***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Finansal Rapor

18.08.2020 22:38
***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Finansal Rapor


***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16 12.000.000 -10.837 232.592 13.917.772 10.565.231 36.704.758 36.704.758
Transferler
657.500 9.907.731 -10.565.231
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-22.787 1.263.245 1.240.458 1.240.458
Sermaye Arttırımı
6.800.000 6.800.000 6.800.000
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
23.882.715 23.882.715 23.882.715
Dönem Sonu Bakiyeler
16 18.800.000 23.882.715 -33.624 890.092 23.825.503 1.263.245 68.627.931 68.627.931
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16 18.800.000 23.882.715 -54.647 890.092 23.825.503 1.137.552 68.481.215 68.481.215
Transferler
23.500.000 -23.500.000 176.252 961.300 -1.137.552
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-36.146 899.270 863.124 863.124
Sermaye Arttırımı
1.700.000 4.323.800 6.023.800 6.023.800
Dönem Sonu Bakiyeler
16 44.000.000 4.706.515 -90.793 1.066.344 24.786.803 899.270 75.368.139 75.368.139


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
9.352.186 -6.837.633
Dönem Karı (Zararı)
899.270 1.263.245
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
899.270 1.263.245
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
297.228 -201.581
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14-15 394.130 320.869
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-100.000 -100.000
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4-8 -100.000 -100.000
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
133.622 30.312
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 133.622 30.312
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-38.093 112.216
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
8 49.244 -177.336
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
8 -87.337 289.552
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 -92.431 -328.813
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-236.165
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
6 8.363.399 -6.717.782
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
8.733.815 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5.429.933 -252.127
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 454.170 417.424
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 4.975.763 -669.551
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-17.233 -22.899
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 -140.273 -1.180
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 123.040 -21.719
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 -152.950 290.329
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.016.859 -4.973.831
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 -1.339.330 124.536
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -5.677.529 -5.098.367
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
10 248.899 172.259
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-278.943 -1.610.176
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
4 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -278.943 -1.610.176
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
19 1.442.902 -71.561
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-26.165 -249.776
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
12 -26.165 -249.776
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
9.559.897 -5.656.118
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-207.711 -1.181.515
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-419.648 -31.446
İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Sermaye Avansı Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-10.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14-15 1.598
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14-15 -421.246 -21.446
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.208.290 30.682.715
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16 6.023.800 30.682.715
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 184.490
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
15.140.828 23.813.636
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
15.140.828 23.813.636
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53.058.528 24.016.807
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
68.199.356 47.830.443


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 68.199.356 53.058.528
Finansal Yatırımlar
6 8.733.815
Ticari Alacaklar
3.872.992 9.115.588
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 1.172.661 1.608.009
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 2.700.331 7.507.579
Diğer Alacaklar
494.690 477.457
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 151.533 11.260
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 343.157 466.197
Peşin Ödenmiş Giderler
11 3.488.965 3.336.015
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
2.200.000 3.100.000
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.288.965 236.015
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
19 180.864
Diğer Dönen Varlıklar
12 30.866 4.701
ARA TOPLAM
76.267.733 74.726.104
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
76.267.733 74.726.104
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 9.874.928 9.874.928
Ticari Alacaklar
31.696 31.696
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 31.696 31.696
Maddi Duran Varlıklar
14 1.364.757 1.339.218
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 59 80
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 163.871 159.113
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
11.435.311 11.405.035
TOPLAM VARLIKLAR
87.703.044 86.131.139
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 380.335 163.148
Ticari Borçlar
8.371.542 15.339.157
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 1.403.918 2.719.366
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 6.967.624 12.619.791
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 359.805 110.906
Diğer Borçlar
682.325 961.268
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 682.325 961.268
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 1.578.795 135.893
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.578.795 135.893
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
19 0 26.847
Kısa Vadeli Karşılıklar
291.958 174.549
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10 291.958 174.549
ARA TOPLAM
11.664.760 16.911.768
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
11.664.760 16.911.768
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 9.467 42.164
Uzun Vadeli Karşılıklar
343.155 290.796
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 343.155 290.796
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
19 317.523 405.196
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
670.145 738.156
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
12.334.905 17.649.924
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
75.368.139 68.481.215
Ödenmiş Sermaye
16 44.000.000 18.800.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
16 4.706.515 23.882.715
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-90.793 -54.647
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -90.793 -54.647
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 1.066.344 890.092
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 24.786.803 23.825.503
Net Dönem Karı veya Zararı
899.270 1.137.552
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
75.368.139 68.481.215
TOPLAM KAYNAKLAR
87.703.044 86.131.139


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 3.793.277 16.777.985 167.750 7.771.152
Satışların Maliyeti
-4.767.526 -15.341.475 -896.292 -8.976.646
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-974.249 1.436.510 -728.542 -1.205.494
BRÜT KAR (ZARAR)
-974.249 1.436.510 -728.542 -1.205.494
Genel Yönetim Giderleri
-1.993.304 -2.541.403 -798.814 -1.273.436
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
564.774 1.569.190 -59.854 650.757
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-394.244 -1.359.230 34.680 -523.768
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.797.023 -894.933 -1.552.530 -2.351.941
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.797.023 -894.933 -1.552.530 -2.351.941
Finansman Gelirleri
18 3.892.364 2.707.222 1.750.986 1.613.013
Finansman Giderleri
18 -47.320 -199.521 -24.749 -35.683
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.048.021 1.612.768 173.707 -774.611
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-148.751 -349.523 -43.878 156.942
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -232.145 -672.639 -2.901 -507.615
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 83.394 323.116 -40.977 664.557
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
899.270 1.263.245 129.829 -617.669
DÖNEM KARI (ZARARI)
899.270 1.263.245 129.829 -617.669
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
899.270 1.263.245 129.829 -617.669
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-36.146 -22.787 -5.652 -17.609
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -45.183 -28.484 -7.065 -22.011
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
9.037 5.697 1.413 4.402
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi Etkisi
19 9.037 5.697 1.413 4.402
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-36.146 -22.787 -5.652 -17.609
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
863.124 1.240.458 124.177 -635.278
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0
Ana Ortaklık Payları
863.124 1.240.458 124.177 -635.278http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869851


BIST'
18:059.097
Değişim :  -1,05% |  -96,54
Açılış :  9.218  
Önceki Kapanış :  9.194  
En Düşük
9.091
En Yüksek
9.227
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
VKING 37,84 53.338.791 % 10,00  
FONET 40,08 352.952.225 % 9,99  
OTTO 390,75 7.618.362 % 9,99  
TGSAS 52,75 30.216.185 % 9,99  
LMKDC 31,52 1.700.407.896 % 9,98  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 31,3635 31,3757 % 0,46  
Euro 34,0210 34,0458 % 0,53  
Sterlin 39,5937 39,7923 % 0,72  
Frank 35,3816 35,5948 % 0,58  
Riyal 8,3421 8,3839 % 0,47  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,14 23,17 % 0,66  
Platin 887,15 888,04 % 0,66  
Paladyum 952,90 959,01 % 0,66  
Brent Pet. 83,43 83,43 % 0,66  
Altın Ons 2.083,22 2.083,53 % 0,66