***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Finansal Rapor

08.06.2021 21:34
***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Finansal Rapor


***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16 18.800.000 23.882.715 -54.647 890.092 23.825.503 1.137.552 68.481.215 68.481.215
Transferler
176.252 961.300 -1.137.552
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-30.494 769.441 738.947 738.947
Dönem Sonu Bakiyeler
16 18.880.000 23.882.715 -85.141 1.066.342 24.786.803 769.441 69.220.162 69.220.162
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16 44.000.000 4.706.515 -58.355 1.066.342 24.786.805 2.378.918 76.880.225 76.880.225
Transferler
207.245 2.171.673 -2.378.918
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-104.724 3.620.738 3.516.014 3.516.014
Dönem Sonu Bakiyeler
16 44.000.000 4.706.515 -163.079 1.273.587 26.958.478 3.620.738 80.396.239 80.396.239


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.904.428 1.899.340
Dönem Karı (Zararı)
3.620.738 769.441
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
3.620.738 769.441
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.048.024 -51.095
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14,15 194.676 184.201
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-90.484 -99.999
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4,8 -90.484 -99.999
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
65.146 41.473
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 65.146 41.473
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
8 273.375 -44.776
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
5.863 0
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-92.905 51.368
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
360.417 -96.144
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
605.311 -131.994
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.808.903 1.191.584
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6 0 6.864.158
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
198.763 863.441
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 -959.787
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 198.763 1.823.228
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-241.107 -23.133
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 -240.599 -146.173
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -508 123.040
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 -7.510.471 -1.524.927
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.224.299 -4.798.529
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 166.254 -421.167
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 4.058.045 -4.377.362
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
10 148.427 146.432
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
624.428 -259.646
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
4 0 321.766
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 624.428 -581.412
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
19 1.484.580 -31.884
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-737.822 -44.328
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
12 -737.822 -44.328
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.859.859 1.909.930
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
19 44.569 -10.590
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-11.524 -20.635
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14,15 0 1.597
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14,15 -11.524 -22.232
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-121.491 -112.606
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -121.491 -112.606
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5 2.771.413 1.766.099
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5 2.771.413 1.766.099
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
69.867.557 53.058.528
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
72.638.970 54.824.627


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 72.638.970 69.867.557
Ticari Alacaklar
7.326.268 7.794.964
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 7.326.268 7.794.964
Diğer Alacaklar
742.590 501.483
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 443.689 203.090
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 298.901 298.393
Peşin Ödenmiş Giderler
8.173.431 662.960
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 8.173.431 662.960
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
19 0 1.299
Diğer Dönen Varlıklar
12 755.683 17.861
ARA TOPLAM
89.636.942 78.846.124
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
89.636.942 78.846.124
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 8.814.358 8.814.358
Diğer Alacaklar
23.723 23.723
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 23.723 23.723
Maddi Duran Varlıklar
14 925.661 994.012
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 28 38
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 881.655 286.789
Diğer Duran Varlıklar
12 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
10.645.425 10.118.920
TOPLAM VARLIKLAR
100.282.367 88.965.044
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
153.578 152.644
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
153.578 152.644
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 153.578 152.644
Ticari Borçlar
13.577.724 9.446.330
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 1.596.642 1.396.801
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 11.981.082 8.049.529
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 202.823 54.396
Diğer Borçlar
1.054.112 429.684
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
9 1.054.112 429.684
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
2.390.157 905.577
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
2.390.157 905.577
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
19 274.453 231.183
Kısa Vadeli Karşılıklar
397.734 364.407
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10 397.734 364.407
ARA TOPLAM
18.050.581 11.584.221
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
18.050.581 11.584.221
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 1.771
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 1.771
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 0 1.771
Uzun Vadeli Karşılıklar
470.166 333.623
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 470.166 333.623
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
19 1.365.381 165.204
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.835.547 500.598
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
19.886.128 12.084.819
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
80.396.239 76.880.225
Ödenmiş Sermaye
16 44.000.000 44.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
16 4.706.515 4.706.515
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
16 -163.079 -58.355
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 1.273.587 1.066.342
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 26.958.478 24.786.805
Net Dönem Karı veya Zararı
16 3.620.738 2.378.918
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
80.396.239 76.880.225
TOPLAM KAYNAKLAR
100.282.367 88.965.044


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 326.048 3.625.527
Satışların Maliyeti
17 -1.379.911 -3.871.234
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-1.053.863 -245.707
BRÜT KAR (ZARAR)
-1.053.863 -245.707
Genel Yönetim Giderleri
-959.700 -1.194.490
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
1.433.345 624.628
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-684.164 -428.924
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.264.382 -1.244.493
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.264.382 -1.244.493
Finansman Gelirleri
18 5.904.128 2.141.378
Finansman Giderleri
18 -23.594 -22.571
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.616.152 874.314
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-995.414 -104.873
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -363.922 -229.244
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 -631.492 124.371
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.620.738 769.441
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.620.738 769.441
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
3.620.738 769.441
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-104.724 -30.494
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
10 -130.905 -38.118
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
26.181 7.624
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
19 26.181 7.624
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-104.724 -30.494
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.516.014 738.947
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
3.516.014 738.947http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941263


BIST'
18:059.097
Değişim :  -1,05% |  -96,54
Açılış :  9.218  
Önceki Kapanış :  9.194  
En Düşük
9.091
En Yüksek
9.227
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
VKING 37,84 53.338.791 % 10,00  
FONET 40,08 352.952.225 % 9,99  
OTTO 390,75 7.618.362 % 9,99  
TGSAS 52,75 30.216.185 % 9,99  
LMKDC 31,52 1.700.407.896 % 9,98  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 31,3635 31,3757 % 0,46  
Euro 34,0210 34,0458 % 0,53  
Sterlin 39,5937 39,7923 % 0,72  
Frank 35,3816 35,5948 % 0,58  
Riyal 8,3421 8,3839 % 0,47  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,14 23,17 % 0,66  
Platin 887,15 888,04 % 0,66  
Paladyum 952,90 959,01 % 0,66  
Brent Pet. 83,43 83,43 % 0,66  
Altın Ons 2.083,22 2.083,53 % 0,66