***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Finansal Rapor

12.11.2019 00:07
***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Finansal Rapor


***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21 12.000.000 -13.449 28.681 10.073.269 5.343.726 27.432.224 27.432.224
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
5.343.726 -5.343.726 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-21.207 9.153.360 9.132.153 9.132.153
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
-45.311 -45.311 -45.311
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
21 12.000.000 -34.656 28.681 15.371.684 9.153.360 36.519.066 36.519.066
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21 12.000.000 -10.837 232.592 13.917.772 10.565.231 36.704.758 36.704.758
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
657.500 9.907.731 -10.565.231 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-12.880 1.812.307 1.799.427 1.799.427
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
6.800.000 6.800.000 6.800.000
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
23.882.715 23.882.715 23.882.715
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
21 18.800.000 23.882.715 -23.717 890.092 23.825.503 1.812.307 69.186.900 69.186.900


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.896.540 6.904.341
Dönem Karı (Zararı)
1.812.307 9.153.361
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.812.307 9.153.361
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
224.499 3.188.012
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18,20 113.120 141.271
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-58.401 924.752
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 -58.401 924.752
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
43.679 50.621
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 43.679 50.621
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-28.329 202.634
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
6,10 -177.961 -197.110
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
6,10 149.632 399.744
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 1.868.734
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
0 1.868.734
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 141.629 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12.801 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.942.824 -3.908.841
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
0 75.000
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.241.805 -2.695.380
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 415.342 -2.372.638
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -3.657.147 -322.742
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
655.505 8.881
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 594.010 348.141
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 61.495 -339.260
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
14 151.327 -1.758.831
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
988.149 -8.856.431
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 237.811 -1.122.261
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 750.338 -7.734.170
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 281.944 154.549
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.640.969 978.178
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 -1.640.969 978.178
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
14 155.937 7.131.384
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-292.912 1.053.809
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
21 -292.912 1.053.809
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-906.018 8.432.532
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
28 -1.990.522 -1.528.191
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-40.762 -238.382
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
0 -191.667
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18,20 -40.762 -46.715
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
30.682.715 -45.309
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
21 30.682.715 -45.309
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
30.682.715
Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 -45.309
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
27.745.413 6.620.650
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7 27.745.413 6.620.650
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 24.016.807 14.465.643
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
51.762.220 21.086.293


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 51.762.220 24.016.807
Ticari Alacaklar
18.713.842 15.563.268
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 346.625 771.424
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 18.367.217 14.791.844
Diğer Alacaklar
428.535 1.094.040
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 2.295 596.305
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 426.240 497.735
Peşin Ödenmiş Giderler
3.909.554 4.060.881
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6 3.151.557 3.682.543
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
14 757.997 378.338
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
28 489.674
Diğer Dönen Varlıklar
15 300.330 7.418
ARA TOPLAM
75.604.155 44.742.414
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
75.604.155 44.742.414
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
8 9.874.928 9.874.928
Diğer Alacaklar
31.696 21.696
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 31.696 21.696
Maddi Duran Varlıklar
19 633.401 375.416
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
20 90 122
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 618.142 164.142
Diğer Duran Varlıklar
15 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
11.158.257 10.436.304
TOPLAM VARLIKLAR
86.762.412 55.178.718
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 300.948 0
Ticari Borçlar
13.593.199 12.783.011
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 1.889.811 1.652.000
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 11.703.388 11.131.011
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 356.215 74.271
Diğer Borçlar
351.116 1.992.085
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 351.116 1.992.085
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 839.558 683.621
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
839.558 683.621
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
28 1.244 1.502.092
Kısa Vadeli Karşılıklar
128.212 117.449
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 128.212 117.449
ARA TOPLAM
15.570.492 17.152.529
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
15.570.492 17.152.529
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 42.164 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
222.119 176.323
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 222.119 176.323
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
28 1.740.737 1.145.108
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.005.020 1.321.431
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
17.575.512 18.473.960
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
69.186.900 36.704.758
Ödenmiş Sermaye
21 18.800.000 12.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
21 23.882.715 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-23.717 -10.837
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-23.717 -10.837
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 -23.717 -10.837
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
21 890.092 232.592
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21 23.825.503 13.917.772
Net Dönem Karı veya Zararı
1.812.307 10.565.231
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
69.186.900 36.704.758
TOPLAM KAYNAKLAR
86.762.412 55.178.718


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 30.058.399 30.980.024 13.280.414 20.880.703
Satışların Maliyeti
22 -28.948.401 -18.191.238 -13.606.926 -9.879.518
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.109.998 12.788.786 -326.512 11.001.185
BRÜT KAR (ZARAR)
1.109.998 12.788.786 -326.512 11.001.185
Genel Yönetim Giderleri
23 -3.547.054 -3.351.453 -1.005.651 -1.336.016
Pazarlama Giderleri
23 0 0 0 0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
23 0 0 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 1.659.514 2.639.267 90.324 -620.680
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -1.325.634 -3.452.115 33.596 -1.440.434
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.103.176 8.624.485 -1.208.243 7.604.055
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 0 0 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
26 0 -30.000 0 -10.000
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.103.176 8.594.485 -1.208.243 7.594.055
Finansman Gelirleri
27 4.934.979 3.392.414 2.227.757 1.947.733
Finansman Giderleri
27 -504.877 -23.890 -305.356 -8.902
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.326.926 11.963.009 714.158 9.532.886
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-514.619 -2.809.649 -165.096 -2.278.798
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28 -369.770 -935.611 302.869 -195.705
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 -144.849 -1.874.038 -467.965 -2.083.093
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.812.307 9.153.360 549.062 7.254.088
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.812.307 9.153.360 549.062 7.254.088
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.812.307 9.153.360 549.062 7.254.088
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-12.880 -21.207 9.907 19.501
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 -16.100 -26.509 12.384 24.376
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
3.220 5.302 -2.477 -4.875
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
21 3.220 5.302 -2.477 -4.875
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-12.880 -21.207 9.907 19.501
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.799.427 9.132.153 558.969 7.273.589
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.799.427 9.132.153 558.969 7.273.589http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798391


BIST'
18:059.097
Değişim :  -1,05% |  -96,54
Açılış :  9.218  
Önceki Kapanış :  9.194  
En Düşük
9.091
En Yüksek
9.227
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
VKING 37,84 53.338.791 % 10,00  
FONET 40,08 352.952.225 % 9,99  
OTTO 390,75 7.618.362 % 9,99  
TGSAS 52,75 30.216.185 % 9,99  
LMKDC 31,52 1.700.407.896 % 9,98  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 31,3635 31,3757 % 0,46  
Euro 34,0210 34,0458 % 0,53  
Sterlin 39,5937 39,7923 % 0,72  
Frank 35,3816 35,5948 % 0,58  
Riyal 8,3421 8,3839 % 0,47  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,14 23,17 % 0,66  
Platin 887,15 888,04 % 0,66  
Paladyum 952,90 959,01 % 0,66  
Brent Pet. 83,43 83,43 % 0,66  
Altın Ons 2.083,22 2.083,53 % 0,66