***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Finansal Rapor

16.08.2021 21:02
***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Finansal Rapor


***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16 18.800.000 23.882.715 -54.647 890.092 23.825.503 1.137.552 68.481.215 68.481.215
Transferler
23.500.000 -23.500.000 176.252 961.300 -1.137.552
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-36.146 899.270 863.124 863.124
Sermaye Arttırımı
1.700.000 4.323.800 6.023.800 6.023.800
Dönem Sonu Bakiyeler
16 44.000.000 4.706.515 -90.793 1.066.344 24.786.803 899.270 75.368.139 75.368.139
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16 44.000.000 4.706.515 -58.355 1.066.342 24.786.805 2.378.918 76.880.225 76.880.225
Transferler
207.245 2.171.673 -2.378.918
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-86.222 7.963.662 7.877.440 7.877.440
Dönem Sonu Bakiyeler
16 44.000.000 4.706.515 -144.577 1.273.587 26.958.478 7.963.662 84.757.665 84.757.665


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.260.284 9.352.186
Dönem Karı (Zararı)
7.963.662 899.270
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
7.963.662 899.270
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.266.037 297.228
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14,15 373.698 394.130
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-90.484 -100.000
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 -90.484 -100.000
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
161.584 133.622
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 161.584 133.622
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
399.326 -38.093
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
7 17.791 0
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
8 -300.117 49.244
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
8 681.652 -87.337
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 421.913 -92.431
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.525.213 8.363.399
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6 0 8.733.815
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.299.044 5.429.933
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 0 633.565
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -11.299.044 4.796.368
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-353.689 -17.233
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 -260.753 -140.273
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -92.936 123.040
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 -2.280.938 -152.950
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.404.545 -7.016.859
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 -21.302 -1.339.330
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 7.425.847 -5.677.529
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
10 -6.072 248.899
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.170.758 -278.943
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 1.170.758 -278.943
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
19 2.012.417 1.442.902
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-173.190 -26.165
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
10 -173.190 -26.165
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
5.704.486 9.559.897
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
19 1.555.798 -207.711
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-13.767 -419.648
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14,15 0 1.598
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14,15 -13.767 -421.246
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-245.453 6.208.290
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16 0 6.023.800
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -245.453 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
7 0 184.490
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.001.064 15.140.828
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.001.064 15.140.828
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
69.867.557 53.058.528
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
76.868.621 68.199.356


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 76.868.621 69.867.557
Ticari Alacaklar
18.502.840 7.794.964
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 18.502.840 7.794.964
Diğer Alacaklar
855.172 501.483
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 463.843 203.090
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 391.329 298.393
Peşin Ödenmiş Giderler
2.943.898 662.960
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 2.943.898 662.960
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
19 0 1.299
Diğer Dönen Varlıklar
12 191.051 17.861
ARA TOPLAM
99.361.582 78.846.124
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
99.361.582 78.846.124
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 8.814.358 8.814.358
Diğer Alacaklar
23.723 23.723
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 23.723 23.723
Maddi Duran Varlıklar
14 1.277.065 994.012
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 17 38
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 1.273.656 286.789
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
11.388.819 10.118.920
TOPLAM VARLIKLAR
110.750.401 88.965.044
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 301.843 152.644
Ticari Borçlar
16.550.758 9.446.330
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 1.415.591 1.396.801
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 15.135.167 8.049.529
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 48.324 54.396
Diğer Borçlar
1.600.442 429.684
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 1.600.442 429.684
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
2.917.994 905.577
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 2.917.994 905.577
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
19 1.785.682 231.183
Kısa Vadeli Karşılıklar
476.353 364.407
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10 476.353 364.407
ARA TOPLAM
23.681.396 11.584.221
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
23.681.396 11.584.221
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 267.873 1.771
Uzun Vadeli Karşılıklar
469.483 333.623
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 469.483 333.623
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
19 1.573.984 165.204
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.311.340 500.598
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
25.992.736 12.084.819
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
84.757.665 76.880.225
Ödenmiş Sermaye
16 44.000.000 44.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
16 4.706.515 4.706.515
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-144.577 -58.355
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -144.577 -58.355
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 1.273.587 1.066.342
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 26.958.478 24.786.805
Net Dönem Karı veya Zararı
7.963.662 2.378.918
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
84.757.665 76.880.225
TOPLAM KAYNAKLAR
110.750.401 88.965.044


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 28.215.185 3.793.277 27.889.137 167.750
Satışların Maliyeti
17 -24.920.284 -4.767.526 -23.540.373 -896.292
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.294.901 -974.249 4.348.764 -728.542
BRÜT KAR (ZARAR)
3.294.901 -974.249 4.348.764 -728.542
Genel Yönetim Giderleri
-2.441.469 -1.993.304 -1.481.769 -798.814
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
2.560.620 564.774 1.127.275 -59.854
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-2.346.597 -394.244 -1.662.433 34.680
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.067.455 -2.797.023 2.331.837 -1.552.530
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.067.455 -2.797.023 2.331.837 -1.552.530
Finansman Gelirleri
18 9.614.426 3.892.364 3.710.298 1.750.986
Finansman Giderleri
18 -48.407 -47.320 -24.813 -24.749
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
10.633.474 1.048.021 6.017.322 173.707
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.669.812 -148.751 -1.674.398 -43.878
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -2.226.344 -232.145 -1.862.422 -2.901
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 -443.468 83.394 188.024 -40.977
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
7.963.662 899.270 4.342.924 129.829
DÖNEM KARI (ZARARI)
7.963.662 899.270 4.342.924 129.829
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
20 7.963.662 899.270 4.342.924 129.829
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-86.222 -36.146 18.502 -5.652
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-107.778 -45.183 23.127 -7.065
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
21.556 9.037 -4.625 1.413
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
21.556 9.037 -4.625 1.413
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-86.222 -36.146 18.502 -5.652
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.877.440 863.124 4.361.426 124.177
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
7.877.440 863.124 4.361.426 124.177http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958475


BIST
'
12:159.381
Değişim :  0,36% |  33,97
Açılış :  9.362  
Önceki Kapanış :  9.347  
En Düşük
9.349
En Yüksek
9.393
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler12:15
YEOTK 280,50 837.031.922 % 10,00  
OZGYO 7,15 201.004.753 % 10,00  
PSDTC 89,65 26.910.702 % 10,00  
PSDTC 89,65 26.910.702 % 10,00  
PSDTC 89,65 26.910.702 % 10,00  
12:15 Alış Satış %  
Dolar 31,0806 31,0844 % 0,31  
Euro 33,6492 33,6794 % 0,12  
Sterlin 39,2478 39,4447 % 0,34  
Frank 35,1258 35,3374 % 0,18  
Riyal 8,2625 8,3039 % 0,31  
12:15 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,58 22,60 % 0,66  
Platin 892,80 894,07 % 0,66  
Paladyum 954,22 958,94 % 0,66  
Brent Pet. 82,90 82,90 % 0,66  
Altın Ons 2.017,64 2.017,97 % 0,66