***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Finansal Rapor

18.08.2022 21:49
***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Finansal Rapor


***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-55.582.724 7.260.284
Dönem Karı (Zararı)
22.695.437 7.963.662
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
22.695.437 7.963.662
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-7.471.385 1.266.037
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14,15 342.010 373.698
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-37.333 -90.484
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 -37.333 -90.484
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-150.198 161.584
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 -150.198 161.584
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
283.637 399.326
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-15.263
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
7 30.102 17.791
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
8 -1.150.237 -300.117
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
8 1.419.035 681.652
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-4.520.064
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-4.520.064
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 -3.389.437 421.913
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-70.670.895 -3.525.213
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6 -61.137.112 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-52.953.135 -11.299.044
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 -115.928 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -52.837.207 -11.299.044
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.422.806 -353.689
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 -2.538.776 -260.753
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 115.970 -92.936
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 -8.183.044 -2.280.938
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
49.615.724 7.404.545
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 -483 -21.302
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 49.616.207 7.425.847
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
10 -3.016 -6.072
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-192.905 1.170.758
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -192.905 1.170.758
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
11 5.140.824 2.012.417
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-535.425 -173.190
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
12 -535.425 -173.190
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-55.446.843 5.704.486
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
20 -135.881 1.555.798
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-855.807 -13.767
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14,15 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14,15 -855.807 -13.767
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-204.404 -245.453
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -204.404 -245.453
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
7 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-56.642.935 7.001.064
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-56.642.935 7.001.064
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 100.616.725 69.867.557
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
43.973.790 76.868.621


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16 44.000.000 4.706.515 -58.355 1.066.342 24.786.805 2.378.918 76.880.225 76.880.225
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
207.245 2.171.673 -2.378.918 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-86.222 7.963.662 7.877.440 7.877.440
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
16 44.000.000 4.706.515 -144.577 1.273.587 26.958.478 7.963.662 84.757.665 84.757.665
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16 44.000.000 4.706.515 -179.648 616.087 27.615.978 27.231.137 103.990.069 103.990.069
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
2.443.533 24.787.604 -27.231.137 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-162.938 22.695.437 22.532.499 22.532.499
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
16 44.000.000 4.706.515 -342.586 3.059.620 52.403.582 22.695.437 126.522.568 126.522.568


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 43.973.790 100.616.725
Finansal Yatırımlar
6 66.974.675 1.302.236
Ticari Alacaklar
59.611.014 8.039.581
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 119.267
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 59.491.747 8.039.581
Diğer Alacaklar
2.773.265 350.459
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 2.590.333 51.557
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 182.932 298.902
Peşin Ödenmiş Giderler
11 11.952.675 3.772.931
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
20 357 0
Diğer Dönen Varlıklar
12 548.442 13.017
ARA TOPLAM
185.834.218 114.094.949
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
185.834.218 114.094.949
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 8.814.358 8.814.358
Diğer Alacaklar
23.723 23.723
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 23.723 23.723
Maddi Duran Varlıklar
14 2.821.419 2.212.954
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
0
Peşin Ödenmiş Giderler
11 3.300 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 693.662 605.740
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
12.356.462 11.656.775
TOPLAM VARLIKLAR
198.190.680 125.751.724
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 379.783 306.734
Ticari Borçlar
61.072.477 12.606.990
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 11.479 11.641
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 61.060.998 12.595.349
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 106.669 109.685
Diğer Borçlar
715.701 908.606
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 715.701 908.606
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
5.158.754 17.930
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 5.158.754 17.930
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 1.023.345 1.158.869
Kısa Vadeli Karşılıklar
450.625 497.587
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10 450.625 497.587
ARA TOPLAM
68.907.354 15.606.401
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
68.907.354 15.606.401
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 0 152.683
Uzun Vadeli Karşılıklar
605.898 546.196
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 605.898 546.196
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
20 2.154.860 5.456.375
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.760.758 6.155.254
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
71.668.112 21.761.655
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
126.522.568 103.990.069
Ödenmiş Sermaye
16 44.000.000 44.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
16 4.706.515 4.706.515
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-342.586 -179.648
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -342.586 -179.648
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 3.059.620 616.087
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 52.403.582 27.615.978
Net Dönem Karı veya Zararı
22.695.437 27.231.137
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
126.522.568 103.990.069
TOPLAM KAYNAKLAR
198.190.680 125.751.724


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 93.818.357 28.215.185 88.749.867 27.889.137
Satışların Maliyeti
17 -84.138.008 -24.920.284 -78.761.069 -23.540.373
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
9.680.349 3.294.901 9.988.798 4.348.764
BRÜT KAR (ZARAR)
9.680.349 3.294.901 9.988.798 4.348.764
Genel Yönetim Giderleri
-4.916.029 -2.441.469 -2.378.860 -1.481.769
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
3.791.562 2.560.620 2.801.350 1.127.275
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-3.997.897 -2.346.597 -3.284.529 -1.662.433
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.557.985 1.067.455 7.126.759 2.331.837
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
1 4.520.064 0 3.643.177 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
9.078.049 1.067.455 10.769.936 2.331.837
Finansman Gelirleri
18 11.552.732 9.614.426 4.230.332 3.710.298
Finansman Giderleri
18 -58.396 -48.407 -33.228 -24.813
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
20.572.385 10.633.474 14.967.040 6.017.322
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
2.123.052 -2.669.812 41.318 -1.674.398
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -1.225.651 -2.226.344 -1.225.651 -1.862.422
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 3.348.703 -443.468 1.266.969 188.024
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
22.695.437 7.963.662 15.008.358 4.342.924
DÖNEM KARI (ZARARI)
22.695.437 7.963.662 15.008.358 4.342.924
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
20 22.695.437 7.963.662 15.008.358 4.342.924
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 21 0,51600000 0,18100000 0,34100000 0,09900000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-162.939 -86.222 -62.869 18.502
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
10 -203.673 -107.778 -78.587 23.127
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
40.734 21.556 15.718 -4.625
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
20 40.734 21.556 15.718 -4.625
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-162.939 -86.222 -62.869 18.502
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
22.532.498 7.877.440 14.945.489 4.361.426
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0
Ana Ortaklık Payları
22.532.498 7.877.440 14.945.489 4.361.426http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056963


BIST'
14:098.946
Değişim :  0,43% |  38,03
Açılış :  8.913  
Önceki Kapanış :  8.908  
En Düşük
8.886
En Yüksek
8.971
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler14:09
SMART 59,40 293.407.653 % 10,00  
EMNIS 220,00 3.141.757 % 10,00  
PENTA 22,68 283.663.807 % 9,99  
IMASM 20,36 382.012.026 % 9,99  
SAMAT 73,80 183.183.423 % 9,99  
14:09 Alış Satış %  
Dolar 31,6245 31,6275 % 0,18  
Euro 34,3556 34,3684 % 0,14  
Sterlin 39,9904 40,1909 % 0,12  
Frank 35,5379 35,7520 % 0,01  
Riyal 8,4073 8,4494 % 0,17  
14:09 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,93 23,95 % 0,66  
Platin 884,02 889,23 % 0,66  
Paladyum 947,33 952,57 % 0,66  
Brent Pet. 82,91 82,91 % 0,66  
Altın Ons 2.125,42 2.125,66 % 0,66