***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

08.08.2016 18:28
***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor  )


***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2015 - 30.06.2015
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 586.136.444 564.180.269 332.471.606 329.211.958
Satışların Maliyeti
17 -391.599.785 -379.497.915 -216.223.109 -202.936.487
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
194.536.659 184.682.354 116.248.497 126.275.471
BRÜT KAR (ZARAR)
194.536.659 184.682.354 116.248.497 126.275.471
Genel Yönetim Giderleri
17 -30.675.866 -26.888.919 -15.604.662 -14.915.957
Pazarlama Giderleri
17 -4.764.201 -3.405.651 -2.540.709 -1.687.730
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 16.484.315 23.822.306 6.071.896 9.208.938
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -12.118.235 -12.270.724 -4.529.367 -4.586.715
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
163.462.672 165.939.366 99.645.655 114.294.007
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 1.712.427 1.249.529 1.296.908 664.282
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
19 -43.467 -20.273
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 16.563.810 6.999.529 14.010.940 3.222.394
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
181.738.909 174.144.957 114.953.503 118.160.410
Finansman Gelirleri
20 6.471.326 3.181.510
Finansman Giderleri
20 -17.996.430 -12.267.766 -11.121.020 -9.178.964
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
170.213.805 161.877.191 107.013.993 108.981.446
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
21 -31.357.018 -31.166.009 -18.192.807 -20.828.718
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-29.610.248 -30.584.280 -17.769.557 -20.434.231
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-1.746.770 -581.729 -423.250 -394.487
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
138.856.787 130.711.182 88.821.186 88.152.728
DÖNEM KARI (ZARARI)
138.856.787 130.711.182 88.821.186 88.152.728
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
5.435.235 1.057.238 2.846.178 1.223.178
Ana Ortaklık Payları
133.421.552 129.653.944 85.975.008 86.929.550
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen faaliyetlerden pay başına kazanç 22 0,98770000 0,95980000 0,63650000 0,64350000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
135.084.442 41.741.516 30.131 -2.436.517 4.714.228 132.289.960 613.781.619 192.980.659 1.118.186.038 51.545.593 1.169.731.631
Transferler
16.777.487 176.203.172 -192.980.659
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
133.601.580 133.601.580
Dönem Karı (Zararı)
129.653.944 129.653.944 1.057.238 130.711.182
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-314.335 4.942.415 -680.444 3.947.636 2.575.956 6.523.592
Sermaye Avansı
4.725.125 4.725.125
Kar Payları
-174.529.099 -174.529.099 -174.529.099
Dönem Sonu Bakiyeler
135.084.442 41.741.516 30.131 -2.750.852 9.656.643 -680.444 149.067.447 615.455.692 129.653.944 1.077.258.519 59.903.912 1.137.162.431
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
135.084.442 41.741.516 1.099.415 -4.952.998 4.385.203 149.067.447 615.455.692 245.279.781 1.187.160.498 103.941.614 1.291.102.112
Transferler
19.452.160 225.827.621 -245.279.781
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
148.417.103 154.577.531
Dönem Karı (Zararı)
133.421.552 133.421.552 5.435.235 138.856.787
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
126.389 5.759.648 9.109.514 14.995.551 725.193 15.720.744
Kar Payları
-201.275.819 -201.275.819 -201.275.819
Dönem Sonu Bakiyeler
135.084.442 41.741.516 1.099.415 -4.826.609 10.144.851 9.109.514 168.519.607 640.007.494 133.421.552 1.134.301.782 110.102.042 1.244.403.824


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
30.573.154 43.690.200
Dönem Karı (Zararı)
138.856.787 130.711.182
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
138.856.787 130.711.182
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
52.810.252 58.890.962
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 30.301.524 27.955.248
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.175.883 -54.165
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 1.177.112 -49.485
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 -1.229 -4.680
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.503.430 1.167.968
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.581.903 1.765.657
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 334.523 -490.074
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
12 587.004 -107.615
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
19 0 -18.249
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
5.206.381 4.184.105
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18/20 -11.179.545 -1.673.792
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 16.385.926 5.857.897
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-1.186.400 2.366.000
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-302.437 -607.545
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
13 -302.437 -607.545
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
3 -16.563.810 -6.999.529
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
31.357.018 31.166.009
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
19 -681.337 -268.880
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-139.138.609 -123.533.105
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-60.296.307 -74.733.880
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
3.955.971 12.257.168
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-58.404.161 -54.507.988
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.344.177 5.496.321
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-28.738.289 -12.044.726
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-28.738.289 -12.044.726
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
52.528.430 66.069.039
Alınan Faiz
7.006.721 3.213.792
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-6.193.634 -5.578.379
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-199.777 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-22.568.586 -20.014.252
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-312.829.482 -62.122.995
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.339.872 324.984
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-264.512.432 -32.984.266
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
-50.656.922 -29.481.962
Alınan Temettüler
19 0 18.249
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
163.189.020 156.473.290
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
0 4.725.125
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
477.592.338 393.472.301
Kredilerden Nakit Girişleri
477.592.338 393.472.301
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-88.715.310 -59.198.449
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-88.715.310 -59.198.449
Ödenen Temettüler
22 -201.275.819 -174.529.099
Ödenen Faiz
-29.968.467 -7.996.588
Alınan Faiz
5.556.278 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-119.067.308 138.040.495
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
7.507.223 10.069.079
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-111.560.085 148.109.574
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 224.071.872 49.471.134
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 112.511.787 197.580.708


