -1.204.783
BRÜT KAR (ZARAR)
1.436.510 -1.205.494 1.787.601 -1.204.783
Genel Yönetim Giderleri
23 -2.541.403 -1.273.436 -2.015.437 -1.035.829
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 1.569.190 650.757 3.259.947 2.472.408
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -1.359.230 -523.768 -2.011.681 -134.571
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-894.933 -2.351.941 1.020.430 97.225
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 0 0 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
26 0 0 -20.000 -10.000
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-894.933 -2.351.941 1.000.430 87.225
Finansman Gelirleri
27 2.707.222 1.613.013 1.444.681 910.435
Finansman Giderleri
27 -199.521 -35.683 -14.988 -7.236
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.612.768 -774.611 2.430.123 990.424
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-349.523 156.942 -530.851 -247.846
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28 -672.639 -507.615 -739.906 -499.325
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 323.116 664.557 209.055 251.479
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.263.245 -617.669 1.899.272 742.578
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.263.245 -617.669 1.899.272 742.578
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.263.245 -617.669 1.899.272 742.578
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-22.787 -17.609 -40.708 -32.281
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
25 0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 -28.484 -22.011 -50.885 -40.351
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
5.697 4.402 10.177 8.070
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
28 5.697 4.402 10.177 8.070
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-22.787 -17.609 -40.708 -32.281
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.240.458 -635.278 1.858.564 710.297
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.240.458 -635.278 1.858.564 710.297http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/782218


BIST
'
18:059.097
Değişim :  -1,05% |  -96,54
Açılış :  9.218  
Önceki Kapanış :  9.194  
En Düşük
9.091
En Yüksek
9.227
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
VKING 37,84 53.338.791 % 10,00  
FONET 40,08 352.952.225 % 9,99  
OTTO 390,75 7.618.362 % 9,99  
TGSAS 52,75 30.216.185 % 9,99  
LMKDC 31,52 1.700.407.896 % 9,98  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 31,3635 31,3757 % 0,46  
Euro 34,0210 34,0458 % 0,53  
Sterlin 39,5937 39,7923 % 0,72  
Frank 35,3816 35,5948 % 0,58  
Riyal 8,3421 8,3839 % 0,47  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,14 23,17 % 0,66  
Platin 887,15 888,04 % 0,66  
Paladyum 952,90 959,01 % 0,66  
Brent Pet. 83,43 83,43 % 0,66  
Altın Ons 2.083,22 2.083,53 % 0,66