***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Finansal Rapor

06.11.2020 21:49
***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Finansal Rapor


***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 12.000.000 -10.837 232.592 13.917.772 10.565.231 36.704.758 36.704.758
Transferler
657.500 9.907.731 -10.565.231
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-12.880 1.812.307 1.799.427 1.799.427
Sermaye Arttırımı
6.800.000 6.800.000 6.800.000
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
23.882.715 -23.717 23.882.715 18.800.000 23.882.715 -23.717 890.092 23.825.503 1.812.307 68.481.215 68.481.215
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 18.800.000 23.882.715 -54.647 890.092 23.825.503 1.137.552 68.481.215 68.481.215
Transferler
23.500.000 -23.500.000 176.252 961.300 -1.137.552
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-47.051 2.954.194 2.907.143 2.907.143
Sermaye Arttırımı
1.700.000 4.323.800 6.023.800 6.023.800
Dönem Sonu Bakiyeler
17 44.000.000 4.706.515 -101.698 1.066.344 24.786.803 2.954.194 77.412.158 77.412.158


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.609.489 -2.896.540
Dönem Karı (Zararı)
2.954.194 1.812.307
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
2.954.194 1.812.307
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.589.413 224.499
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15-16 582.042 113.120
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-99.999 -58.401
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 -99.999 -58.401
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
165.710 43.679
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 165.710 43.679
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
13.919 -28.329
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
4-8 31.465 -177.961
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
4-8 -17.546 149.632
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 927.741 141.629
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 12.801
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
610.650 -2.942.824
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
8.733.815 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-17.080.506 -3.241.805
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 595.479 415.342
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -17.675.985 -3.657.147
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.028 655.505
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 -142.043 594.010
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 131.015 61.495
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -3.099.505 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 170.736 151.327
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.645.542 988.149
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 -929.603 237.811
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 3.575.145 750.338
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
11 271.162 281.944
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-210.073 -1.640.969
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -210.073 -1.640.969
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
20 10.240.525 155.937
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.050.018 -292.912
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
14 -1.050.018 -292.912
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
5.154.257 -906.018
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
20 -544.768 -1.990.522
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-419.617 -40.762
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.598
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15-16 1.598
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15-16 -421.215 -40.762
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.095.557 30.682.715
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17 6.023.800 30.682.715
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 71.757 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.285.429 27.745.413
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.285.429 27.745.413
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53.058.528 24.016.807
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
63.343.957 51.762.220


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 63.343.957 53.058.528
Finansal Yatırımlar
6 8.733.815
Ticari Alacaklar
26.313.639 9.115.588
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 1.025.816 1.608.009
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 25.287.823 7.507.579
Diğer Alacaklar
496.460 477.457
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 153.303 11.260
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 343.157 466.197
Stoklar
10 3.099.505 0
Peşin Ödenmiş Giderler
3.165.279 3.336.015
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4 2.200.000 3.100.000
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 965.279 236.015
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
20 517.921 0
Diğer Dönen Varlıklar
13 1.054.719 4.701
ARA TOPLAM
97.991.480 74.726.104
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
97.991.480 74.726.104
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 9.874.928 9.874.928
Diğer Alacaklar
23.721 31.696
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 23.721 31.696
Maddi Duran Varlıklar
15 1.176.824 1.339.218
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 49 80
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 185.544 159.113
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
11.261.066 11.405.035
TOPLAM VARLIKLAR
109.252.546 86.131.139
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
267.267 163.148
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
267.267 163.148
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 267.267 163.148
Ticari Borçlar
18.016.164 15.339.157
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 1.820.215 2.719.366
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 16.195.949 12.619.791
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 382.068 110.906
Diğer Borçlar
751.195 961.268
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 751.195 961.268
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10.376.418 135.893
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 10.376.418 135.893
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 0 26.847
Kısa Vadeli Karşılıklar
296.343 174.549
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 296.343 174.549
ARA TOPLAM
30.089.455 16.911.768
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
30.089.455 16.911.768
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9.802 42.164
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
9.802 42.164
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9.802 42.164
Uzun Vadeli Karşılıklar
381.763 290.796
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 381.763 290.796
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
20 1.359.368 405.196
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.750.933 738.156
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
31.840.388 17.649.924
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
77.412.158 68.481.215
Ödenmiş Sermaye
17 44.000.000 18.800.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
17 4.706.515 23.882.715
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-101.698 -54.647
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -101.698 -54.647
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 1.066.344 890.092
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17 24.786.803 23.825.503
Net Dönem Karı veya Zararı
2.954.194 1.137.552
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
77.412.158 68.481.215
TOPLAM KAYNAKLAR
109.252.546 86.131.139


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 27.588.112 30.058.399 23.794.835 13.280.414
Satışların Maliyeti
18 -25.796.375 -28.948.401 -21.028.849 -13.606.926
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.791.737 1.109.998 2.765.986 -326.512
BRÜT KAR (ZARAR)
1.791.737 1.109.998 2.765.986 -326.512
Genel Yönetim Giderleri
-3.138.357 -3.547.054 -1.145.053 -1.005.651
Pazarlama Giderleri
-2.703.735 0 -2.703.735 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
696.404 1.659.514 131.630 90.324
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-618.893 -1.325.634 -224.649 33.596
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-3.972.844 -2.103.176 -1.175.821 -1.208.243
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-3.972.844 -2.103.176 -1.175.821 -1.208.243
Finansman Gelirleri
19 7.953.080 4.934.979 4.060.716 2.227.757
Finansman Giderleri
19 -85.594 -504.877 -38.274 -305.356
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.894.642 2.326.926 2.846.621 714.158
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-940.448 -514.619 -791.697 -165.096
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -944 -369.770 231.201 302.869
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 -939.504 -144.849 -1.022.898 -467.965
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.954.194 1.812.307 2.054.924 549.062
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.954.194 1.812.307 2.054.924 549.062
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
2.954.194 1.812.307 2.054.924 549.062
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.954.194 1.812.307 2.054.924 549.062
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
2.954.194 1.812.307 2.054.924 549.062http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886947


BIST'
18:059.097
Değişim :  -1,05% |  -96,54
Açılış :  9.218  
Önceki Kapanış :  9.194  
En Düşük
9.091
En Yüksek
9.227
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
VKING 37,84 53.338.791 % 10,00  
FONET 40,08 352.952.225 % 9,99  
OTTO 390,75 7.618.362 % 9,99  
TGSAS 52,75 30.216.185 % 9,99  
LMKDC 31,52 1.700.407.896 % 9,98  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 31,3635 31,3757 % 0,46  
Euro 34,0210 34,0458 % 0,53  
Sterlin 39,5937 39,7923 % 0,72  
Frank 35,3816 35,5948 % 0,58  
Riyal 8,3421 8,3839 % 0,47  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,14 23,17 % 0,66  
Platin 887,15 888,04 % 0,66  
Paladyum 952,90 959,01 % 0,66  
Brent Pet. 83,43 83,43 % 0,66  
Altın Ons 2.083,22 2.083,53 % 0,66