***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Finansal Rapor

02.03.2020 23:36
***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Finansal Rapor


***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21 12.000.000 -13.449 28.681 10.073.266 5.343.726 27.432.224 27.432.224
Transferler
5.343.726 -5.343.726
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.612 10.565.231 10.567.843 10.567.843
Kar Payları
203.911 -1.453.911 -1.250.000 -1.250.000
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
-45.309 -45.309 -45.309
Dönem Sonu Bakiyeler
21 12.000.000 -10.837 232.592 13.917.772 10.565.231 36.704.758 36.704.758
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21 12.000.000 -10.837 232.592 13.917.772 10.565.231 36.704.758 36.704.758
Transferler
657.500 9.907.731 -10.565.231
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-43.810 1.137.552 1.093.742 1.093.742
Sermaye Arttırımı
6.800.000 6.800.000 6.800.000
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
23.882.715 23.882.715 23.882.715
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Dönem Sonu Bakiyeler
21 18.800.000 23.882.715 -54.647 890.092 23.825.503 1.137.552 68.481.215 68.481.215


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-894.338 18.672.917
Dönem Karı (Zararı)
1.137.552 10.565.231
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.137.552 10.565.231
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-227.482 152.746
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18-20 657.774 187.777
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
281.559 -584.147
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 281.559 -584.147
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
127.763 74.063
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 127.763 74.063
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
109.871 -73.014
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
6 10 353.342 -482.967
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
6 10 -243.471 409.953
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 -734.883 548.067
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
19 20 -669.566
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-329.163 8.141.182
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
8 -8.733.815
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6.409.592 11.597.658
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -873.328 1.621.109
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 7.282.920 9.976.549
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
606.583 1.565.039
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 585.045 -248.164
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 21.538 1.813.203
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
14 724.866 -3.909.898
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.202.804 -5.120.339
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 1.067.366 -527.537
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 1.135.438 -4.592.802
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 36.635 31.219
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.030.817 1.871.319
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 21.391
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 -1.052.208 1.871.319
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
14 -547.728 137.048
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.717 1.969.136
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
15 2.717 1.969.136
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
580.907 18.859.159
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
28 -1.475.245 -100.933
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-85.309
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-952.049 -7.871.754
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
-191.667
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
8 -9.425.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
19 20 706.709
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
19 20 -1.658.758 -65.087
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18 1.810.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
30.888.027 -1.250.000
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
21 30.682.715 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 205.312
Ödenen Temettüler
21 -1.250.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
29.041.640 9.551.163
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
29.041.640 9.551.163
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 24.016.807 14.465.644
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53.058.447 24.016.807


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 53.058.528 24.016.807
Finansal Yatırımlar
8 8.733.815
Ticari Alacaklar
9.115.588 15.563.268
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 1.608.009 771.424
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 7.507.579 14.791.844
Diğer Alacaklar
477.457 1.094.040
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 11.260 596.305
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 466.197 497.735
Peşin Ödenmiş Giderler
3.336.015 4.060.881
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6 3.100.000 3.682.543
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
14 236.015 378.338
Diğer Dönen Varlıklar
4.701 7.418
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
15 4.701 7.418
ARA TOPLAM
74.726.104 44.742.414
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
74.726.104 44.742.414
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
8 9.874.928 9.874.928
Diğer Alacaklar
31.696 21.696
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 31.696 21.696
Maddi Duran Varlıklar
19 1.339.218 375.416
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
20 80 122
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 159.113 164.142
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
11.405.035 10.436.304
TOPLAM VARLIKLAR
86.131.139 55.178.718
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 163.148
Ticari Borçlar
15.339.157 12.783.011
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 2.719.366 1.652.000
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 12.619.791 11.131.011
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 110.906 74.271
Diğer Borçlar
961.268 1.992.085
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 961.268 1.992.085
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
135.893 683.621
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 135.893 683.621
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
28 26.847 1.502.092
Kısa Vadeli Karşılıklar
174.549 117.449
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 174.549 117.449
ARA TOPLAM
16.911.768 17.152.529
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
16.911.768 17.152.529
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 42.164
Uzun Vadeli Karşılıklar
290.796 176.323
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 290.796 176.323
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
28 405.196 1.145.108
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
738.156 1.321.431
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
17.649.924 18.473.960
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
68.481.215 36.704.758
Ödenmiş Sermaye
21 18.800.000 12.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
21 23.882.715
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-54.647 -10.837
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-54.647 -10.837
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 -54.647 -10.837
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
21 890.092 232.592
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21 23.825.503 13.917.772
Net Dönem Karı veya Zararı
1.137.552 10.565.231
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
68.481.215 36.704.758
TOPLAM KAYNAKLAR
86.131.139 55.178.718


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 41.673.345 59.672.319
Satışların Maliyeti
22 -40.435.738 -46.427.760
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.237.607 13.244.559
BRÜT KAR (ZARAR)
1.237.607 13.244.559
Genel Yönetim Giderleri
23 -5.082.317 -4.182.585
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 2.577.373 4.588.252
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -3.573.793 -4.773.886
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-4.841.130 8.876.340
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 1.305.000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
26 -40.000
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-4.841.130 10.141.340
Finansman Gelirleri
27 7.009.075 4.766.725
Finansman Giderleri
27 -530.654 -1.278.659
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.637.291 13.629.406
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-499.739 -3.064.175
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28 -1.223.671 -2.516.760
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 723.932 -547.415
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.137.552 10.565.231
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.137.552 10.565.231
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.137.552 10.565.231
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-43.810 2.612
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 -54.763 3.265
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
10.953 -653
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
28 10.953 -653
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-43.810 2.612
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.093.742 10.567.843
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.093.742 10.567.843http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823755


BIST'
12:368.948
Değişim :  0,45% |  40,00
Açılış :  8.913  
Önceki Kapanış :  8.908  
En Düşük
8.886
En Yüksek
8.960
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler12:36
BFREN 1.265,00 524.956.501 % 10,00  
SMART 59,40 289.748.851 % 10,00  
ISBIR 151,80 2.484.814 % 10,00  
PENTA 22,68 274.475.663 % 9,99  
IMASM 20,36 377.674.694 % 9,99  
12:36 Alış Satış %  
Dolar 31,5972 31,6006 % 0,09  
Euro 34,3295 34,3445 % 0,07  
Sterlin 39,9638 40,1643 % 0,05  
Frank 35,5354 35,7495 % 0,00  
Riyal 8,4046 8,4468 % 0,14  
12:36 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,92 23,96 % 0,66  
Platin 893,32 895,36 % 0,66  
Paladyum 951,39 957,29 % 0,66  
Brent Pet. 82,88 82,88 % 0,66  
Altın Ons 2.124,69 2.124,99 % 0,66