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2015 - 30.06.2015
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
138.856.787 130.711.182 88.821.186 88.152.728
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
107.689 -314.282 -120.415 -89.012
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
107.689 -314.282 -120.415 -89.012
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -26.922 78.571 30.104 22.253
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
134.611 -392.853 -150.519 -111.265
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
15.613.055 6.837.874 2.687.690 9.169.184
Yabancı Para Çevrim Farkları
6.503.541 7.518.318 3.756.112 9.849.628
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
6.503.541 7.518.318 3.756.112 9.849.628
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
9.109.514 -3.612.906
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
9.109.514 -3.612.906
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-850.555 -850.555
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
170.111 2.544.484 170.111
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
21 170.111 2.544.484 170.111
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
15.720.744 6.523.592 2.567.275 9.080.172
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
154.577.531 137.234.774 91.388.461 97.232.900
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
6.160.428 3.633.194 2.858.217 4.114.663
Ana Ortaklık Payları
148.417.103 133.601.580 88.530.244 93.118.237


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 112.511.787 224.071.872
Ticari Alacaklar
6 386.514.655 327.413.136
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
23 3.075
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
386.514.655 327.410.061
Diğer Alacaklar
8 439.569 858.520
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
439.569 858.520
Türev Araçlar
13 302.437
Stoklar
9 92.109.968 96.064.710
Peşin Ödenmiş Giderler
10 14.910.234 3.727.477
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
21 334.829 389.491
Diğer Dönen Varlıklar
14 23.036.349 13.421.675
ARA TOPLAM
630.159.828 665.946.881
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
630.159.828 665.946.881
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
56.978 56.978
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
56.978 56.978
Diğer Alacaklar
8 5.040.742 3.300.320
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 224.553.187 198.879.863
Maddi Duran Varlıklar
11 1.179.372.411 891.957.670
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
166.255.505 167.482.109
Şerefiye
148.119.252 148.119.252
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 18.136.253 19.362.857
Peşin Ödenmiş Giderler
10 50.754.028 41.673.501
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 6.530.310 7.201.772
Diğer Duran Varlıklar
14 10.653.589 4.034.202
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.643.216.750 1.314.586.415
TOPLAM VARLIKLAR
2.273.376.578 1.980.533.296
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 377.530.317 132.062.996
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 96.193.042 32.427.576
Ticari Borçlar
6 147.849.438 206.253.599
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
23 23.942.389 29.696.666
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
123.907.049 176.556.933
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
5.802.339 4.408.724
Diğer Borçlar
8 11.001.803 9.732.474
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
23 335.053 1.901.067
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10.666.750 7.831.407
Ertelenmiş Gelirler
10 6.074.975 6.435.545
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
21 17.744.643 10.757.643
Kısa Vadeli Karşılıklar
13.114.664 17.393.141
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
4.613.000
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 13.114.664 12.780.141
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 5.657.041 3.615.238
ARA TOPLAM
680.968.262 423.086.936
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
680.968.262 423.086.936
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 292.307.317 213.166.955
Uzun Vadeli Karşılıklar
12 30.919.638 29.663.546
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25.838.486 24.969.621
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
12 5.081.152 4.693.925
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 24.777.537 23.513.747
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
348.004.492 266.344.248
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.028.972.754 689.431.184
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.134.301.782 1.187.160.498
Ödenmiş Sermaye
15 135.084.442 135.084.442
Sermaye Düzeltme Farkları
15 41.741.516 41.741.516
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
1.099.415 1.099.415
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-4.826.609 -4.952.998
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.826.609 -4.952.998
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.826.609 -4.952.998
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
19.254.365 4.385.203
Yabancı Para Çevrim Farkları
10.144.851 4.385.203
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
9.109.514
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
9.109.514
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
168.519.607 149.067.447
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
640.007.494 615.455.692
Net Dönem Karı veya Zararı
133.421.552 245.279.781
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
110.102.042 103.941.614
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.244.403.824 1.291.102.112
TOPLAM KAYNAKLAR
2.273.376.578 1.980.533.296http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/551207


BIST
'
18:059.347
Değişim :  0,38% |  35,05
Açılış :  9.360  
Önceki Kapanış :  9.312  
En Düşük
9.282
En Yüksek
9.406
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
PINSU 20,24 99.155.301 % 10,00  
FONET 22,66 177.393.938 % 10,00  
SNKRN 38,72 5.519.304 % 10,00  
SILVR 18,92 62.489.857 % 10,00  
MNDTR 7,59 95.404.023 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 30,9683 30,9775 % -0,09  
Euro 33,5950 33,6354 % 0,19  
Sterlin 39,0686 39,2645 % 0,05  
Frank 34,9951 35,2059 % -0,31  
Riyal 8,2357 8,2770 % -0,08  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,79 22,82 % 0,66  
Platin 901,94 903,73 % 0,66  
Paladyum 971,34 974,79 % 0,66  
Brent Pet. 83,75 83,75 % 0,66  
Altın Ons 2.022,94 2.023,31 % 0,66